Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 22/09/2020 00:29 (GMT+7)

Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng vững mạnh

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, kể từ khi thực hiện Chỉ thị tới nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có 150 hội thành viên. Bao gồm: 63 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố; 87 Hội, Tổng hội và Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên ngành và 482 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc và các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC). Trong đó, có 49 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố và 1 Hội ngành toàn quốc có Đảng đoàn.

Toàn hệ thống đã tập hợp, thu hút được khoảng 2,8 triệu hội viên. Trong đó, có khoảng 1,5 triệu trí thức, chiếm gần 1/3 số trí thức trong cả nước. Đây là lực lượng quan trọng góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng.

TS Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Điển hình trong năm 2019, hoạt động TVPB&GĐXH đã không ngừng phát triển đó là, đã có 39 đơn vị nhận kinh phí triển khai các hoạt động TVPB&GĐXH từ ngân sách nhà nước dành cho Liên hiệp hội Việt Nam, bao gồm 18 đề tài TVPB&GĐXH và 21 hội thảo TVPB&GĐXH. Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ được các ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai thực hiện

Tổ chức 01 hội thảo-tập huấn nâng cao năng lực viết báo cáo TVPB&GĐXH cho các hội thành viên tại khu vực miền trung tại Quảng Ngãi, 02 tập huấn nâng cao năng lực TVPB&GĐXH trong lĩnh vực môi trường cho các Liên hiệp Hội địa phương khu vực Tây Nguyên, tổ chức tại Lâm Đồng và khu vực miền núi phía Bắc, tổ chức tại Điện Biên. Ngoài ra, còn tham gia hỗ trợ cán bộ tham gia tập huấn công tác TVPB&GĐXH cho các liên hiệp hội địa phương như: Kiên Giang, Đắc Lắc, Cao Bằng,..tổ chức thành công các nhiệm vụ theo đề nghị của các Bộ, ngành đề nghị góp ý các dự thảo Luật, nghị định, thông tư, Chiến lược …; đồng thời, chủ động triển khai hoặc tham gia thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam .

Còn đối với hoạt động khoa học công nghệ và môi trường, năm 2019, Cơ quan đã tham mưu Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phân bổ 7.590 triệu đồng để giao cho các đề tài, dự án cấp Bộ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường,dự án điều tra cơ bản, kinh phí quản lý khoa học.

Hỗ trợ các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc làm các thủ tục đăng ký các đề tài cấp nhà nước và các đề tài nghị định thư. Tổ chức truyền thông nhân dịp các ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ nước sạch và VSMT….Theo dõi hoạt động, tham gia ban tổ chức, ban thư ký của Giải thưởng, hội thi, cuộc thi của VIFOTEC (tổ chức thành công Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2018 và Giải thưởng WIPO năm 2018; Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018- 2019).

Hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính, cho 122 tổ chức KH&CN trực thuộc (giải thể, thay đổi Giám đốc/Viện trưởng, Thành viên Hội đồng quản lý, Kế toán trưởng, vốn điều lệ, chức năng nhiệm vụ, tranh chấp, khiếu nại…hoặc các vấn đề liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác: Cơ quan an ninh, Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Tổng Cục lâm nghiệp, Ngân hàng Nhà nước…). Trình Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam ban hành quyết định giải thể 25 tổ chức KH&CN trực thuộc và đình chỉ 19 tổ chức KH&CN hoạt động yếu kém, không hiệu quả hoặc vi phạm quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam. Theo dõi, thúc đẩy việc thu quản lý phí của các tổ chức KH&CN; Hỗ trợ về thủ tục pháp lý cho nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc tổ chức các hội thảo khoa học và hoạt động chuyên môn về các lĩnh vực liên quan.

Tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN kiểm tra 12 tổ chức trực thuộc; Hỗ trợ để A03 của Bộ Công an làm việc với 3 tổ chức trực thuộc. Tham gia đoàn giám sát dự án viện trợ của một số tổ chức trực thuộc.

Trong hoạt động công tác quản lý báo chí, xuất bản, đã thực hiện xây dựng Đề án Quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2019 theo Đề án Quy hoạch báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với một số chức danh của các cơ quan báo chí, xuất bản: Nhà xuất bản Tri thức, Báo Khoa học và Đời sống, báo điện tử Tầm nhìn, Báo điện tử Kiến thức và một số cơ quan báo chí khác.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục triển khai nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp của Việt Nam và đã báo cáo trước cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do PCT Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì vào ngày 23/9/2019 và để xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh tháng 3/2019.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã duy trì và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại với các đối tác quan trọng, triển khai thành công các hoạt động trong Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AFEO) trong đó giới thiệu về bộ quy chuẩn kỹ thuật an toàn điện của khối ASEAN, đồng thời hướng dẫn và đăng bạ cho 89 kỹ sư thuộc ngành điện, thủy lợi và xây dựng và tham dự cuộc họp Hội nghị CAFEO lần thứ 37 tại In-đô-nê-xi-a.

Lễ Tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

Tổ chức thành công tổ chức Hội nghị các tổ chức KHCN trực thuộc và Sự kiện thường niên “Gặp gỡ vì Hợp tác và Phát triển”

Thực hiện chương trình hợp tác kỹ thuật đã ký với tổ chức GIZ, phát huy năng lực của hai chuyên gia phát triển của GIZ làm việc tại Liên hiệp Hội Việt Nam để xây dựng các hoạt động dự án cụ thể. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của GIZ, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiếp cận và vận động được dự án của Quỹ Khí hậu Châu Âugiúp nâng cao năng lực điều phối của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với hội thành viên trong công cuộc thực hiện các sáng kiến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, tiếp nhận viện trợ của Dự án quản trị đất đai khu vực sông Mê Công giai đoạn 2 tại Việt Nam.Tháng 12 năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về Ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng nông sản và phát triển nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, trong năm 2020 này, Liên hiệp Hội Việt Nam tham mưu, giúp việc tích cực, chủ động cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch triển khai chương trình công tác năm 2020 của Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội: tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản của Liên hiệp Hội Việt Nam để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Liên hiệp Hội. Hoàn thiện để sớm ban hành bộ tài liệu hướng dẫn các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Chuẩn bị các nội dung, tài liệu và điều kiện vật chất để Liên hiệp Hội tổ chức các hội nghị Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, các hội nghị giao ban các hội thành viên, hội nghị đơn vị KH&CN trực thuộc, các hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ cho các hội thành viên và tổ chức trực thuộc theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của các hội thành viên, tạo điều kiện để các hội tham gia các hoạt động chung của Liên hiệp Hội.

Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo triển khai việc nâng cao năng lực của tổ chức và đội ngũ cán bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội trên cơ sở Đề án kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức bộ máy cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam. Tiếp tục công tác bồi dưỡng cán bộ, nhất là các cán bộ trong quy hoạch và thực hiện công tác điều động luân chuyển cán bộ trong Cơ quan đáp ứng yêu cầu công tác.

Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam, dự kiến tổ chức năm quý II năm 2020 hoặc trong năm 2021 theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương. Hỗ trợ Chi ủy tổ chức tốt đại hội Chi bộ Cơ quan. Hỗ trợ Văn phòng Đảng ủy và phối hợp với Đảng ủytrong công tác chuẩn bị nội dung và nhân sựtổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX.

Giúp Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và thúc đẩy việc thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động mà Liên hiệp Hội Việt Nam đã ký kết với các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Tiếp tục triển khai Dự án Xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam tại D20 Cầu Giấy, cố gắng hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.

Bài, ảnh: HT

Xem Thêm

Tin mới