Bình Định: Liên hiệp Hội thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức
30/12/2019 9:12 SA 278 lượt xem
Cỡ chữ +-

Sáng 26/12/2019, Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định (LHH) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa V(nhiệm kỳ 2018-2023) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2019, LHH đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023): Liên hiệp Hội đã phát triển thêm 02 hội thành viên mới: Hiệp hội các Hợp tác xã và Doanh nghiệp phục vụ Nông nghiệp tỉnh Bình ĐịnhvàHiệp hội cá Ngừ tỉnh Bình Định, nâng tổng số hội viên lên 34 đơn vị đồng thời bầu bổ sung 04 nhân sự Ban chấp hành;

Trong dịp này, có 13 tập thể và 16 cá nhân được LHH trao tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội giai đoạn 2015-2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long cũng đã đánh giá cao vai trò tập hợp đoàn kết và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ trí thức hoạt động dưới một mái nhà chung LHH.  Đặc biệt là sự điều phối, kết nối các tổ chức thành viên trên nhiều lĩnh vực hoạt động có hiệu quả. Năm 2019, LHH đã triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đạt kết quả cao.

Năm 2020, cùng với nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, LHH cần có giải pháp thu hút, tập hợp đông đảo hơn nữa đội ngũ trí thức trong tỉnh, mở rộng tầm ảnh hưởng của LHH để thực hiện có hiệu quả công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.  Đồng chí cho rằng làm khoa học là lao động cá nhân, sản phẩm là đề tài, là công trình nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả trong cuộc sống;LHH cũng cần tạo mối liên kết với doanh nghiệp để làm đầu mối trong thực hiện công tác chuyển giao KHCN.

 Kim Thoa