Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 28/03/2022 15:56 (GMT+7)

Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày 25/3, Đoàn thanh niên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đoàn thanh niên Ban tổ chức Trung ương Đảng đã phổi hợp tổ chức Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đầu cầu trực tiếp tại Đoàn thanh niên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hai điểm cầu tại Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Đoàn thanh niên Ban tổ chức Trung ương Đảng.

tm-img-alt

Đồng chí Lê Thị Thủy – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam

Tham dự tại đầu cầu trực tiếp Đoàn thanh niên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Quyền Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Hà Thị Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Dương Trung Ý - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam; cùng đại diện các lãnh đạo Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đoàn thanh niên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có đồng chí Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội, Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Trần Thị Hồng Ánh – Phó ban Tổ chức và Chính sách Hội, Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Lê Thanh Tùng – Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam; cùng các lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Ban chấp hành các Chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam và tập thể chi đoàn thanh niên cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Dương Trung Ý - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thông qua tìm hiểu và nghiên cứu cuốn sách sẽ giúp cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương hiểu sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa và từ đó củng cố niềm tin, sự kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày về Thanh niên Việt Nam với việc đấu tranh phản bác cá quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đoàn thanh niên trong phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng góp phần bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vai trò của thanh niên và đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, lan tỏa quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư; Vai trò của đoàn thanh niên trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam...

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến về các nội dung như đoàn viên, thanh niên đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn trong việc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; một số giải pháp tăng cường vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao những bài tham luận trình bày và nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận của các bạn đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều cơ quan trung ương khác nhau. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tin tưởng rằng các bạn đoàn viên, thanh niên đã nắm rõ được các vấn đề cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta đã đang và sẽ kiên định đi theo con đường đó mà Đảng và Bác kính yêu đã lựa chọn. Các vấn đề cốt lõi đó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích bằng lập luận khoa học, thuyết phục, mang tính chất tổng kết thực tiễn cao.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ xã hội mang trong mình bản chất tốt đẹp, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội khác.Định hướng xã hội chủ nghĩa chính là phát huy mặt tích cực và hóa giải, giảm thiểu mặt tiêu cực của thị trường, gắn với phát huy đầy đủ vai trò nhà nước và xã hội. Đây là cơ sở rất quan trọng cho phân tích, đánh giá tình hình và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ, tránh các biểu hiện chủ quan, nóng vội, duy ý chí, đốt cháy giai đoạn hoặc xa rời, chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

tm-img-alt

Quang cảnh buổi hội thảo tại đầu cầu Liên hiệp Hội Việt Nam

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đề nghị một số nhiệm vụ quan trọng mà đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phải thực hiện trong thời gian tới, đó là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Đoàn thanh niên cần phải học hỏi thêm nữa và ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó là có thanh niên.

Hội thảo là hoạt động thiết thực, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” cho mỗi đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Xem Thêm

Khánh thành trụ sở mới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 30-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chính thức khai trương trụ sở mới tại Lô D20, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đại diện lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ... đã tham dự buổi lễ.
Liên hiệp Hội Việt Nam trao quyết định điều động cán bộ
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao quyết định điều động cán bộ lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì buổi công bố và trao quyết định.
Bộ Nội vụ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 26 tháng 8, đoàn công tác liên ngành do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam/LHHVN), tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các vụ chức năng của Bộ Nội vụ.
Đẩy mạnh hoạt động công tác báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thông tin và công tác báo chí. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Thạc sỹ Lê Thanh Tùng – Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.
Hội nghị triển khai Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị
Chiều 08/7, tại trụ sở cơ quan Quốc hội (22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị “Triển khai Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng ngày 6/7 tại trụ sở Liện hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với LHHVN để khảo sát Đề án Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ,mô hinh,tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nhước giao nhiệm vụ (gọi tắt là Đề án 103)

Tin mới

Khánh thành trụ sở mới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 30-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chính thức khai trương trụ sở mới tại Lô D20, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đại diện lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ... đã tham dự buổi lễ.
Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...