Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Giang

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Giang

Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Địa chỉ:đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20 phường Minh Khai, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219-3866159 - Fax: 0219-3866159

Email:lienhiephoihg@gmail.com

Website: www.lienhiephoihagiang.org.vn            

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,Email

1

Cao Hồng Kỳ

CT

0913.018.236 caohongkylhh@gmail.com

2

Tô Đức Hiện

PCT

0919.509.089 toduchien.hg@gmail.com

3

Vũ Văn Vương

PCT

kiêm nhiệm

0913.271.451

4

Phạm Thị Hiền

Phụ trách Văn phòng

0985.920.119 phamhienlhh@gmail.com

Tin mới