Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

Khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Địa chỉ: số 34, đường 16 tháng 4, tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259.3825568; Fax: 0259.3822726

Email:lhhninhthuan@gmail.com

Website: www.ntusta.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Kim Hùng

CT

0913.930.362

kimhung@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Hoàng Sơn

PCT

0908.106.481

hoangson@ninhthuan.gov.vn

3

Bùi Văn Kỳ

PCT

0913.882.247

kybui20464@gmail.com

4

Nguyễn Phi Long

UVBTV

0908.033.970

longnguyenphi47@gmail.com

5

Phạm Châu Hoành

TTK-CVP

0913.641.324

hoanhpc@gmail.com

Tin mới