Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước
28/10/2014 10:49 CH 3220 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước

Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Địa chỉ: số 50, Nguyễn Chí Thanh, p. Tân Phú, tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271-3888993                 

Email: lhhbinhphuoc@gmail.com

Website: https://lienhiephoibinhphuoc.vn/

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn T. Lan Hương

CT

0913.937.222

nguyenlanhuong.tct@gmail.com

2

Nguyễn Ngọc Vũ

PCTTT

0911.637.272

vnpromedia@gmail.com

3

Trần Hồng Quyết

TTK

0903.100.150

4

Mai Kiên Cường

TBKT

0907.811.895

5

Phí Thị Nhung

CVP

0919.468.218