Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 18/03/2022 14:10 (GMT+7)

Công tác tập hợp, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam

Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư. Hiện nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có hệ thống từ Trung ương tới địa phương, với 153 tổ chức thành viên và gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Với số lượng các tổ chức thành viên đông đảo và đa dạng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp đội ngũ khoảng 2,2 triệu trí thức KH&CN Việt Nam, chiếm khoảng 32,5% đội ngũ trí thức của cả nước. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ luôn là một ưu tiên và nhiệm vụ chiến lược. Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ xây dựng một đội ngũ trí thức trẻ kế cận có bản lĩnh về chính trị, có niềm tin sâu sắc với Đảng, chất lượng về năng lực và chuyên môn, đoàn kết, phát huy trí tuệ sáng tạo và giàu lòng yêu nước, tiếp tục hoàn thiện sứ mệnh và vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hiện nay, chưa có những khái niệm, tiêu chí cụ thể về trí thức KH&CN trẻ. Trên thực tế, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng chưa có cơ sở dữ liệu cụ thể về độ tuổi, trình độ của 2,2 triệu trí thức KH&CN trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Tuy nhiên, qua công tác quản lý và điều phối của Cơ quan Trung ương, có thể thấy, đội ngũ cán bộ tại gần 600 các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc phần lớn đều là các trí thức trẻ. Đối với hội ngành, Liên hiệp Hội địa phương, đội ngũ cán bộ trẻ chiếm khoảng 1/3 số lượng cán bộ của tổ chức. Do đó, có thể nhận định, đội ngũ trí thức KH&CN trẻ chiếm khoảng 40% trong số 2,2 triệu trí thức KH&CN của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt đó và nhằm tập hợp đội ngũ trí thức trẻ trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam và theo đề nghị của Ban vận động thành lập Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam, ngày 26/3/2006, BCH Đoàn Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương (nay là Đoàn Khối các cơ quan Trung ương) đã ban hành Quyết định số 172-QĐ/ĐTN ngày 26/3/2006 thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam. Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt vào ngày 19/5/2006 nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007-2009 vào ngày 08/10/2007 tại Hà Nội. Từ 2 chi đoàn trực thuộc khi mới thành lập với 51 đoàn viên, đến cuối nhiệm kỳ I, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 5 chi đoàn với 78 đoàn viên. Đến nay, nhiệm kỳ 2017-2022, sau khi quy hoạch các cơ quan báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam, Đoàn Thanh niên đang gồm 11 Chi đoàn trực thuộc, với tổng số đoàn viên là gần 120 thanh niên, trí thức trẻ. Chi đoàn cơ quan Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam là chi đoàn nòng cốt của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam, gồm 15 đoàn viên, thanh niên và có nhiều đóng góp hiệu quả, tích cực cho hoạt động của Đoàn Thanh niên cũng như sự phát triển chung của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Các giải pháp cụ thể trong chiến lược phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới đó là:

 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút đội ngũ trí thức trẻ

Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ trí thức trẻ, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ trẻ; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng, định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng, thường xuyên cử cán bộ tới các chương trình đào tạo khác nhau, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ trí thức cán bộ trẻ được học tập và nâng cao năng lực. Đồng thời mỗi trí thức trẻ phải tự vươn lên, không ngừng học tập để nâng cao trí tuệ, rèn luyện tư duy và phương pháp làm việc, bản lĩnh chính trị và đạo đức lối sống của trí thức Việt Nam trong thời đại mới. Việc không ngừng tự học tập và rèn luyện của trí thức trẻ không chỉ là vì bản thân, mà còn là trách nhiệm đối với đất nước, là tấm gương để tạo dựng một xã hội học tập có đủ trình độ để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững.

Chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách để đội ngũ trí thức trẻ có thể phát triển bằng chính phẩm chất, tài năng; tạo điều kiện cho đội ngũ trẻ được phát huy đúng chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; được tham gia trong các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; chủ động tin tưởng trao nhiệm vụ, trọng trách khác nhau cho đội ngũ trí thức trẻ; có chính sách tôn vinh; khen thưởng xứng đáng cho đội ngũ trí thức trẻ với những sáng tạo và đóng góp của mình.

