Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Giới thiệu Hội đồng Khoa học Quốc tế
Hội đồng Khoa học Quốc tế (ISC) được thành lập vào năm 2018 từ sự hợp nhất của Hội đồng Khoa học Quốc tế (ICSU, thành lập năm 1931) và Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc tế (ISSC, thành lập năm 1952).
Chung tay bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn
Chiều 12/6, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chung tay bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn” nhằm đánh giá kết quả việc bảo đảm cung cấp nước an toàn năm 2019 so với mốc kế hoạch Chương trình...
Báo cáo kết quả làm việc của GIZ tại VUSTA
Ngày 10/6/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức buổi họp để nghe báo cáo kết quả làm việc của ông Thomas Krause, chuyên gia phát triển của Cơ quan phát triển quốc tế Đức - GIZ tại VUSTA. Chủ tịch Đặng...
Ấn tượng từ một hội thảo
"Tăng cường sự tham gia của Cộng tác viên (CTV) trang Vusta. vn các tỉnh phía Nam" là chủ đề của Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 5/6/2020.  Một diễn đàn...
Từng bước đẩy mạnh Liên hiệp Hội phát triển
Từ khi có Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 11/11/ 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ngày 6/8/2008 về “Xây dựng đội ngũ...