Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ
28/10/2014 10:49 CH 2147 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khóa IV, nhiệmkỳ 2011-2016)

Địa chỉ Văn phòng Hội: 39 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố CầnThơ

Điệnthoại: 0710-3830060; Fax: 0710-3831428

Email: vanphonglhh@cantho.gov.vn;Website: custa.cantho.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cố định

ĐT di động

1

Nguyễn Bảo Vệ

Chủ tịch

 

0906 312889

2

Nguyễn Ý Nguyện

Phó Chủ tịch

0710-3831713

 

3

Nguyễn Văn Út

Phó Chủ tịch

0710-3831102

0983 974925

4

Nguyễn Hồng Vân

Phó Chủ tịch

 

0913 973467

5

Nguyễn Thị Lang

Phó Chủ tịch

 

0909 273484

6

Lê Văn Phong

Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng

0710-3830060

0913784353

7

Đỗ Thị Kim Ngọc

Trưởng Ban Kiểm tra

 

0913816720

8

Nguyễn Thị Mỹ An

Phó Trưởng ban tư vấn phản biện và giám định xã hội

0710-3830060

0907 430125

9

Lê Thị Thúy Kiều

Phó Trưởng ban thông tin phổ biến kiến thức và hội viên

0710-3830060

0986 088824