Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng
Ngày 26/2, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy thực thi Nghị định 09/2016/NĐ-CP của...
Nâng cao vai trò và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam
Năm 2019, Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực tham mưu, giúp việc Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016-2020), Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Trung ương...
Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019
Năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam và sự tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ
Ngày 10/1/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm bà Dương Thị Nga giữ chức Trưởng ban Hợp tác Quốc tế; ông Ngô Việt Dũng giữ chức Phó Chánh Văn phòng; bà...
Đề án Quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Triển khai Đề án Quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam”. TS Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội...