Hội Môi trường và Tài nguyên Nước Việt Nam
28/10/2014 10:49 CH 2084 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Môi trường và Tài nguyên Nước Việt Nam
Người đứng đầu GS.TS Ngô Đình Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Chức vụ Phó Chủ tịch
Người thường trực TS. Vũ Văn Tuấn
Chức vụ Thư ký
Địa chỉ Viện Khí tượng Thủy văn số 5 ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại 04.8344469
Fax 04.8355993
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Hội Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam