Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 18/03/2022 14:10 (GMT+7)

Công tác tập hợp, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam

Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư. Hiện nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có hệ thống từ Trung ương tới địa phương, với 153 tổ chức thành viên và gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Với số lượng các tổ chức thành viên đông đảo và đa dạng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp đội ngũ khoảng 2,2 triệu trí thức KH&CN Việt Nam, chiếm khoảng 32,5% đội ngũ trí thức của cả nước. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ luôn là một ưu tiên và nhiệm vụ chiến lược. Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ xây dựng một đội ngũ trí thức trẻ kế cận có bản lĩnh về chính trị, có niềm tin sâu sắc với Đảng, chất lượng về năng lực và chuyên môn, đoàn kết, phát huy trí tuệ sáng tạo và giàu lòng yêu nước, tiếp tục hoàn thiện sứ mệnh và vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hiện nay, chưa có những khái niệm, tiêu chí cụ thể về trí thức KH&CN trẻ. Trên thực tế, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng chưa có cơ sở dữ liệu cụ thể về độ tuổi, trình độ của 2,2 triệu trí thức KH&CN trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Tuy nhiên, qua công tác quản lý và điều phối của Cơ quan Trung ương, có thể thấy, đội ngũ cán bộ tại gần 600 các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc phần lớn đều là các trí thức trẻ. Đối với hội ngành, Liên hiệp Hội địa phương, đội ngũ cán bộ trẻ chiếm khoảng 1/3 số lượng cán bộ của tổ chức. Do đó, có thể nhận định, đội ngũ trí thức KH&CN trẻ chiếm khoảng 40% trong số 2,2 triệu trí thức KH&CN của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt đó và nhằm tập hợp đội ngũ trí thức trẻ trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam và theo đề nghị của Ban vận động thành lập Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam, ngày 26/3/2006, BCH Đoàn Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương (nay là Đoàn Khối các cơ quan Trung ương) đã ban hành Quyết định số 172-QĐ/ĐTN ngày 26/3/2006 thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam. Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt vào ngày 19/5/2006 nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007-2009 vào ngày 08/10/2007 tại Hà Nội. Từ 2 chi đoàn trực thuộc khi mới thành lập với 51 đoàn viên, đến cuối nhiệm kỳ I, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 5 chi đoàn với 78 đoàn viên. Đến nay, nhiệm kỳ 2017-2022, sau khi quy hoạch các cơ quan báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam, Đoàn Thanh niên đang gồm 11 Chi đoàn trực thuộc, với tổng số đoàn viên là gần 120 thanh niên, trí thức trẻ. Chi đoàn cơ quan Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam là chi đoàn nòng cốt của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam, gồm 15 đoàn viên, thanh niên và có nhiều đóng góp hiệu quả, tích cực cho hoạt động của Đoàn Thanh niên cũng như sự phát triển chung của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Các giải pháp cụ thể trong chiến lược phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới đó là:

 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút đội ngũ trí thức trẻ

Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ trí thức trẻ, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ trẻ; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng, định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng, thường xuyên cử cán bộ tới các chương trình đào tạo khác nhau, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ trí thức cán bộ trẻ được học tập và nâng cao năng lực. Đồng thời mỗi trí thức trẻ phải tự vươn lên, không ngừng học tập để nâng cao trí tuệ, rèn luyện tư duy và phương pháp làm việc, bản lĩnh chính trị và đạo đức lối sống của trí thức Việt Nam trong thời đại mới. Việc không ngừng tự học tập và rèn luyện của trí thức trẻ không chỉ là vì bản thân, mà còn là trách nhiệm đối với đất nước, là tấm gương để tạo dựng một xã hội học tập có đủ trình độ để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững.

Chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách để đội ngũ trí thức trẻ có thể phát triển bằng chính phẩm chất, tài năng; tạo điều kiện cho đội ngũ trẻ được phát huy đúng chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; được tham gia trong các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; chủ động tin tưởng trao nhiệm vụ, trọng trách khác nhau cho đội ngũ trí thức trẻ; có chính sách tôn vinh; khen thưởng xứng đáng cho đội ngũ trí thức trẻ với những sáng tạo và đóng góp của mình.

