Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang
28/10/2014 10:49 CH 4189 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang

Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Địa chỉ: 498E/25 Quản Cơ Thành, phường Bình Khánh, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296- 3859007; Fax: 0296- 957796

Email: lhhangiang@yahoo.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Lê Minh Tùng

CT

0913.970.250

0296.3951499 minhtungl2013@gmail.com

2

Nguyễn Trung Lập

PCT

0913.970.577

0296.3951.498

trunglap53@gmail.com

3

Mai Thị Ánh Tuyết

PCT

0913.971.198

0296.3859.007

maiatuyetag@gmail.com

4

Trương Kiến Thọ

PCT

Kiêm nhiệm

0913.886.380

0296.3852.107

truongkientho@yahoo.com

5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TTK-CVP

0939.976.900

0296.3859.007

thuyhangag76@gmail.com