Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 04/04/2023 15:40 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Kon Tum – 5 năm, một chặng đường phát triển

Kon Tum là một tỉnh xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố về số dân, kinh tế chưa phát triển nhưng Đảng bộ và chính quyền tỉnh luôn quan tâm xây dựng và phát triển đổi ngũ trí thức. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Kon Tum (Liên hiệp Hội tỉnh).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác định “Tạo điều kiện môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học phát huy tốt năng lực; nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Câu lạc bộ trí thức tỉnh”.Nhân dịp Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Kon Tum (Liên hiệp Hội tỉnh) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, vusta. vn xin trân trọng gửi đế bạn đọc bài viết: Liên hiệp Hội Kon Kum – 5 năm, một chặng đường phát triển.

tm-img-alt

Hội nghị Ban Chấp hànhLiên hiệp Hội tỉnhlần thứ X (khóa III)

Những kết quả đạt được

Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Liên hiệp Hội tỉnh Kon Tum đã có nhiều nỗ lực tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức vào việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội (KTXH) tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp Hội tỉnh  đã kết nạp mới 04 hội thành viên là Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (năm 2018); Hội Doanh nhân trẻ (năm 2021); Hiệp hội Du lịch và Hội Dược liệu (năm 2022.

Đến nay, Liên hiệp Hội tỉnh có 12 Hội thành viên với tổng số hội viên là 4.164 người (chưa tính hội viên Hội Khuyến học là 72.273 người). Hội thành viên LHH được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm với định mức 30 triệu đồng/hội/năm cho 04 hội, định mức 45 triệu đồng/hội/năm cho 02 hội đặc thù (Hội Đông y và Hội Y Dược học). UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho 02 Hội Khuyến học và Hội Luật gia.

Liên hiệp Hội tỉnh ngày càng thể hiện rõ nét vai trò tổ chức chính trị - xã hội. Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã tích cực thực hiện trách nhiệm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hưởng ứng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”do MTTQVN tỉnh phát động, đã triển khai thông qua các hoạt động hội thảo, tọa đàm, tập huấn phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật do Liên hiệp Hội tỉnh chủ trì; thực hiện tốt vai trò “giám sát và phản biện xã hội” theo các nhiệm vụ mà MTTQVN tỉnh yêu cầu.

Trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm thành viên tham vấn, phản biện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định do Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì theo Quy định số 758-QĐ/TU ngày 14-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng đề án trình cấp ủy và ban hành các văn kiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy”; thành viên các Hội đồng của tỉnh như Hội đồng KH&CN tỉnh; Hội đồng quản lý quỹ phát triển KH&CN tỉnh; Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Hội đồng chấm và công nhận sáng kiến kinh nghiệm (năm 2018-2019); Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum (OCOP); Hội đồng thẩm định sáng tạo do Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức; tham gia Đoàn giám sát công tác bảo vệ môi trường tại một số huyện do UBMTTQVN tỉnh tổ chức; tham gia Diễn đàn Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cụm Tây Nguyên do Tỉnh đoàn tổ chức; Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh; Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (từ năm 2022);... qua đó đã nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định 220 dự thảo quyết định, quy hoạch, chương trình, đề cương do các Ban Đảng, UBND tỉnh và các đơn vị trong tỉnh đề nghị; thực hiện nhiệm vụ Ủy viên phản biện 141 dự án/đề tài do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh mời tham gia các Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; nhận xét và đánh giá 95 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức.

Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội tỉnh, là điều kiện tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong việc tuyên truyền, phổ biến, quảng bá kiến thức đến với các tổ chức và người dân.

Liên hiệp Hội tỉnh đã xuất bản được 20 số (01 số/quý) Bản tin KHKT và đời sống (Bản tin) với số lượng phát hành 300 bản/số. Năm 2018, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp Hội tỉnh (website) đi vào hoạt động. Liên hiệp Hội tỉnh tăng cường quản lý, duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng website. Đăng tải nhiều bài viết nghiên cứu, trao đổi về hoạt động hội, về hoạt động tư vấn, phản biện, về tôn vinh trí thức KH&CN, các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Liên hiệp Hội tỉnh.

Đến nay website Liên hiệp Hội tỉnh đã có những kết quả nhất định trong việc tuyên truyền, phổ biến KHKT phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Đã thu hút được gần 34 vạn lượt người truy cập, đã tổ chức được 11 hội nghị, 13 hội thảo/tọa đàm/tập huấn, tham dự trực tiếp, trực tuyến và trình bày 25 tham luận tại các Hội nghị/Hội thảo do Liên hiệp Hội Việt Nam và các tỉnh, các sở ban ngành trong tỉnh tổ chức. Tham gia báo cáo viên cho các khóa học tại Trường Chính trị tỉnh đạt kết quả.Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tuyên truyền chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 ở địa phương...Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tổ chức các hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề... đã tạo diễn đàn trao đổi học thuật, giao lưu cho đội ngũ trí thức KH&CN phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển KTXH của tỉnh.

tm-img-alt

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuậthọp triển khai cuộc thi

 Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi), Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng (Cuộc thi), Liên hiệp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan triển khai tổ chức đạt được nhiều kết quả tích cực.

