Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 25/11/2022 08:06 (GMT+7)

Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc

Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Ngày 24/11, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) có buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác phát triển đội ngũ trí thức KH&CN.

tm-img-alt

 Đoàn công tác của VUSTA do TSKH Phan Xuân Dũng dẫn đầu.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm tới việc tập hợp, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; kịp thời chỉ đạo quán triệt, triển khai và thể chế hóa nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng các chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, thông tri, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đến nay, Vĩnh Phúc đã tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức với 26.847 người, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phát triển được 24 tổ chức thành viên, với tổng số gần 20.000 hội viên và 4 tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Liên hiệp hội đều tự chủ về kinh phí hoạt động.

Liên hiệp hội đã thực hiện tư vấn, phản biện, tham gia, đóng góp ý kiến với tổng số 63 nội dung đề tài, đề án; tham gia 10 đề án quan trọng của tỉnh. Đây là những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức nhằm đưa ra những quan điểm tích cực, luận cứ khoa học xác đáng giúp tỉnh có căn cứ đưa ra quyết định kịp thời. Các nội dung tư vấn, phản biện và các ý kiến đề xuất của Liên hiệp hội được các cấp, các ngành trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Về sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 93 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh đã ban hành 4 văn bản thực hiện. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh hoạt động chất lượng, hiệu quả, tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2025, hình thành được đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực; thu hút được tối thiểu 50 nhân tài vào bộ máy các cơ quan trong giai đoạn 2020-2025; phấn đấu 80% phát minh, sáng kiến, sáng chế các nhiệm vụ khoa học được thực hiện bởi đội ngũ trí thức của tỉnh hoặc do đội ngũ trí thức của tỉnh đồng chủ trì.

Hằng năm, tổ chức được 2-3 chương trình, nội dung, hợp tác với các chuyên gia đầu ngành, các tổ chức có uy tín… để chuyển giao tri thức. Mỗi năm cử 100-150 cán bộ, công chức đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị và 700-800 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị; phấn đấu đến năm 2025, hình thành được đội ngũ người có tài năng trong hoạt động công vụ của tỉnh trong hầu hết các lĩnh vực.

tm-img-alt

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh thống nhất các ý kiến tăng cường phát triển đội ngũ tri thức KH&CN tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh đánh giá cao vai trò, đóng góp toàn diện của đội ngũ trí thức và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho sự phát triển của địa phương.

Ông Phạm Hoàng Anh khẳng định, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài nhằm đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và đề nghị Liên hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò, giúp tỉnh làm cầu nối để giới thiệu, mời gọi những trí thức tiêu biểu ở trong và nước ngoài góp sức cho sự phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị VUSTA tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tăng cường sự gắn kết, giúp Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, xây dựng và hình thành được nguồn nhân lực đổi mới, sáng tạo; kết nối, giới thiệu các chuyên gia, các nhà khoa học giúp tỉnh về chuyển giao các tiến bộ KHKT; xây dựng các mô hình, đề án phát triển KT-XH chuyên sâu của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

tm-img-alt

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu

Đánh giá cao công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức của Vĩnh Phúc, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đề nghị tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; có các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút nhân tài.

Tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, trong công tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, đề tài khoa học.

Đồng thời, cần cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kết luận số 93 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUSTA trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

tm-img-alt

 VUSTA tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Chủ tịch VUSTA cũng đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; sớm hoàn thiện báo cáo trình Ban Bí thư về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các trường đại học, cơ sở nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước trong việc hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao, phát triển kết quả khoa học và công nghệ.

Xem Thêm

Đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động nâng cao vị thế của LHH Việt Nam
VNHNLiên hiệp Hội là nơi tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức của cả nước, với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 93 Hội ngành toàn quốc và gần 600 tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trên mọi lĩnh vực rộng khắp trong cả nước đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Nghệ An: Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều ngày 10/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An (Liên hiệp Hội tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường chủ trì hội nghị.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.

Tin mới

Đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động nâng cao vị thế của LHH Việt Nam
VNHNLiên hiệp Hội là nơi tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức của cả nước, với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 93 Hội ngành toàn quốc và gần 600 tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trên mọi lĩnh vực rộng khắp trong cả nước đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hồn quê: Tác phẩm tranh xuất sắc làm từ bẹ chuối
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường THPT Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đoạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022), vừa giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.
Thái Bình: Phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng
Ngày 09/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tham dự Hội thảo có hơn 20 chuyên gia, đại biểu đại diện cho các sở, ngành của tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).