Cuối cùng, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng cần chú trọng thu hút và tập hợp đội ngũ trí thức trẻ là người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua các chương trình cụ thể như trại hè khoa học và công nghệ, các chương trình kết nối các trí thức trẻ về thực tập, tham gia tại các dự án phát triển cộng đồng, phổ biến kiến thức khoa học trong mọi lĩnh vực khác nhau, từ đó, giúp đội ngũ trí thức trẻ ở nước ngoài vẫn luôn hiểu được nền tảng văn hoá, chính trị của Việt Nam, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức trẻ đang sinh sống và học tập, làm việc tại nước ngoài được đóng góp cho quê hương đất nước.

Phát triển tổchứcĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh củaLiên hiệp Hội Việt Nam

Hoạt động của đội ngũ trí thức trẻ cần phải gắn với hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Liên hiệp Hội Việt Nam. Do đó, phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên cũng chính là phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam, vì vậy cần phải:

  • Tập trung phát triển tổ chức Chi đoàn trực thuộc: Liên hiệp Hội Việt Nam, với gần 600 các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, tuy nhiên số lượng các tổ chức có chi đoàn cơ sở là không nhiều do các đơn vị trực thuộc đều là các đơn vị tự quản, tự chịu trách nhiệm, nhân sự thường xuyên thay đổi, không có cán bộ đoàn chính nhiệm, thiếu sự chỉ đạo của tổ chức Đảng tại các tổ chức. Do vậy, trong giai đoạn tiếp theo, thông qua hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, hoạt động điều phối, quản lý của Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội thành viên, tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, Liên hiệp Hội Việt Nam cần chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức chi đoàn tại các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc cả về số lượng và chất lượng.
  • Tăng cường công tác đối thoại giữa Lãnh đạo và Đoàn Thanh niên: Luật Thanh niên năm 2020 dành riêng 01 điều để quy định việc đối thoại với thanh niên là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên, cũng là của đội ngũ trí thức trẻ thông qua những hoạt động đối thoại với thanh niên. Do vậy, trong thời gian tới, Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, đối thoại giữa Lãnh đạo với đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ, từ đó có những chỉ đạo sát sao nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên đối với công việc chung của tổ chức cũng như tạo điều kiện bồi dưỡng thanh niên – lực lượng nhân sự trẻ của tổ chức. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu để các cấp ủy, Lãnh đạo đánh giá rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng đơn vị.

Xem Thêm

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh làm việc với Nhà xuất bản Tri thức
Ngày 10/8, tại Trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch đã làm việc với Nhà xuất bản Tri thức; cùng làm việc có đồng chí Lê Thanh Tùng, Trưởng ban TT&PBKT. Về phía NXBTT, đồng chí Phạm Thị Bích Hồng, Giám đốc – Tổng biên tập; đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Phó giám đốc và các cán bộ, biên tập viên của Nhà xuất bản.
TS Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu làm Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tin mới

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 06/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học
Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Tư vấn, phản biện phải thực chất, tránh hình thức và tránh sợ trách nhiệm
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Tổng Hội Y học Việt Nam) tại Hội thảo Tổng kết hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 05/12 tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Giải pháp nào thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả!?
Diễn Đàn Công Nghệ Và Chuyển Đổi số Giáo dục (EDTECH VIETNAM) do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp Hội Việt Nam); Hội tự động hóa Việt Nam; Viện Công ghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội); các tổ chức quốc tế phối hơp tổ chức trong năm qua với các chuỗi hoạt động như hội thảo, triển lãm, tọa đàm đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đắk Lắk: Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
Ngày 02/12/2023, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. Tham dự buổi lễ có ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk; các giáo viên, phụ huynh và hơn 300 học sinh các trường.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.