Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Địa chỉ:tầng 2 Sở KH&CN, 638 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3775.979; Fax: 0205.3775.979

Email:lienhieplangson@gmail.com

Website: http://lienhiephoi.langson.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Hoàng Văn Páo

PCT

0913.359.449

02053.719.815

hoangvanpaols1957@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hà

PCT

0915.706.915

02053.715.569

hattls@yahoo.com

3

Nguyễn Trọng Sơn

PCT

0983.712.248

sonnguyentrong1972@gmail.com

4

Lương Văn Kích

TBKT

0327.719.088

luongk12345ls@gmail.com

5

Lưu Bá Mạc

TTK-CVP

0968.777.619

02053.855.919

luubamac.khcn@gmail.com

Tin mới