Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 25/02/2005 21:40 (GMT+7)

Hội kỹ sư Ôxtrây-lia và việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp quốc gia ở Ôxtrây-lia

VÀI NÉT VỀ HỘI KỸ SƯ ÔXTRÂY-LIA

Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia (sau đây gọi tắt là Hội Kỹ sư) được thành lập từ năm 1919 và là một trong những tổ chức nghề nghiệp kỹ thuật lớn nhất ở Ô-xtrây-lia, bao gồm hầu hết các chuyên ngành kỹ thuậtvới tổng số hội viên hiện tại hơn 65.000. Các đơn vị trực thuộc Hội Kỹ sư bao gồm 6 hội đồng chuyên môn chính (gọi là Colleges), 15 uỷ ban quốc gia thuộc các lĩnh vực chuyên môn sâu và 31 Hội Kỹthuật (về công nghiệp và lĩnh vực hoạt động chuyên môn chuyên biệt). Hội Kỹ sư có đại diện ở 9 khu vực địa lý trên toàn nước Ô-xtrây-lia, với 110 cán bộ làm việc ở trụ sở trung tâm và ở các chi nhánhtrên cả nước.

Hội Kỹ sư là một tổ chức nghề nghiệp, được chính phủ và xã hội Ô-xtrây-lia thừa nhận và là tổ chức số 1 đại diện cho các chuẩn mực kỹ sư chuyên nghiệp ở Ô-xtrây-lia. Trong nhiều năm nay, Hội đã đượcchính phủ Ô-xtrây-lia giao trách nhiệm thực hiện việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp quốc gia. Ngoài ra, Hội cũng được giao thực hiện việc thẩm định và công nhận các chương trình đào tạo kỹ sư của cáctrường đại học ở Ô-xtrây-lia, đảm bảo cử nhận kỹ thuật do các trường đại học đào tạo đáp ứng những yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp và những đòi hỏi của nền kinh tế, từ đó làm cơ sở cho việc nâng caotay nghề và tạo điều kiện cho việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp sau một thời gian hành nghề.

ĐĂNG BẠ KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP QUỐC GIA

Để gián tiếp quản lý và duy trì năng lực chuyên môn cho các ngành nghề, nhà nước Ô-xtrây-lia, ở cả cấp trung ương và địa phương, tăng cường sự tự quản của các ngành nghề thông qua các tổ chức nghềnghiệp nhằm tạo điều kiện cho cạnh tranh lành mạnh nhưng vẫn đảm bảo duy trì những lợi ích, sự an toàn của cộng đồng mà mỗi nghề nghiệp cần đáp ứng.

Đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp quốc gia là sự công nhận về năng lực nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn về học thuật, kĩ năng thực hành, kinh nghiệm tích luỹ và năng lực hiện tại; các tiêu chuẩn đạo đức;việc cam kết học tập liên tục để duy trì và nâng cao trình độ, nhằm đảm bảo cho những người được công nhận có khả năng làm việc độc lập trong lĩnh vực chuyên môn của họ (Tài liệu Hướng dẫn Đăng bạcủa Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia).

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐĂNG BẠ

Đối với cộng đồng xã hội, đây là sự đảm bảo về mặt chuyên môn và đạo đức trong hoạt động của nghề kỹ sư. Các kỹ sư chuyên nghiệp cam kết sẽ hoạt động vì sự an toàn, sức khoẻ, phúc lợi, các lợi ích vềkinh tế và phát triển bền vững của cộng đồng.

Đối với nghề kỹ sư (Enginerring Profession), việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp quốc gia có giá trị đối với cả các đơn vị hành nghề trong khu vực nhà nước lẫn tư nhân. Đó là một công cụ đáng tin cậynhư các quy định hoặc hình thức pháp lý khác để khẳng định với cộng đồng xã hội: chỉ có các kỹ sư chuyên nghiệp có kinh nghiệm và trình độ thích hợp mới có khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đượcchọn lọc một cách kỹ lưỡng nhất.

Việc đăng bạ kỹ sư do Uỷ ban Đăng bạ Quốc gia gồm đại diện của chính quyền, các tiểu ban thuộc Hội Kỹ sư và một số tổ chức quốc gia khác giám sát.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG BẠ:

Một kỹ sư muốn được đăng bạ cần có các điều kiện sau:

- Phải có quá trình đào tạo kỹ sư 4 năm ở bậc đại học.
- Phải có 7 năm trực tiếp hành nghề kỹ sư trong đó có 2 năm đảm nhiệm những trách nhiệm kỹ thuật quan trọng của một kỹ sư bậc cao như trưởng ban kỹ thuật, chịu trách nhiệm quy hoạch, thiết kế nhữngcông trình lớn, quan trọng...
- Cam kết hành nghề theo những tiêu chuẩn đạo đức quy định.
- Tự nguyện nộp đơn xin đăng bạ.

