Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang
28/10/2014 10:49 CH 3877 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2017)

Địa chỉ: 154 A10 Hàm Nghi, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0763- 859007                   Fax: 0763- 957796

Email: lhhangiang@yahoo.com.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cố định

ĐT di động

1

Lê Minh Tùng

Chủ tịch

076-3951499

0913970250

2

Nguyễn Trung Lập

Phó Chủ tịch

076-3951498

0913970577

3

Lê Máy

Phó Chủ tịch

076-3859077

0913970591

4

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chánh Văn phòng

076-3859007

0939976900