Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 28/03/2022 15:56 (GMT+7)

Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày 25/3, Đoàn thanh niên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đoàn thanh niên Ban tổ chức Trung ương Đảng đã phổi hợp tổ chức Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đầu cầu trực tiếp tại Đoàn thanh niên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hai điểm cầu tại Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Đoàn thanh niên Ban tổ chức Trung ương Đảng.

tm-img-alt

Đồng chí Lê Thị Thủy – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam

Tham dự tại đầu cầu trực tiếp Đoàn thanh niên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Quyền Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Hà Thị Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Dương Trung Ý - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam; cùng đại diện các lãnh đạo Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đoàn thanh niên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có đồng chí Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội, Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Trần Thị Hồng Ánh – Phó ban Tổ chức và Chính sách Hội, Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Lê Thanh Tùng – Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam; cùng các lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Ban chấp hành các Chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam và tập thể chi đoàn thanh niên cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Dương Trung Ý - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thông qua tìm hiểu và nghiên cứu cuốn sách sẽ giúp cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương hiểu sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa và từ đó củng cố niềm tin, sự kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày về Thanh niên Việt Nam với việc đấu tranh phản bác cá quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đoàn thanh niên trong phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng góp phần bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vai trò của thanh niên và đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, lan tỏa quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư; Vai trò của đoàn thanh niên trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam...

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến về các nội dung như đoàn viên, thanh niên đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn trong việc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; một số giải pháp tăng cường vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao những bài tham luận trình bày và nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận của các bạn đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều cơ quan trung ương khác nhau. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tin tưởng rằng các bạn đoàn viên, thanh niên đã nắm rõ được các vấn đề cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta đã đang và sẽ kiên định đi theo con đường đó mà Đảng và Bác kính yêu đã lựa chọn. Các vấn đề cốt lõi đó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích bằng lập luận khoa học, thuyết phục, mang tính chất tổng kết thực tiễn cao.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ xã hội mang trong mình bản chất tốt đẹp, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội khác.Định hướng xã hội chủ nghĩa chính là phát huy mặt tích cực và hóa giải, giảm thiểu mặt tiêu cực của thị trường, gắn với phát huy đầy đủ vai trò nhà nước và xã hội. Đây là cơ sở rất quan trọng cho phân tích, đánh giá tình hình và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ, tránh các biểu hiện chủ quan, nóng vội, duy ý chí, đốt cháy giai đoạn hoặc xa rời, chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

tm-img-alt

Quang cảnh buổi hội thảo tại đầu cầu Liên hiệp Hội Việt Nam

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đề nghị một số nhiệm vụ quan trọng mà đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phải thực hiện trong thời gian tới, đó là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Đoàn thanh niên cần phải học hỏi thêm nữa và ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó là có thanh niên.

Hội thảo là hoạt động thiết thực, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” cho mỗi đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Xem Thêm

Báo Nhân dân chúc mừng Liên hiệp hội Việt Nam
Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam, sáng 18-5, đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Vụ trưởng, Trưởng Ban Khoa giáo, Báo Nhân Dân dẫn đầu đoàn cán bộ Ban Khoa giáo đến thăm và chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ngày 16/5, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình
Sáng ngày 13/5, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Vấn đề đặt ra về công tác tập hợp trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngay từ khi thành lập, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã đề ra mục tiêu trong công tác vận động, tập hợp trí thức là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ làm công tác vận động trí thức là những người có uy tín, am hiểu và có tâm huyết với công tác vận động trí thức.
Trí thức khoa học và tiếng nói phản biện
Trong bất cứ xã hội nào, bộ phận có học vấn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với mọi lĩnh vực. Số phận của trí thức luôn gắn liền với số phận của những cộng đồng, quốc gia cụ thể, nơi họ là thành viên.

Tin mới

Tiền Giang: TS Thái Quốc Hiếu một đời đam mê nghiên cứu khoa học
Hơn 30 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, thú y, TS Thái Quốc Hiếu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, những đề tài nghiên cứu của ông đều nhằm giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y.
Kon Tum: Chủ tịch Liên hiệp hội nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Chiều ngày 19/5, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Long, Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.
Kon Tum: Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng Liên hiệp Hội
Chiều ngày 18/5, đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.