CÁC BƯỚC ĐĂNG BẠ

1. Nộp đơn và hồ sơ

Khi các kỹ sư tự xem xét đối chiếu với các tiêu chuẩn đăng bạ thấy mình có thể đáp ứng, họ nộp đơn và hồ sơ xin đăng bạ. Các kỹ sư không thuộc thành viên của Hội Kỹ sư cũng có thể được đăng bạ kỹ sưchuyên nghiệp quốc gia, nhưng ngoài việc thoả mãn những điều kiện trên, họ phải bổ sung những tài liệu sau:
- Các tài liệu chứng tỏ đương sự đang hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo, bao gồm 2 bản lí lịch khoa học chi tiết.
- Các tài liệu chứng minh đương sự liên tục học tập để nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn và kỹ năng theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

2. Phỏng vấn:

Đây là bước cuối cùng để đánh giá và công nhận Kỹ sư Chuyên nghiệp Quốc gia. Trong mỗi cuộc phỏng vấn trực tiếp có 3 giám khảo gồm: 1 chuyên gia đánh giá quốc gia (thường là chuyên gia đánh giá củaHội Kỹ sư) và 2 chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn của người được phỏng vấn, trong đó có 1 người thuộc lĩnh vực chuyên môn học thuật và đang trực tiếp hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn của đươngsự. Thông thường, các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn được nêu ra để kiểm tra kiến thức của đương sự về chuyên môn. Thông qua trả lời của đương sự, các giám khảo và chuyên gia đánh giá (chuyên gia đánhgiá chủ yếu nghe và theo dõi cuộc phỏng vấn) có thể tổng hợp và khẳng định đương sự đã thoả mãn các chuẩn năng lực nghề nghiệp được quy định hay không.

LỆ PHÍ

Lệ phí phải nộp để xin đăng bạ bao gồm: lệ phí đăng kí, phí hành chính, phí phỏng vấn. Nếu đương sự là hội viên Hội Kỹ sư thì phải đóng thêm hội phí, tuy nhiên các phí khác được giảm so với nhữngngười không phải là hội viên. Các kỹ sư đăng bạ phải đóng phí hàng năm.

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN SAU ĐĂNG BẠ


Các kỹ sư được công nhận Kỹ sư Chuyên nghiệp Quốc gia phải cam kết luôn học tập, học tập suốt đời để nâng cao năng lực nghề nghiệp. Để đảm bảo cho các cam kết được thực hiện nghiêm chỉnh, sau 3 nămđăng bạ, các kỹ sư chuyên nghiệp quốc gia phải lưu trữ những tài liệu và bằng chứng về việc học tập, rèn luyện của mình để cập nhật những kiến thức cũng như kĩ năng mà nghề nghiệp hiện tại đòi hỏi.Những tài liệu và bằng chứng này phải sẵn sàng để khi cần có thể nộp để kiểm tra. Đơn vị đánh giá đăng bạ có thể kiểm tra ngẫu nhiên một số cá nhân. Nếu qua kiểm tra, phát hiện các bằng chứng, tàiliệu không rõ ràng, có sự gian dối hoặc vi phạm những quy định đối với Kỹ sư Chuyên nghiệp Quốc gia, cá nhân đó sẽ bị tước bỏ danh hiệu và khai trừ khỏi Hội nếu thấy cần thiết.

CÔNG NHẬN QUỐC TẾ

Trong quá trình hoạt động của mình Hội Kỹ sư luôn cố gắng để đạt được các chuẩn mực quốc tế với nghề kỹ sư. Hội ký các hiệp định công nhận lẫn nhau về năng lực, trình độ kỹ sư giữa Hội Kỹ sưÔ-xtrây-lia với Hội Kỹ sư ở các nước khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Báo cáo của TS. Thomas Cornor, Chủ tịch Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia, nhiệm kì 1996-1997, tại Hà Nội, 1997.

- Báo cáo của ông David Hood, Giám đốc Kỹ thuật, Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia, tại Hà Nội, 12/1999.

- Báo cáo của ông Peter Walker, chuyên gia đánh giá, tác giả của Bộ Chuẩn đánh giá tinh thông nghề nghiệp, Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia, tại Hà Nội, 4/2002.

- Chuẩn đánh giá tinh thông nghề nghiệp, Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia, 4/1999.

- Tài liệu Hướng dẫn đăng kí đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp, Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia, 8/2001.

- Tóm tắt bộ Đạo đức nghề nghiệp, Hội Kỹ sư Ô-xtrây-lia, 4/2000.

Xem Thêm

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đắk Nông: Tổ chức diễn đàn về tư vấn phản biện
Sáng ngày 19/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức diễn đàn khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.