Hội Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam
06/01/2015 10:58 SA 5498 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam

Khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Địa chỉ: P 302, Nhà A3, số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội

Điện thoại: 024-37710543; Fax : 024-37710543

Email: lanhdhkk@yahoo.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Tạ Quang Ngọc

CT

0903.727.777

qngoc@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Tiên

PCT-TTK

0913.212.345

tienankhanh@gmail.com

3

Nguyễn Quân

PCT

0903.427.474

nguyenquan@most.gov.vn

4

Nguyễn Việt Dũng

PCT

0943.544.111

dung.nguyenviet@most.gov.vn

5

Trần Ngọc Quang

PCT

0912.512.366

quangtn@nuce.edu.vn

6

Lý Thị Phương Trang

PCT

0903.902.887

phuongtrang.ly@daikin.com.vn

7

Cù Xuân Đông

TBKT

0913.316.309

cuxuandong241057@gmail.com

8

Nguyễn Liên Chi

CVP

038.3803.133

nglienchi@yahoo.com

9

Nguyễn Thị Hoàn

VP

0988.731.581

anhhoan81@gmail.com