Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai

Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Pleiku, Gia Lai

Điện thoại/Fax: 0269-3719 110

Email:lienhiephoigialai@yahoo.com.vn

Website: www.lhhkhkt.gialai.org.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,Email

1

Nguyễn Danh

CT

0983.058.625

0269.3719.151 danhnguyengl@gmail.com

2

Huỳnh Văn Trương

PCTTT

0979.706.663

vantruong53@gmail.com

3

Tống Thới Mốc

PCT

0906.579.097

4

Nguyễn Ngọc Cường

PCT

039.8337.599

ngoccuonggialai@gmail.com

5

Lê Anh Tuân

TTK

0984.884.709

0269.3719.110

Tin mới