Quyết định 193/QĐ-LHHVN, ngày 26/3/2021, về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình khóa IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
26/03/2021 11:53 SA 144 lượt xem
Cỡ chữ +-