Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 06/10/2023 09:45 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Đồng Nai: Phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ trí thức

Theo TS. Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai, trong năm qua Liên hiệp hội và các hội thành viên thực hiện nhiều công việc mang tính chiến lược, khẳng định được vai trò và vị thế của một tổ chức đại diện và tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh Đồng Nai.

tm-img-alt

Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai

Vusta.vn đã có cuộc trao đổi với TS Vỹ về kết quả đã và đang thực hiện của Liên hiệp Hội và các hội thành viên.

PV: TS có thể cho biết những kết quả mà trong nhiều năm qua Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã thực hiện được?

Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai: Trong nhiều năm qua, với sự chủ động, nỗ lực của Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và sự phối hợp của các Sở, ngành, địa phương, gắn với Kết luận số 357-KL/TU ngày 4/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhìn chung Liên hiệp Hội tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, hiệu quả và thiết thực hơn, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã và đang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phổ biến có hiệu quả kiến thức khoa học kỹ thuật như: xuất bản Bản tin Khoa học và Đời sống, duy trì hoạt động website, xây dựng kế hoạch chương trình truyền thông bảo vệ môi trường... Qua đó góp phần phổ biến những nội dung mang tính thời sự, mới phát sinh đến quần chúng nhân dân; quan tâm công tác nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học đem đến những ứng dụng khả thi, cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh và cấp huyện, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Giải thưởng Sách vàng sáng tạo hàng năm... thu hút, lựa chọn nhiều giải pháp dự thi có tính mới, tính sáng tạo, dần tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được chú trọng, tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, củng có, liên kết phát huy vai trò độ ngũ trí thức, các nhà khoa học được quan tâm chỉ đạo.

tm-img-alt

PV: Về khoa học công nghệ hiện nay Liên hiệp Hội đã thực hiện được những gì, thưa TS?

Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai: Liên hiệp Hội đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Hội thảo với chủ đề, nội dung thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, đóng góp những ý kiến và đánh giá về kết quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện và cấp tỉnh; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, qua đó đã lựa chọn được những giải pháp có chất lượng tham gia Cuộc thi, Hội thi cấp quốc gia; đồng thời đã tổ chức chọn lựa 4 giải pháp tham gia Giải thưởng Sách vàng sáng tạo Việt Nam. Về công tác phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình phổ biến kiến thức với chủ đề “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và cảnh giác với fake news” cho học sinh 12 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nhơn Trạch với gần 2.500 học sinh tham gia; chương trình truyền thông bảo vệ môi trường với chủ đề “Phân loại rác tại nguồn - giải pháp bền vững” cho 8 trường tiểu học trên địa bàn huyện Trảng Bom với hơn 1.500 học sinh tham gia. Ngoài ra, Liên hiệp Hội phối hợp với Đài PT - TH Đồng Nai tổ chức thực hiện chuyên mục Tọa đàm Nhịp cầu trí thức 2 số với các chủ đề: “Nét đẹp văn hóa những lễ hội đầu năm” và “Phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em”. Các chương trình đã được sự đón nhận của công chúng truyền hình, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức của mỗi người dân trong đời sống văn hóa, xã hội.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động của mình, cụ thể sự liên kết, phối hợp giữa các Hội thành viên, Hội viên tập thể và giữa các Sở, ban, ngành, địa phương với Liên hiệp Hội tỉnh còn chưa thường xuyên, vai trò của Liên hiệp Hội còn chưa rõ nét; một số Hội thành viên hoạt động còn khó khăn, chưa hiệu quả; tỷ lệ tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ còn thấp, nhất là đội ngũ trí thức trẻ, các nhà khoa học là chuyên gia đầu ngành; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn hạn chế, đặc biệt, còn thiếu những hội viên là chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh, tư duy độc lập, đột phá trong nghiên cứu cơ bản, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, có khả năng giải quyết các vấn đề lớn bức thiết trước những đòi hỏi của thực tiễn; tình hình nhân sự biến động, cán bộ, viên chức, người lao động còn thiếu, làm ảnh hưởng đến hoạt động và công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn.

tm-img-alt

PV: Vậy để giải quyết những vướng mắc trên, Liên hiệp Hội đã có phương án nào chưa thưa TS?

Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai: Để hoạt động của Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức đạt hiệu quả, Liên hiệp Hội tỉnhsẽ chủ động rà soát, khắc phục hạn chế và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 gắn với tiếp tục triển khai các nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy theo Kết luận số 357-KL/TU ngày 4/4/2022.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng tại Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên, tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ cho hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, nhất là tăng cường tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

tm-img-alt

Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; rà soát, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhằm phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trẻ tuổi, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới, nhất là khi các khu công nghiệp mới được hình thành, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được đưa vào đầu tư như là: Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu…

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Nghiên cứu, nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các dự án quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV: Cảm ơn TS về cuộc trao đổi!

Xem Thêm

Quảng Trị: Gặp mặt nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) và Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Thường trực Liên hiệp hội tỉnh đã tổ chức Gặp mặt thân mật các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp hội qua các thời kỳ.
Hà Tĩnh: Hội viên Hội Điều dưỡng đoạt giải “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”
Nguyễn Thị Thanh Huyền (Điều dưỡng trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) và Lê Thị Bích Ngọc (Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh) Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua 1.000 thí sinh trong toàn quốc lọt vào top 20 tác giả có tác phẩm ấn tượng nhất và đạt giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”.
Lâm Đồng: Thăm, tặng quà các nhà khoa học trong tỉnh
Ngày 14/5, Liên hiệp Hội tỉnh (Liên hiệp Hội) và Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đi thăm các tổ chức khoa học và công nghệ thành viên và các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển phát triển khoa học công nghệ của tỉnh nhân kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

Tin mới

Giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đô thị
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết tại hội thảo Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp, Đà Nẵng là thành phố có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, đến nay dân số của thành phố có khoảng 1,134 triệu người.
Hà Tĩnh: Hội viên Hội Điều dưỡng đoạt giải “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”
Nguyễn Thị Thanh Huyền (Điều dưỡng trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) và Lê Thị Bích Ngọc (Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh) Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua 1.000 thí sinh trong toàn quốc lọt vào top 20 tác giả có tác phẩm ấn tượng nhất và đạt giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”.
Việt Nam đoạt 3 Huy chương vàng tại Triển lãm Sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024
Được lựa chọn từ những công trình đoạt giải thưởng trong Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023, 5 công trình khoa học của Việt Nam đã được Quỹ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) trưng bày tại Triển lãm công nghệ và phát minh, sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024.
Vĩnh Long: Hướng dẫn nghiệp vụ, cơ chế chính sách về quyền sở hữu trí tuệ
Ngày 17,18-5, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long, Trường Cao Đẳng Nghề, Trường Cao Đẳng Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn "Hướng dẫn nghiệp vụ, cơ chế chính sách hỗ trợ về nghiên cứu, phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ".
Yên Bái: hội thảo đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp hội
Sáng 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các tổ chức Hội thành viên và Kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.