Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 26/09/2023 14:52 (GMT+7)

Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.

Ngày 26/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực truyền thông và phố biển kiến thức cho các hội ngành toàn quốc.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh, truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN là sứ mệnh của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Chính vì thế, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên phải là đội ngũ tiên phong trong công cuộc phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và thực hiện tuyên truyền, phổ biến các tri thức, kiến thức, kỹ thuật, công nghệ mới một cách rộng rãi và hiệu quả đến với mọi tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến để từ đó tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực truyền thông và phố biển kiến thức cho các hội ngành trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Ông Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết: Hiện nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có 69 cơ quan báo chí trong hệ thống bao gồm: 1 Báo (Báo Tri thức và Cuộc sống), 47 tạp chí trực thuộc các hội ngành toàn quốc và 21 tạp chí trực thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. Với hệ thống báo chí đông đảo và đa dạng, trong thời gian qua, báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng chính trị, tư tưởng đối với trí thức khoa học và công nghệ.

Báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông, phổ biến kiến thức, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao dân trí. Các tạp chí khoa học kỹ thuật chuyên ngành là nơi đăng tải, công bố kết quả các công trình nghiên cứu, trao đổi học thuật, góp phần đào tạo các nhà khoa học trẻ và đóng góp vào sự phát triển các ngành, lĩnh vực.

tm-img-alt

Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam

Để đẩy mạnh công tác truyền thông và phổ biến kiến thức của các hội ngành toàn quốc trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam cần đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông. Ví dụ, ngoài tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, thì Liên hiệp Hội Việt Nam có thể tổ chức hội thi về công tác truyền thông, phổ biến kiến thức. Bên cạnh đó, cần huy động kinh phí, nhân lực, vật lực từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước để hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Hữu Giới nhấn mạnh, cần liên kết một số hội ngành có tính chất tương đồng, để phối hợp tổ chức công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, tránh tình trạng hội nào biết hội đấy, ít có mối liên kết, chia sẻ thông tin và truyền thông.

tm-img-alt

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam

Liên hiệp Hội Việt Nam cũng cần đẩy mạnh triển khai công tác thi đua, khen thưởng hằng năm để tôn vinh, khen thưởng các hội ngành, thành viên có nhiều hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ tốt, các điển hình tiên tiến.

Theo ý kiến của ông Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam, có thể hiểu năng lực truyền thông và phổ biến kiến thức của các Hội được cấu thành từ kiến thức, hiểu biết về khoa học và kỹ năng truyền thông. Với các Hội nghề nghiệp, kiến thức và hiểu biết trong ngành mà Hội tập hợp từ các trí thức là rất sâu và phong phú. Tuy nhiên, điểm yếu của các Hội nghề nghiệp chúng ta là năng lực truyền thông, bao gồm: kiến thức truyền thông; phân tích truyền thông; phản biện truyền thông và sử dụng truyền thông.

Và theo ông Trình, để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức thì các Hội đồng thời cần phải có kiến thức về bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa và lịch sử của đất nước; Kiến thức về khoa học chuyên ngành để phân tích, đánh giá, tham gia sáng tạo, tham gia sản xuất, kinh doanh cùng các cơ sở sản xuất; Kiến thức về đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của nhà nước trong lĩnh vực truyền thông và kiên định với các tiêu chuẩn đạo đức khoa học để tiếp cận và sáng tạo nội dung truyền thông.

tm-img-alt

Ông Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức như: các Hội cần đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, chủ trì và tham gia triển khai nhiều các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, các hoạt động tư vấn, phản biện cho các đề tài, dự án, chương trình, các đề án, quy hoạch, kế hoạch,… của các bộ ngành, địa phương để tăng nguồn thu, tăng cường đầu tư vào Tạp chí, vào trang tin điện tử của Hội, tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, các chuyến đi thực tế … Đồng thời, liên tục cập nhật thông tin về các thành tựu khoa học công nghệ, những lý thuyết mới, các công nghệ tiên tiến có thể được áp dụng vào thực tế, nhân rộng các mô hình tiên tiến và phổ biến kiến thức rộng rãi.

Các đại biểu cũng đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các Hội tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện. Các kết quả nghiên cứu thu được từ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các dự án khoa học, công nghệ, các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ của các chuyên gia của Hội là nguồn thông tin, tư liệu có giá trị, có thể được sử dụng tại các lớp tập huấn, các khóa đào tạo ngắn hạn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nhiều đối tượng khác nhau trong phạm vi cả nước.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Xem Thêm

HÀNH TRÌNH 10 NĂM TỦ SÁCH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC CÁNH BUỒM
Cuối năm 2013, Tủ sách Tâm lý học Giáo dục Cánh Buồm chính thức được thành lập, với mục đích mang tới cho bạn đọc bản dịch văn bản gốc những cuốn sách kinh điển của Tâm lý học Giáo dục thế giới từ Thế kỷ XX, tập trung vào những tác giả, tác phẩm có tác động quyết định sự chuyển biến giáo dục sang thời hiện đại. Trong 10 năm qua, 10 cuốn sách trong Tủ sách đã được giới thiệu tới độc giả.
Vĩnh Phúc: tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2023
Ngày 10/11, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các quy tắc tham gia giao thông; các nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; các mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông, gắn với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” cho tổng số 150 cán bộ, hội viên các hội thành viên.
Thái Nguyên: Tập huấn sản xuất chè hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm
Ngày 27/10, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hội chè Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn “Sản xuất chè hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” cho các đơn vị hội viên, sản xuất kinh doanh chè và các hộ sản xuất chè hữu cơ tại thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ.

Tin mới

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.
Phú Thọ: Đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm
Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ.
Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.