Quyết định 348/QĐ-LHHVN, ngày 04/5/2021, ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
01/06/2021 11:04 SA 200 lượt xem
Cỡ chữ +-