Bình Thuận: Liên hiệp Hội triển khai hoạt động năm 2020
03/01/2020 11:03 SA 214 lượt xem
Cỡ chữ +-

Mới đây, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trao Giấy khen cho các Cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Liên hiệp hội

Năm 2019 vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Liên hiệp Hội đã tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng, đạt và vượt kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật lần thứ IV nhiệm kỳ (2019-2024); Lãnh đạo Liên hiệp hội đã làm việc với Ban tổ chức Tỉnh ủy, UNND tỉnh, Sỏ Nội vụ để kiện toàn bộ máy tổ chức, làm việc với các Hội thành viên, Hội viên tập thể và các Sở ngành để nắm bắt tình hình tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc nhất là các Hội có hoạt động khó khăn như Hội Xây dựng, Hội Bảo vệ Tai nguyên thiên nhiên và Môi trường, Hội Bảo vệ người tiêu dùng…... Trong năm đã đôn đốc được 04 Hội thành viên tổ chức Đại hội.

Đến nay, Liên hiệp hội đã có 38 tổ chức (25 Hội thành viên, 13 Hội viên tập thể và 4 Trung tâm trực thuộc) với tổng số 16.356 hội viên; Mới đây xem xét giới thiệu kết nạp thêm Hiệp Hội Du lịch Bình Thuận vào Hội thành viên của Liên hiệp hội; Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp khoa học trong tỉnh tổ chức 17 hội thảo khoa học và 14 lớp tập huấn chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHCN;Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng với 205 giải pháp giải pháp tham gia và đã tổ chức trao giải cho 42 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi lần thứ 12,Tổng kết Hội thi STKT có 116 giải pháp giải pháp tham gia dự thi và đã tổ chức trao giải cho 31 mô hình, sản phẩm đạt giải; Hoàn thành phản biện 2 đề án quy hoạch của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến kế hoạch Tôn vinh trí thức tiêu biểu Bình Thuận lần thứ II; tổ chức gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức trong tỉnh, tham gia đầy đủ các hoạt động do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức.

Năm 2020, Liên hiệp Hội tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu đề ra như: Triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; Đẩy mạnh hợp tác giữa Liên hiệp hội và Sở Khoa học và Công nghệ; Chỉ đạo các Trung tâm trực thuộc hoạt động có hiệu quả…

Nhân dịp này, Lãnh đạo Liên hiệp Hội cũng đã trao tặng Giấy khen của Liên hiệp Hội cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích suất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Liên hiệp hội năm 2019.

Tin ,ảnh: Phạm Công Luân