Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 27/05/2022 09:23 (GMT+7)

Yên Bái: Hội thảo Đội ngũ trí thức 15 năm thực hiện Nghị quyết 27

Ngày 25/5, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo “Đội ngũ trí thức Yên Bái 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X”. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội thảo.

Khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 ngày 06/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ trí thức của tỉnh đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thu hút đội ngũ trí thức, tạo điều kiện pháp lý, môi trường thuận lợi để trí thức hoạt động, phát triển... tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội…

tm-img-alt

Đồng chí Tạ Văn Long -Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh,Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnhchủ trì hội thảo.

Đến nay, số lượng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh đạt 35.419 người, trong đó: 34 tiến sỹ, 1.372 thạc sỹ, 34.013 cử nhân. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề về: công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 27, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; những thành tựu có sự đóng góp của lực lượng trí thức; hoạt động nghiên cứu khoa học thể hiện qua các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh...

Từ đó, khái quát lại việc triển khai, thực hiện và kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 14/01/2009 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của đội ngũ trí thức đối với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hội thảo cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách tôn vinh, đãi ngộ, thu hút trí thức có tài năng, có phẩm chất đạo đức tốt, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, bảo hiểm để trí thức yên tâm công tác; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và đối thoại giữa lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị với đội ngũ trí thức, qua đó tập hợp, định hướng và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, thúc đẩy sự phát triển của khoa học - công nghệ, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị…

Xem Thêm

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc tại Bình Định
Ngày 23/6, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Liên hiệp Hội Việt Nam quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Ngày 23,24/5, tại TP. Tuyên Quang, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ngày 16/5, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình
Sáng ngày 13/5, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với tỉnh Phú Yên
Chiều ngày 15/4/2022, tại UBND tỉnh Phú Yên Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn,đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh về công tác đối với trí thức trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
Cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong cả nước, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã từng bước lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tin mới

Hội thảo Quốc gia bàn giải pháp cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh
Ngày 7-7 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với UBND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn môi trường Nhật Việt (JVE Group) và Trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học - công nghệ (Đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam)
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng ngày 6/7 tại trụ sở Liện hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với LHHVN để khảo sát Đề án Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ,mô hinh,tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nhước giao nhiệm vụ (gọi tắt là Đề án 103)
Yên Bái: Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội”
Ngày 29/6, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội” sau 18 tháng triển khai thực hiện.