Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 28/12/2022 08:58 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Phú Yên - Những kết quả đạt được trong năm 2022

Với vai trò là tổ chức của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Trong năm qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội) đã khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũngtặng quà lưu niệm cho Liên hiệp Hội Phú Yên.  

Trong năm qua, công tác củng cố và phát triển tổ chức, Thường trực Liên hiệp Hội đã tổ chức các Hội nghị Ban Chấp hành của nhiệm kỳ 2019-2024 đúng theo Điều lệ hoạt động (lần thứ 6, vào ngày 17/01/2022 và lần thứ 7 vào ngày13/7/2022). Đồng thời đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nội dung báo cáo làm việc giữa Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan về đội ngũ trí thức Phú Yên. (15/4/2022).

Ngoài ra Liên hiệp Hội tiếp tục làm việc với một số Hội thành viên để nắm tình hình hoạt động của Hội về việc công tác tổ chức Đại hội mãn nhiệm kỳ theo Điều lệ Hội. Tính đến nay đã có: Hội Châm cứu, Hội Chăn nuôi-Thú y, Hội Thầy trò Lương Văn Chánh, Hội Sinh Vật cảnh và Hội Làm vườn, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, các Hội còn lại đã và đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức Đại hội.

Với công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Thường trực Liên hiệp Hội, tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch &Đầu tư; Sở Nông nghiệp &PTNT và Sở Xây dựng Phú Yên để phản biện độc lập một số đề án, dự án của tỉnh trong năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 chuyển sang năm 2022, cụ thể là: Đồ án “Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030” và Đồ án “Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên” (Do dịch bệnh Covid-19 nên đơn vị Tư vấn ở Hà Nội chưa hoàn thành nên chưa thực hiện). Trong đó đã tổ chức thực hiện Hội nghị phản biện Đồ án “Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên”. (Còn 01 dự án, chờ đơn vị tư vấn hoàn thành)

Liên hiệp Hội đã tham gia phản biện 2 của Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất tỉnh năm 2022 đối với 9 huyện, thị xã, thành phố và tham gia Hội đồng phản biện của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên trong các dự án lớn của tỉnh về kinh tế- xã hội.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức: Thông tin về hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; cập nhật những nội dung liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phổ biến kiến thức, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống...Đặc biệt là tuyên truyền về kết quả Hội thi STKT tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) và Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 7 (2021-2022). Đối với Bản tin “Trí thức Phú Yên” trong năm đã xuất bản đúng theo kế hoạch trong năm (06 số/năm). Nội dung Bản tin đã được bạn đọc đánh giá cao, qua đó đã thu hút nhiều Cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài.

Trong năm 2022, Liên hiệp Hội, lập 03 hồ sơ gửi Liên hiệp Hội Việt Nam, về việc đăng ký đề tài thông tin tuyên truyền năm 2023. Đặc biệt  Hội Sinh Vật cảnh, tổ chức thành công Hội chợ, Hội thi, triển lãm Sinh Vật cảnh tỉnh Phú Yên lần thứ 1 năm 2022 được du khách trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Về hoạt động tôn vinh trí thức, Hội thi và Cuộc thi, Trong năm 2022 Liên hiệp Hội Phú Yên đã giới thiệu 24 tri thức tiêu biểu dự Buổi gặp mặt nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức và giới thiệu 01 trí thức và được Liên hiệp Hội Việt Nam vinh danh “Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022”.

Thường trực đã tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi STKT tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) và Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 7 (2021-2022); tổ chức Chung khảo chấm điểm 69 giải pháp, mô hình Cuộc thi và Tổ chức tổng kết trao giải Cuộc thi: có 31/69 giải pháp đạt giải, cụ thể: 01 giải Nhất; 05 giải Nhì; 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Và chọn 10 giải pháp, mô hình xuất sắc tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 18 (2021-2022); Lập hồ sơ đề nghị và được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 28 các nhân đạt giải (Nhất, Nhì, Ba) Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 7 (2021-2022).

tm-img-alt

Các tác giả đạt giải Cuộc thi lần thứ 7 (2021-2022), nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên

Cũng trong năm 2022, Thường trực Liên hiệp Hội đã tham gia các hoạt động khác, như: Góp ý dự thảo “Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở” và phản biện dự thảo Quyết định “Ban hành quy định, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc; cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh” theo đề nghị của UBMTTQVN tỉnh Phú Yên; Góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện đề án: “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên” theo đề nghị của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Góp ý dự án “ Thúc đẩy nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” địa bàn thực hiện tại Phú Yên, theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh.Tham gia phản biện: Dự thảo báo cáo “Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch Covd-19”; Góp ý phản biện Nghị quyết HĐND tỉnh về: “Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh”.

Về công tác xã hội, Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt các Qũy xã hội do các cấp các ngành phát động. Đáng chú ý là hoạt động thăm và tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 cho 15 hộ nghèo ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh (Thực hiện theo KH 68 của BV Tỉnh ủy) trị giá 4,5 triệu đồng (mỗi phần quà:300.000 đồng)

Sang năm 2023, Liên hiệp Hội Phú Yên, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến các hội viên. Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh khóa XVII (2020-2025);

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức các Hội thảo khoa học nhằm chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất; Tăng cường hoạt động hợp tác các Hội chuyên ngành Trung ương; vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức, bổ sung danh sách chuyên gia, thực hiện nhiệm vụ TVPBXH đối với các dự án, đề án lớn của Tỉnh. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ Lần thứ 8 (2022-2023).Tuyên truyền Cuộc thi lần thứ 8 và Hội thi lần thứ 10 (2022-2023); Thành Hội đồng Giám khảo để chấm điểm các giải pháp của Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 8 (2022-2023) và Hội thi STKT cấp tỉnh lần thứ 10 (2022 – 2023) và tổ chức tổng kết trao giải.

Tiếp tục Nâng cao chất lượng các chuyên mục trên Bản tin Trí thức, tiếp tục xuất bản theo kế hoạch. Và tăng cường phối hợp công tác với các Hội thành viên, củng cố, kiện toàn tổ chức việc đại hội nhiệm kỳ của Hội Thành viên, theo quy định./.

Xem Thêm

Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Nghệ An: Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều ngày 10/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An (Liên hiệp Hội tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường chủ trì hội nghị.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Tiền Giang: Tổng kết hoạt động 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023
Sáng ngày 4/1/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo các Hội thành viên và thành viên liên kết.
Thanh Hóa: Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Ngày 30/12, tại Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tuyên dương danh hiệu Trí thức KH&CN xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội và đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội, đồng chủ trì Hội nghị.

Tin mới

Đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động nâng cao vị thế của LHH Việt Nam
VNHNLiên hiệp Hội là nơi tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức của cả nước, với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 93 Hội ngành toàn quốc và gần 600 tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trên mọi lĩnh vực rộng khắp trong cả nước đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hồn quê: Tác phẩm tranh xuất sắc làm từ bẹ chuối
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường THPT Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đoạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022), vừa giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.
Thái Bình: Phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng
Ngày 09/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tham dự Hội thảo có hơn 20 chuyên gia, đại biểu đại diện cho các sở, ngành của tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).