Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 15/06/2022 09:31 (GMT+7)

Hội Thư viện Việt Nam: 15 năm xây dựng và tỏa sáng

Hội Thư viện Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thành lập từ năm 2006, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển đến nay Hội đã có hơn 200 chi hội, liên chi hội thành viên.

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua (2016-2021), HộiThư viện Việt Nam đã duy trì tốt mối đoàn kết, gắn bó, làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng tạo, không ngừngđổi mới, nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức ngành thư viện ở Việt Nam vào ngôi nhà chung, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể:

Về công tác tư vấn, phản biện cơ chế chính sách ngành thư viện ở Việt Nam. Đây là điểm nhấn quan trọng, rõ nét nhất của Hội Thư viện trong suốt nhiệm kỳ qua. Hội Thư viện Việt Nam đã góp ý, phản biện cho các văn bản pháp quy quan trọng trong lĩnh vực thư viện, đó là: Dự thảo Luật Thư viện; Dự thảo Nghị định của Chính phủ thi hành Luật Thư viện; Dự thảo Quyết định của Chính phủ “Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” v.v...

tm-img-alt

Lãnh đạo Hội Thư viện VN chụp ảnh cùng Lãnh đạo Vụ Thư viện và các chuyên viên

Bên cạnh đó, Hội đã góp ý cho hơn 20 Dự thảo Thông tư, Quyết định, Chỉ thị, Đề án của: Bộ VHTTDL, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục & Đào tạo; các Bộ/ngành Trung ương về công tác thư viện.Tất cả các dự thảo văn bản nói trên đã được các hội viên Hội Thư viện Việt Nam tiếp nhận góp ý, phản biện với tinh thần và thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan. Ngoài ra,một số lãnhđạo Hội Thư viện còn được mời tham gia Tổ phản biện của Ủy ban VHGDTNTNNĐ Quốc hội (khóa XIV) để góp ý xây dựng Luật Thư viện. Đây là thành quả, sự cố gắng, nỗ lực rất cao của toàn thể hội viên Hội Thư viện Việt Nam trong công tác tư vấn, phản biện cơ chế, chính sách ngành thư viện Việt Nam, với ý thức trách nhiệmcao và tâm huyết lớn.

Còn đối với hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho nhân dân vẫn được các chi hội thư việnvà Liên chi hội thư viện cả nước duy trì đều đặn. Bằng chứng là hằng năm, Hội Thư viện Việt Nam phối hợp phối hợp với các cơ quan chức năng đã có công văn gửi các Chi hội/Liên chi hội thư viện tổ chức và triển khai các mặt hoạt động, góp phần đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, truyền bá tri thức trong cộng đồng dân cư; đồng thời lan tỏa văn hóa đọc, phát triển sự nghiệpthư viện. Bằng sự sáng tạo tuyệt vời, các gian trưng bày sách báo-tư liệu của các thư viện ở TW và địa phương, các thư viện trường Đại học đã thực sự thu hút hàng vạn, hàng triệu độc giả tham dự và đã có hàng vạn, hàng triệu ấn phẩm sách báo được tuyên truyền thông tin, quảng bá tri thức đến với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Nhiệm kỳ 2016-202, Hội thư viện đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; Đồng thời chỉ đạo các chi hội-liên chi hội thư viện thường xuyên tổ chức hàng chục hội nghị chuyên đề-hội thảo khoa học-tập huấn về các nội dung như: Thư viện phục vụ CMCN 4.0, chuyển đổi số trong thư viện và xây dựng thư viện điện tử-thư viện số; xây dựng trung tâm tri thức số,Xu hướng mới của ngành thư viện trong mối liên hệ với CNTT, trí tuệ nhân tạo v.v. cho các hội viên, nhằm nâng cao trìnhđộ, chuyên môn nghiệp vụ, bắt nhịp với xu thế mới của họat động thư viện và văn hóađọc của các nước trong khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, Hội Thư viện đã luôn tích cực tham gia, đồng hành, có nhiều đóng góp quan trọng cho các hoạ tđộng của Bộ VHTTDL và các Bộ/ngành TW, của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam như: Tham gia tích cực và tham luận tại Hội nghị-Hội thảo Tổng kết 10 năm (2010-2020) Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị ; Tham dự các Hội nghị-Hội thảo về “Xây dựng cơ chế, chính sách cho các Hội ở Việt Nam”; “Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ” và Hội thảo-tập huấn về “Tư vấn, phản biện và giám định xã hội”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HộiThư viện Việt Nam vẫn còn gặp một số khó khăn và giải pháp cần tháo gỡ để Hội phát triển mạnh hơn nữa, thứ nhất là tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ tri thức của ngành thư viện Việt Nam tham gia “ngôi nhà chung” là Hội Thư viện Việt Nam. Bên cạnh việc gia tăng số lượng hội viên mới, Hội cần chú trọng nâng cao chất lượng cho hội viên với việc thường xuyên tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao trìnhđộ nghiệp vụ-chuyên môn; đảm bảo quyền và lợiích chínhđáng của cácchi hội và hội viên.