Giai đoạn 2017-2022 đã có 17/26 giải pháp kỹ thuật đạt giải Hội thi cấp tỉnh; có 99 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi cấp tỉnh, trong đó có 04 sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc. Đặc biệt với sản phẩm “Máy đọc tài liệu dành cho người khiếm thị” của 02 tác giả Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành đạt Giải Nhất Cuộc thi toàn quốc lần thứ 13 (năm 2017) được cử tham dự và đã đạt huy chương Đồng tại Triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế năm 2018 (IEYI 2018) tại Ấn Độ.

Cuộc thi ngày càng lan tỏa sâu rộng và được đông đảo thanh, thiếu niên và nhi đồng tham gia. Từ các hoạt động của Hội thi, Cuộc thi đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, cán bộ, công chức, người lao động, thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh. Tạo sân chơi bổ ích, nơi hội tụ tài năng sáng tạo ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần kinh tế, mọi lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, góp phần đưa những sáng tạo có giá trị về kinh tế và ý nghĩa về xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

tm-img-alt

Gặp mặt các tầng lớpnhân dân, nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo,kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023

Trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội tỉnh đã chủ động phối hợp với Viện Tư vấn phát triển Hà Nội (Viện CODE) và Trung tâm Tư vấn Quản lý bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á - Hà Nội (CENDI) thực hiện đề án thí điểm giao đất, giao rừng, phục hồi rừng gắn với phát triển sinh kế, quản lý bảo vệ rừng, giữ nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Sa Thầy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Hà. Qua đó, xác lập và phổ biến các mô hình trồng cây dược liệu đảm bảo sinh kế cho người dân tại công trình thủy điện Đăk Mi 1, xã Đăk Choong, Đăk Glei Tập huấn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Kon Plông …

Bài học kinh nghiệm

Nhìn lại chặng đường năm năm qua,Liên hiệp Hội tỉnh cùng với  các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ 2017-2022 qua đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành chương trình hành động theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Những kết quả đã đạt được, với sự ghi nhận đánh giá cao của các cấp lãnh đạo tỉnh bằng những khen thưởng và tôn vinh cao quý, đã khẳng định rằng LHH trưởng thành, ngày càng thực sự là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh nhà.

Từ thực tiễn hoạt động bài học kinh nghiệm rút ra là: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp Hội Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao, có giải pháp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm;

Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên phải thường xuyên chủ động đề xuất với các cấp lãnh đạo; phối hợp với các sở, ngành, tổ chức của Trung ương và địa phương nhằm huy động kinh phí từ nhiều nguồn để hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ chính trị-xã hội của tỉnh và hội;

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ làm công tác chuyên trách, thường xuyên bám sát thực tiễn của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, là những yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của LHH và các Hội thành viên.

Đổi mới để phát triển

Với tinh thần “Đoàn kết-Sáng tạoĐổi mới -Phát triển”,Liên hiệp Hội tỉnh Kon Tum, các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được Đại hội đại biểu Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra.

Nhiệm kỳ 2022-2027, trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh cùng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ, sức sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm tham vấn, tham gia ý kiến với cấp ủy đảng, chính quyền các luận cứ khoa học xác đáng trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/ TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Công văn số 131-CV/TU ngày 09-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đồng thời, Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Chú trọng tham gia đề xuất các cơ chế chính sách đãi ngộ đối với trí thức; vận động, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đóng góp tài năng, trí tuệ xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Xem Thêm

Đồng Tháp: Hội Sinh vật cảnh tổ chức Đại hội lần thứ III
Ngày 5/4/ 2024, tại Đồng Tháp, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan và gần 60 đại biểu là các hội viên của Hội.
Lễ ký kết giảm phát 1 tỷ tấn carbon/năm
Ngày 9/4 tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (Trung tâm QCC - trực thuộc Vusta) và Tập đoàn Tín Thành đã tiến hành Lễ ký kết giảm phát 1 tỷ tấn carbon/năm và công bố sàn giao dịch NFT thương mại tín chỉ carbon toàn cầu.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng dự Hội nghị Cơ học toàn quốc
Nhân dịp 45 năm thành lập Viện Cơ học, Viện Cơ học phối hợp với Viện Vật lý và Hội Cơ học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc vào ngày 9/4 tại Hà Nội. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA đã đến dự và chúc mừng hội nghị.

Tin mới