Đà Nẵng: Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc mừng Liên hiệp Hội
20/05/2020 10:06 SA 124 lượt xem
Cỡ chữ +-

Sáng ngày 18/5/2020, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhân Ngày Khoa học – Công nghệ Việt Nam 18/5/2020.

Description: IMG-1404

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chúc mừng Liên hiệp hội Đà Nẵng

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, đã chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, mong muốn Liên hiệp hội tiếp tục phát huy và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ của thành phố.

Đồng chí mong muốn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tê – xã hội của thành phố.  Lãnh đạo thành phố sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội và giới trí thức khoa học - công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố Đà Nẵng.

 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng mong muốn các đơn vị chung tay cùng thành phố trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết số 43 - NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, đồng chí Võ Công Trí, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Đà Nẵng đã chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến chúc mừng và động viên đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn và cũng xin hứa Liên hiệp hội nỗ lực, phấn đấu làm tốt công tác tập hợp đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ trên địa bàn và phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ để đóng góp được nhiều hơn, thiết thực hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy cũng tặng lẵng hoa chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/ 5.

  Tác giả: Trần Quốc Tuấn Liên hiệp hội Đà Nẵng