Hội khí tượng thủy văn Việt Nam
01/07/2021 3:44 CH 243 lượt xem
Cỡ chữ +-

HỘI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM

Khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2023

Địa chỉ: Số 8 Pháo đài Láng, Hà Nội

Tel: 0988161056;  Fax:

Email: lethuhang.tckt@gmail.com; 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại , Email

1

Trần Thục

CT

0903.282.894 tranthuc.vkktv@gmail.com

2

Trần Hồng Thái

PCT

0904.215.079

tranthai.vkttv@gmail.com

3

Nguyễn Văn Thắng

PCT

0903.475.488

nvthang.62@gmail.com

4

Bùi Văn Đức

PCT

0913.201.346

buivanduc@kttv.gov.vn

5

Lê Thanh Hải

TTK-CVP

0983.771.977

le_thanh_hai@yahoo.com

6

Nguyễn Văn Tuệ

PTTK

0912.110.993

nguyenvantue.hms@gmail.com

7

Hoàng Gia Hiệp

PTTK

0912.074.990

hoanggiahiep01@gmail.com

8

Lê Thu Hằng

Văn thư

0988.161.056

lethuhang.tckt@gmail.com