Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc khóa VI (2019-2020)
24/06/2020 12:31 CH 201 lượt xem
Cỡ chữ +-

Sáng ngày 23/6/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội, có GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam). Về phía tỉnh có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc. Tham dự đại hội còn có các đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương,

GS.TSKH. Đặng Vũ Minh phát biểu chào mừng đại hội Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc

Đại hội Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra trong bối cảnh Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật của tỉnh không ngừng được nâng lên, số người có trình độ đại học và trên đại học tăng cao, công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa được chú trọng đúng mức. Cùng với đó, đội ngũ của tỉnh không ngừng lớn mạnh. Từ 6 hội thành viên với 600 hội viên trong những ngày đầu thành lập, cho đến nay, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc đã tập hợp được 24 hội thành viên và 4 trung tâm trực thuộc với hơn 20.000 hội viên hoạt động trên khắp các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật.

Cùng với sự lớn mạnh về số lượng, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước chú trọng đến việc tổ chức phối hợp với các hội thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động từ việc tổ chức các diễn đàn khoa học nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống đến việc vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật, trong nhiệm kỳ vừa qua Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức 8 cuộc hội nghị, hội thảo, gần 100 lớp tập huấn với trên  với trên 12.000 người tham dự. Song song với đó, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất bản 16 số bản tin với trên 32.000 cuốn, tổ chức hàng trăm hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học nhằm truyền bá kiến thức khoa học và kỹ thuật tới đông đảo quần chúng nhân dân, áp dụng vào sản xuất và đời sống.

GS.TSKH. Đặng Vũ Minh trao tặng bức trướng cho Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc

Trong lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đội ngũ trí thức trong tỉnh đã tích cực tham gia cùng với Liên hiệp Hội tỉnh triển khai thực hiện 35 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Thông qua hoạt động này Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc và các hội thành viên đã đóng góp những ý kiến có chất lượng vào các đề tài, dự án, các chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Các nhiệm vụ tư vấn, phản biện đều được thực hiện hiệu quả, thiết thực, được Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, sử dụng trong hoạch định chính sách. Thông qua đó, chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức trong tỉnh được đánh giá cao

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi  trường và phát triển bền vững, đội ngũ trí thức trong tỉnh với nòng cốt là Liên hiệp Hội tỉnh đã đề xuất, xây dựng và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện các nhiệm vụ khoa học trong đó có nhiều đề tài ứng dụng, dự án khoa học có giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Từ năm 2015 đến 2019, Liên hiệp Hội tỉnh đã thực hiện 03 đề tài ứng dụng và 01 dự án khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi, xử lý ô nhiễm môi trường để nâng cao năng suất, chất lượng thịt lợn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi trong các trang trại chăn nuôi.

Cùng với đó, hoạt động khuyến khích, tôn vinh trí thức những người đam mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo đã được Liên hiệp Hội tỉnh chú trọng nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia, nâng cao năng suất lao động, khả năng tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trong tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc và các hội thành viên đã tổ chức và triển khai thành công 5 cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng trong tỉnh. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận và gửi 55 mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi toàn quốc và được đánh giá cao.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của đội ngũ trí thức trong tỉnh, đặc biệt trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực, góp phần cung cấp thông tin, luận cứ khoa học giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý có cơ sở hoạch định ban hành các cơ chế, chính sách một cách khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao những thành tích của Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là 6 bài học kinh nghiệm mà Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc đã rút ra từ thực tiễn hoạt động. Nhân dịp này, GS.TSKH. Đặng Vũ Minh tiếp tục nhấn mạnh đến chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước. Việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ vững ổn định và phát triển đất nước. Do đó, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc cần làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy trong anh chị em trí thức tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc. Để làm tốt nhiệm vụ này, chúng ta không ngừng học tập, đổi mới việc học tập Nghị quyết của Đảng sao cho phù hợp với đối tượng là anh chị em trí thức.

GS.TSKH. Đặng Vũ Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ghi nhận những ý kiến phát biểu của GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy thay mặt cho Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc thể hiện quyết tâm sẽ cùng tập thể Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc và các hội thành viên xây dựng Liên hiệp Hội tỉnh trở thành tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, là ngôi nhà chung của đông đảo các thế hệ đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật trong toàn tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 6 tập thể và 5 cá nhân được Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen.

Đại hội đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Lệ Thủy làm Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: Minh Khôi