Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 28/12/2022 15:32 (GMT+7)

An Giang: Ông Đoàn Ngọc Phả làm Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ IV

Sáng 27-12, tại thành phố Long Xuyên – Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỷ thuật tỉnh An Giang nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Bà Trần Thị Thanh Hương -Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bà Đinh Thị Việt Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo, ban ngành của tỉnh cùng  130 đại biểu, đại diện cho 38 hội và tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội KH và KT An Giang....

Phát biểu khai mạc, ông Lê Minh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết, đội ngũ trí thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được tập hợp trong 38 hội và tổ chức thành viên với gần 14.000 hội viên.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Liên hiệp Hội tỉnh đã có nhiều nỗ lực nhằm củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội và tổ chức thành viên; phát triển công tác tuyên truyền vận động trí thức; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, công tác chuyên giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tham gia thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển cộng đồng, giảm nghèo bền vững; tổ chức thành công 5 Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang và 03 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang...

tm-img-alt

Ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022phát biểu khai mạc

Phát  biểu tại Đại hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch HĐTW, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến biểu dương Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật An Giang, cách làm hay, sáng tạo, đặc sắc so với các tỉnh, thành khác trong cả nước, như: mỗi năm đều tổ chức 02 cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến của trí thức về các chuyên đề trọng tâm của tỉnh; tổ chức 2-3 hội thảo tư vấn, phản biện xã hội lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh đối với các vấn đề quan trọng, bức xúc của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả khảo sát, tư vấn, phản biện xã hội được tổng hợp, phân tích và gửi tới Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh…

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam mong muốn BCH, BTV, Thường trực Liên hiệp Hội An Giang khóa IV tiếp tục kế thừa, phát huy tốt kết quả, những thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước và khắc phục những hạn chế, tồn tại, xây dựng các chương trình, nhiệm vụ có tính khả thi cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IV đề ra...

tm-img-alt

Ông  Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch HĐTW, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Qua 15 năm hoạt động và trưởng thành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang tiếp tục có sự phát triển và vươn lên mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, thách thức xứng đáng là một tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội của tỉnh. Đã có nhiều nỗ lực nhằm củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội và tổ chức thành viên; phát triển công tác tập hợp, vận động trí thức; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức. Đã đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển địa phương, nhất là về khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, du lịch; chính sách đối với trí thức. Tham gia tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Từng bước nâng cao năng lực chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho rằng, kết quả hoạt động của Liên hiệp hội vẫn còn một số hạn chế, chưa tập hợp đầy đủ đội ngũ trí thức khoa học & công nghệ; việc nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên của các tổ chức thành viên chưa thực hiện thường xuyên. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng đối với Liên hiệp Hội chưa đầy đủ, chưa kịp thời.

Vì vậy, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy,  để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh quan tâm thực hiện các nội dung chủ yếu:

Một là,tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, thu hút các tổ chức thành viên tham gia Liên hiệp Hội ngày càng đông đảo. Củng cố, phát triển tổ chức các hội thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các tổ chức thành viên; với các Sở ngành và các địa phương. Tăng cường mối liên kết hợp tác với Liên hiệp Hội các địa phương ĐBSCL, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu. Tranh thủ sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hai là,nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Liên hiệp Hội và các tổ chức hội thành viên phải nâng cao tính năng động, sáng tạo; có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú để thu hút ngày càng động đảo các hội viên bao gồm các trí thức chuyên ngành tham gia. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ trí thức; động viên đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cũng như đóng góp vào sự phát triển của các hội chuyên ngành, các tổ chức hoạt động KHCN và vì sự phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Ba là,động viên và tạo điều kiện để cà tố chức hội thành viên, các hội viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống; góp phần giải quyết những bức xúc về mặt khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực; nhất là trong các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ cao, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, …

Bốn là, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tỉnh nhà góp ý vào các văn kiện , các qui hoạch, các chủ trương lớn của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội; nhất là những vấn đề đòi hỏi hàm lượng khoa học và công nghệ cao.

Tại Đại hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” cho 33 cá nhân và tặng Bằng khen 9 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017-2022; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, giai đoạn 2017-2022.

tm-img-alt

Ban Chấp hành nhiệm kì 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 45 đại biểu theo danh sách ứng cử vào Ban Chấp hành.TS. Đoàn Ngọc Phả, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Xem Thêm

Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Nghệ An: Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều ngày 10/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An (Liên hiệp Hội tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường chủ trì hội nghị.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Tiền Giang: Tổng kết hoạt động 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023
Sáng ngày 4/1/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo các Hội thành viên và thành viên liên kết.
Thanh Hóa: Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Ngày 30/12, tại Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tuyên dương danh hiệu Trí thức KH&CN xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội và đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội, đồng chủ trì Hội nghị.

Tin mới

Đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động nâng cao vị thế của LHH Việt Nam
VNHNLiên hiệp Hội là nơi tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức của cả nước, với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 93 Hội ngành toàn quốc và gần 600 tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trên mọi lĩnh vực rộng khắp trong cả nước đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hồn quê: Tác phẩm tranh xuất sắc làm từ bẹ chuối
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường THPT Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đoạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022), vừa giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.
Thái Bình: Phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng
Ngày 09/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tham dự Hội thảo có hơn 20 chuyên gia, đại biểu đại diện cho các sở, ngành của tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).