Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Luôn phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh
Chia sẻ với PV vusta.vn,   Ths. Lê Minh Hùng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp cho biết về kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Đồng Tháp từ khi thực hiệnChỉ thị số 42-CT/TW.
Cần nâng cao vị thế của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 16/4/2010, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ thị số 42-CT/TW khẳng định:...
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Năm 2019, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, tập trung sự quan tâm, hỗ trợ cho các...
Phát triển mạnh các tổ chức khoa học và công nghệ
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các tổ chức KH&CN thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã phát triển mạnh cả về chất lượng và số lượng. Tính đến hết 30/11/2019, VUSTA quản lý 492 tổ chức KH&CN được thành lập theo Luật KH&CN, trong...