Cuối cùng, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng cần chú trọng thu hút và tập hợp đội ngũ trí thức trẻ là người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua các chương trình cụ thể như trại hè khoa học và công nghệ, các chương trình kết nối các trí thức trẻ về thực tập, tham gia tại các dự án phát triển cộng đồng, phổ biến kiến thức khoa học trong mọi lĩnh vực khác nhau, từ đó, giúp đội ngũ trí thức trẻ ở nước ngoài vẫn luôn hiểu được nền tảng văn hoá, chính trị của Việt Nam, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức trẻ đang sinh sống và học tập, làm việc tại nước ngoài được đóng góp cho quê hương đất nước.

Phát triển tổchứcĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh củaLiên hiệp Hội Việt Nam

Hoạt động của đội ngũ trí thức trẻ cần phải gắn với hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Liên hiệp Hội Việt Nam. Do đó, phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên cũng chính là phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam, vì vậy cần phải:

  • Tập trung phát triển tổ chức Chi đoàn trực thuộc: Liên hiệp Hội Việt Nam, với gần 600 các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, tuy nhiên số lượng các tổ chức có chi đoàn cơ sở là không nhiều do các đơn vị trực thuộc đều là các đơn vị tự quản, tự chịu trách nhiệm, nhân sự thường xuyên thay đổi, không có cán bộ đoàn chính nhiệm, thiếu sự chỉ đạo của tổ chức Đảng tại các tổ chức. Do vậy, trong giai đoạn tiếp theo, thông qua hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, hoạt động điều phối, quản lý của Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội thành viên, tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, Liên hiệp Hội Việt Nam cần chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức chi đoàn tại các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc cả về số lượng và chất lượng.
  • Tăng cường công tác đối thoại giữa Lãnh đạo và Đoàn Thanh niên: Luật Thanh niên năm 2020 dành riêng 01 điều để quy định việc đối thoại với thanh niên là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên, cũng là của đội ngũ trí thức trẻ thông qua những hoạt động đối thoại với thanh niên. Do vậy, trong thời gian tới, Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, đối thoại giữa Lãnh đạo với đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ, từ đó có những chỉ đạo sát sao nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên đối với công việc chung của tổ chức cũng như tạo điều kiện bồi dưỡng thanh niên – lực lượng nhân sự trẻ của tổ chức. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu để các cấp ủy, Lãnh đạo đánh giá rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng đơn vị.

Xem Thêm

Báo Nhân dân chúc mừng Liên hiệp hội Việt Nam
Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam, sáng 18-5, đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Vụ trưởng, Trưởng Ban Khoa giáo, Báo Nhân Dân dẫn đầu đoàn cán bộ Ban Khoa giáo đến thăm và chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ngày 16/5, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình
Sáng ngày 13/5, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Vấn đề đặt ra về công tác tập hợp trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngay từ khi thành lập, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã đề ra mục tiêu trong công tác vận động, tập hợp trí thức là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ làm công tác vận động trí thức là những người có uy tín, am hiểu và có tâm huyết với công tác vận động trí thức.
Trí thức khoa học và tiếng nói phản biện
Trong bất cứ xã hội nào, bộ phận có học vấn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với mọi lĩnh vực. Số phận của trí thức luôn gắn liền với số phận của những cộng đồng, quốc gia cụ thể, nơi họ là thành viên.

Tin mới

Tiền Giang: TS Thái Quốc Hiếu một đời đam mê nghiên cứu khoa học
Hơn 30 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, thú y, TS Thái Quốc Hiếu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, những đề tài nghiên cứu của ông đều nhằm giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y.
Kon Tum: Chủ tịch Liên hiệp hội nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Chiều ngày 19/5, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Long, Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.
Kon Tum: Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng Liên hiệp Hội
Chiều ngày 18/5, đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.