Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng
28/10/2014 10:49 CH 1400 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khoá II nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Địa chỉ: 70B, Vườn Cam, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0263-952680                                    Fax: 0263-852363

Email: Lienhiephoicb@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy bàn

Số di động

1

Nông Hồng Thái

Chủ tịch

026-3952680                                   

 

2

Nông Hải Pín

Phó Chủ tịch Thường trực

026-3952680                                   

 

3

Hoàng Thị Bình

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký  

026-3952680                                    

0912368271

4

Vương Hồng Lê

Phó Chánh Văn phòng

026-3952680                                   

0986722973