Tiếp đến cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước - nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến lĩnh vực thư viện. Một mặt, động viên, khích lệ hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của mình, mặt khác Hội cũng cần tuyên truyền cho toàn xã hội nhận thức đúng về vai trò, vị trí của thư viện trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, từ đó có sự quan tâm đóng góp vào việc xây dựng và phát triển lâu dài sự nghiệp thư viện ở nước ta.

Hội Thư viện Việt Nam cần xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình: Đó là tư vấn, phản biện cơ chế - chính sách ngành thư việnở Việt Nam. Đây là chức năng, nhiệm vụ chính của tổ chức xã hội - nghề nghiệp thư viện ở nước ta. Vì thế, nhiệm kỳ 5 năm tới, Hội Thư viện cần chỉ đạo các Chi hội - Liên chi Hội thư viện cả nước tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác này, góp phần hoàn thiện cơ chế - chính sách ngành thư viện Việt Nam. Đồng thời Hội Thư viện cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ở TW và địa phương, tiếp tục triển khai Luật Thư viện và các văn bản pháp quy về thư viện và văn hóa đọc đi vào cuộc sống.

Hội cần tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạtđộng, các sự kiện của Bộ VHTTDL và các Bộ/ngành TW về thư viện và văn hóa đọc; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạtđộng hội nghị - hội thảo - diễn đàn khoa học của tổ chức Liên hiệp cáchội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đóng góp vào việc xây dựng “ngôi nhà chung” của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Hội Thư viện Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thư viện, nhằm tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, trao đổi, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn và giao lưu nghề nghiệp thư viện trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Và sau bao nhiêu năm cố gắng của các tổ chức và cá nhân liên quan, Hội Thư viện Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 22/6 này tại Hà Nội, với tinh thần “dân chủ - trí tuệ-  đổi mới - sáng tạo” để hoàn thành tốt trọng trách và sứ mệnh của mình; góp phần xây dựng ngành thư viện Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Xem Thêm

Đắk Nông: Đội ngũ trí thức, nguồn lực quan trọng để phát triển
Do được kéo dài nhiệm kỳ để phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), sáng 18/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tử vi phương Đông
Sáng 11/11 tại Hà Nội, Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học - Công nghệ (Vusta) đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Môn chiêm tinh học – khoa học dự báo huyền diệu của nhân loại giúp giải mã và quy hoạch đời người”. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề do diễn giả Nguyễn Hoàng Điệp trực tiếp trình bày.
Liên hiệp Hội Lâm Đồng: Phát triển và tỏa sáng
Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Liên Hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng cho biết.
Vĩnh Long: Triển khai và hướng dẫn thực hiện quy định mới về công tác Hội, Hội viên
Ngày 04/11/2022, Liên hiệp các Hội KH&KT phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số quy định về công tác quản lý tổ chức Hội; Quy định về trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong việc tham gia trao đổi thông tin mạng, cho các cán bộ Hội thành viên và những người làm việc trong hệ thống Liên hiệp Hội.
Quỹ VIFOTEC - 30 năm xây dựng và phát triển
Trải qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)  và cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bảo trợ Qũy VIFOTEC Lê Xuân Thảo đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, vì có nhiều đóng góp cho ngành Khoa học và Công nghệ nước nhà, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hà Tĩnh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vànâng cao nhận thức cộng đồng góp sức vào công tác bảo vệ môi trường, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam vừa phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
Phú Yên: Giao lưu trao đổi với Liên hiệp Hội Bình Dương
Ngày 21/10/202, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (Liên hiệp Hội) đã có buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Liên hiệp Hội Phú Yên, do ông Lai Xuân Thành – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương, làm Trưởng đoàn.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.