Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương

Khoá V, nhiệm kỳ 2017 -2022

Địa chỉ: 15A đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220-3851732; Fax: 0220-3856605

Email: lienhiephoihaiduong@gmail.com

Website: www.lienhiephoihaiduong.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Văn Thông

CT

0915.153.329

02203.843.865

thongtghd@gmail.com

2

Lưu Xuân Lâm

PCT

0913.596.634

0220.3603.332

lamlhhhaiduong@gmail.com

3

Bùi Thúy Hạnh

PCT,

PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy

0983.841.867

0220.3852.202

4

Phạm Văn Mạnh

Tổng Thư ký

0944.000.645

0220.3837.515

5

Trần Thị Thu Thuỷ

TBKT-TB TTPBKT&QHQT

0986.363.628

0220.3837.518

6

Hồ Quang Long

CVP

0912.091.634

0220.3851.732

7

Nguyễn Thị Lý

PCVP-Kế toán

0942.205.494

0220.3856.605

8

Phạm Thị Liễu

TB KHCN&TVPB

0981.999.283

0220.3837.515

Tin mới