Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 04/01/2023 14:27 (GMT+7)

An Giang: Ông Đoàn Ngọc Phả làm Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ IV

Sáng 27-12, tại thành phố Long Xuyên – Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỷ thuật tỉnh An Giang nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Bà Trần Thị Thanh Hương -Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bà Đinh Thị Việt Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo, ban ngành của tỉnh cùng  130 đại biểu, đại diện cho 38 hội và tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội KH và KT An Giang....

Phát biểu khai mạc, ông Lê Minh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết, đội ngũ trí thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được tập hợp trong 38 hội và tổ chức thành viên với gần 14.000 hội viên.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Liên hiệp Hội tỉnh đã có nhiều nỗ lực nhằm củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội và tổ chức thành viên; phát triển công tác tuyên truyền vận động trí thức; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, công tác chuyên giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tham gia thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển cộng đồng, giảm nghèo bền vững; tổ chức thành công 5 Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang và 03 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang...

tm-img-alt

Ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022phát biểu khai mạc

Phát  biểu tại Đại hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch HĐTW, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến biểu dương Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật An Giang, cách làm hay, sáng tạo, đặc sắc so với các tỉnh, thành khác trong cả nước, như: mỗi năm đều tổ chức 02 cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến của trí thức về các chuyên đề trọng tâm của tỉnh; tổ chức 2-3 hội thảo tư vấn, phản biện xã hội lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh đối với các vấn đề quan trọng, bức xúc của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả khảo sát, tư vấn, phản biện xã hội được tổng hợp, phân tích và gửi tới Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh…

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam mong muốn BCH, BTV, Thường trực Liên hiệp Hội An Giang khóa IV tiếp tục kế thừa, phát huy tốt kết quả, những thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước và khắc phục những hạn chế, tồn tại, xây dựng các chương trình, nhiệm vụ có tính khả thi cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IV đề ra...

tm-img-alt

Ông  Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch HĐTW, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Qua 15 năm hoạt động và trưởng thành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang tiếp tục có sự phát triển và vươn lên mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, thách thức xứng đáng là một tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội của tỉnh. Đã có nhiều nỗ lực nhằm củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội và tổ chức thành viên; phát triển công tác tập hợp, vận động trí thức; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức. Đã đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển địa phương, nhất là về khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, du lịch; chính sách đối với trí thức. Tham gia tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Từng bước nâng cao năng lực chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho rằng, kết quả hoạt động của Liên hiệp hội vẫn còn một số hạn chế, chưa tập hợp đầy đủ đội ngũ trí thức khoa học & công nghệ; việc nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên của các tổ chức thành viên chưa thực hiện thường xuyên. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng đối với Liên hiệp Hội chưa đầy đủ, chưa kịp thời.

Vì vậy, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy,  để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh quan tâm thực hiện các nội dung chủ yếu:

Một là,tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, thu hút các tổ chức thành viên tham gia Liên hiệp Hội ngày càng đông đảo. Củng cố, phát triển tổ chức các hội thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các tổ chức thành viên; với các Sở ngành và các địa phương. Tăng cường mối liên kết hợp tác với Liên hiệp Hội các địa phương ĐBSCL, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu. Tranh thủ sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hai là,nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Liên hiệp Hội và các tổ chức hội thành viên phải nâng cao tính năng động, sáng tạo; có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú để thu hút ngày càng động đảo các hội viên bao gồm các trí thức chuyên ngành tham gia. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ trí thức; động viên đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cũng như đóng góp vào sự phát triển của các hội chuyên ngành, các tổ chức hoạt động KHCN và vì sự phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Ba là,động viên và tạo điều kiện để cà tố chức hội thành viên, các hội viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống; góp phần giải quyết những bức xúc về mặt khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực; nhất là trong các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ cao, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, …

Bốn là, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tỉnh nhà góp ý vào các văn kiện , các qui hoạch, các chủ trương lớn của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội; nhất là những vấn đề đòi hỏi hàm lượng khoa học và công nghệ cao.

Tại Đại hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” cho 33 cá nhân và tặng Bằng khen 9 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017-2022; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, giai đoạn 2017-2022.

tm-img-alt

Ban Chấp hành nhiệm kì 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 45 đại biểu theo danh sách ứng cử vào Ban Chấp hành.TS. Đoàn Ngọc Phả, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Xem Thêm

Kon Tum: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp
Chiều ngày 19/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hơp tác xã và UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích tiêu dùng mà còn thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định.
Liên hiệp Hội các tỉnh, thành đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ
Với sự đi lên của xã hội hiện đại, khoa học công nghệ được coi như bước chuyển mình tiên phong, nhằm mang đến cho cuộc sống những giá trị vượt trội. Các giải pháp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trực tiếp đóng góp to lớn cho hoạt động sản xuất và thực tiễn đời sống.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương đã và đang góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ của tỉnh nhà phát triển với những bước tiến vượt bậc, trở thành một địa phương đi đầu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghệ, hiện đại và bền vững.
Phú Yên: Trao tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo
Ngày 5/8/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên cùng ông Huỳnh Quốc Doanh – TP. HCM phối hợp với Hội Khuyến học Tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Tin mới

Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
VUSTA thăm và làm việc tại Trụ sở Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Ngày 18/9/2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học năm 2023, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở của Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) tại thủ đô Bắc Kinh.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Vĩnh Long: 41 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo lần thứ XII
Ngày 16/9, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, năm học 2022 – 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XIII, năm 2023-2024.
Kon Tum: Ghi nhận từ Cuôc thi Sáng tạo lần thứ 15
Qua 15 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh đã thực sự là sân chơi trí tuệ của thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.