Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 03/01/2023 14:24 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Phú Yên - Những kết quả đạt được trong năm 2022

Với vai trò là tổ chức của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Trong năm qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội) đã khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũngtặng quà lưu niệm cho Liên hiệp Hội Phú Yên.  

Trong năm qua, công tác củng cố và phát triển tổ chức, Thường trực Liên hiệp Hội đã tổ chức các Hội nghị Ban Chấp hành của nhiệm kỳ 2019-2024 đúng theo Điều lệ hoạt động (lần thứ 6, vào ngày 17/01/2022 và lần thứ 7 vào ngày13/7/2022). Đồng thời đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nội dung báo cáo làm việc giữa Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan về đội ngũ trí thức Phú Yên. (15/4/2022).

Ngoài ra Liên hiệp Hội tiếp tục làm việc với một số Hội thành viên để nắm tình hình hoạt động của Hội về việc công tác tổ chức Đại hội mãn nhiệm kỳ theo Điều lệ Hội. Tính đến nay đã có: Hội Châm cứu, Hội Chăn nuôi-Thú y, Hội Thầy trò Lương Văn Chánh, Hội Sinh Vật cảnh và Hội Làm vườn, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, các Hội còn lại đã và đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức Đại hội.

Với công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Thường trực Liên hiệp Hội, tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch &Đầu tư; Sở Nông nghiệp &PTNT và Sở Xây dựng Phú Yên để phản biện độc lập một số đề án, dự án của tỉnh trong năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 chuyển sang năm 2022, cụ thể là: Đồ án “Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030” và Đồ án “Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên” (Do dịch bệnh Covid-19 nên đơn vị Tư vấn ở Hà Nội chưa hoàn thành nên chưa thực hiện). Trong đó đã tổ chức thực hiện Hội nghị phản biện Đồ án “Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên”. (Còn 01 dự án, chờ đơn vị tư vấn hoàn thành)

Liên hiệp Hội đã tham gia phản biện 2 của Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất tỉnh năm 2022 đối với 9 huyện, thị xã, thành phố và tham gia Hội đồng phản biện của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên trong các dự án lớn của tỉnh về kinh tế- xã hội.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức: Thông tin về hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; cập nhật những nội dung liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phổ biến kiến thức, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống...Đặc biệt là tuyên truyền về kết quả Hội thi STKT tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) và Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 7 (2021-2022). Đối với Bản tin “Trí thức Phú Yên” trong năm đã xuất bản đúng theo kế hoạch trong năm (06 số/năm). Nội dung Bản tin đã được bạn đọc đánh giá cao, qua đó đã thu hút nhiều Cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài.

Trong năm 2022, Liên hiệp Hội, lập 03 hồ sơ gửi Liên hiệp Hội Việt Nam, về việc đăng ký đề tài thông tin tuyên truyền năm 2023. Đặc biệt  Hội Sinh Vật cảnh, tổ chức thành công Hội chợ, Hội thi, triển lãm Sinh Vật cảnh tỉnh Phú Yên lần thứ 1 năm 2022 được du khách trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Về hoạt động tôn vinh trí thức, Hội thi và Cuộc thi, Trong năm 2022 Liên hiệp Hội Phú Yên đã giới thiệu 24 tri thức tiêu biểu dự Buổi gặp mặt nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức và giới thiệu 01 trí thức và được Liên hiệp Hội Việt Nam vinh danh “Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022”.

Thường trực đã tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi STKT tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) và Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 7 (2021-2022); tổ chức Chung khảo chấm điểm 69 giải pháp, mô hình Cuộc thi và Tổ chức tổng kết trao giải Cuộc thi: có 31/69 giải pháp đạt giải, cụ thể: 01 giải Nhất; 05 giải Nhì; 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Và chọn 10 giải pháp, mô hình xuất sắc tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 18 (2021-2022); Lập hồ sơ đề nghị và được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 28 các nhân đạt giải (Nhất, Nhì, Ba) Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 7 (2021-2022).

tm-img-alt

Các tác giả đạt giải Cuộc thi lần thứ 7 (2021-2022), nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên

Cũng trong năm 2022, Thường trực Liên hiệp Hội đã tham gia các hoạt động khác, như: Góp ý dự thảo “Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở” và phản biện dự thảo Quyết định “Ban hành quy định, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc; cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh” theo đề nghị của UBMTTQVN tỉnh Phú Yên; Góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện đề án: “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên” theo đề nghị của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Góp ý dự án “ Thúc đẩy nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” địa bàn thực hiện tại Phú Yên, theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh.Tham gia phản biện: Dự thảo báo cáo “Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch Covd-19”; Góp ý phản biện Nghị quyết HĐND tỉnh về: “Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh”.

Về công tác xã hội, Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt các Qũy xã hội do các cấp các ngành phát động. Đáng chú ý là hoạt động thăm và tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 cho 15 hộ nghèo ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh (Thực hiện theo KH 68 của BV Tỉnh ủy) trị giá 4,5 triệu đồng (mỗi phần quà:300.000 đồng)

Sang năm 2023, Liên hiệp Hội Phú Yên, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến các hội viên. Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh khóa XVII (2020-2025);

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức các Hội thảo khoa học nhằm chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất; Tăng cường hoạt động hợp tác các Hội chuyên ngành Trung ương; vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức, bổ sung danh sách chuyên gia, thực hiện nhiệm vụ TVPBXH đối với các dự án, đề án lớn của Tỉnh. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ Lần thứ 8 (2022-2023).Tuyên truyền Cuộc thi lần thứ 8 và Hội thi lần thứ 10 (2022-2023); Thành Hội đồng Giám khảo để chấm điểm các giải pháp của Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 8 (2022-2023) và Hội thi STKT cấp tỉnh lần thứ 10 (2022 – 2023) và tổ chức tổng kết trao giải.

Tiếp tục Nâng cao chất lượng các chuyên mục trên Bản tin Trí thức, tiếp tục xuất bản theo kế hoạch. Và tăng cường phối hợp công tác với các Hội thành viên, củng cố, kiện toàn tổ chức việc đại hội nhiệm kỳ của Hội Thành viên, theo quy định./.

Xem Thêm

Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Phú Yên: Công ty Điện lực luôn phát huy phong trào sáng tạo Kỹ thuật
Ngày 31/10, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10, năm 2022-2023 (Hội thi) tổ chức tổng kết trao thưởng 30 giải pháp đạt giải (01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Trong đó, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đạt 01 giải Nhì và 1 giải Ba.

Tin mới

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.
Phú Thọ: Đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm
Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ.
Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.