Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 17/08/2023 19:06 (GMT+7)

Liên hiệp Hội các tỉnh, thành đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ

Với sự đi lên của xã hội hiện đại, khoa học công nghệ được coi như bước chuyển mình tiên phong, nhằm mang đến cho cuộc sống những giá trị vượt trội. Các giải pháp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trực tiếp đóng góp to lớn cho hoạt động sản xuất và thực tiễn đời sống.

Trong thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) nhiều tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức, tích cực triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh, là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Điển hình như Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương, theo chia sẻ của ông Lai Xuân Thành, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương cho biết, nhiều năm qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở, tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở đến các Hội thành viên và các Trung tâm trực thuộc. Hội đồng Khoa học cấp cơ sở năm 2022-2023 của Liên hiệp Hội đã nhận được 07 đề tài từ các Hội thành viên chuyên ngành đăng ký tham gia.

Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình bảo vệ môi trường năm 2022 với chuyên đề “Túi nilon - hiểm họa của môi trường và sức khỏe con người”; phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (định kỳ tổ chức 02 năm/ 01 lần) và Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng (định kỳ tổ chức 01 năm/ 01 lần) đã tạo động lực đưa phong trào lao động sáng tạo vào nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

tm-img-alt

Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Cũng theo ông Thành: “Để nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, trong năm 2023, Liên hiệp Hội đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, bồi đắp lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, tinh thần cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chủ động đề xuất, tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển tỉnh nhà nhất là về khoa học và công nghệ.

Đối với hoạt động phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tại địa phương, Bà Dương Thị Thu Hiền – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh cho biết, trong những năm qua, Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội thi Sáng tạo KH&KT, thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hội thi Sáng tạo KH&KT được tổ chức định kỳ 2 năm/ 1 lần, nhiều năm qua có rất nhiều đề tài/giải pháp tham gia dự thi và đạt giải. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh được đánh giá ngày càng phát triển, mang tính ứng dụng cao, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ 2016 đến nay, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, các hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh đã triển khai 407 đề tài/dự án (09 đề tài/dự án cấp tỉnh, 01 cấp cơ sở và 397 cấp hội, trường, trung tâm, trong đó có 326 đề tài, dự án đã được ứng dụng); chuyển giao 46 mô hình thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, nông nghiệp, môi trường (02 mô hình cấp trung ương, 43 mô hình cấp cơ sở và 01 mô hình cấp trường).

tm-img-alt

Nghiệm thu các thiết bị bảo vệ môi trường do Liên hiệp Hội Tây Ninh hỗ trợ, lắp đặt

Hai mô hình cấp trung ương (do Trung tâm Khuyến nông thực hiện) là: “Mô hình sản xuất sắn thương phẩm từ nguồn giống sạch bệnh”, “Mô hình sản xuất lúa SRI”. Một số đề tài dự án cấp tỉnh tiêu biểu có thể kể đến như: “Đánh giá khả năng sản xuất của con lai giữa bò lai Sind với một số giống bò thịt cao sản trong điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh”, “Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C vào KitArduino góp phần nâng cao năng lực các sinh viên ngành Công nghệ thông tin” (Hội Tin học); “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch nhằm duy trì chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản cho mãng cầu ta Tây Ninh”, “Ứng dụng công nghệ tạo viên không nhiệt để sản xuất phân bón NPK kết hợp Silica từ tro trấu tại tỉnh Tây Ninh” (Trung tâm Khoa học và Công nghệ) …

Kết quả ứng dụng các đề tài, dự án, mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập của các trường; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao trình độ áp dụng tiến bộ KH&KT của nông dân vào sản xuất nông nghiệp, góp phần làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Còn theo chia sẻ của ông Hà Văn Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long, hoạt động khoa học công nghệ hàng năm luôn được Liên hiệp Hội tỉnh đẩy mạnh. Điển hình đó là nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài Khoa học công nghệ cấp tỉnh “Lịch sử Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1973-2018”; Phối hợp Trường Cao đẳng Vĩnh Long tổ chức cho giảng viên, HSSV tham quan, học tập, trao đổi nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ qua các sản phẩm dự thi vòng tỉnh Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ XI (2021-2022) tại Thư viện Trường Cao đẳng Vĩnh Long; Hỗ trợ Trung tâm Sáng tạo và Kết nối cộng đồng tiếp nhận và triển khai dự án Ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời phục vụ thắp sáng đường giao thông nông thôn;

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Long còn Phối hợp với Hội Cựu giáo chức, Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trường Cao Đẳng Vĩnh Long tổ chức Hội thảo tư vấn với chủ đề “Phương pháp hỗ trợ tâm lý và điều kiện học tập cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng COVID - 19”; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Cửu Long tổ chức tập huấn “Triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022”; Phối hợp với Trung tâm sáng tạo và Kết nối cộng đồng triển khai thực hiện dự án đơn vị (GREEN-IN với tên dự án “Nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm điện cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Hòa Phú và Thanh Đức của huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long”; Tư vấn, hỗ trợ các hội thành viên, các tổ chức, cá nhân về xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN…

tm-img-alt

Liên hiệp Hội Vĩnh Long tổ chức chấm sản phẩm Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ XI (2021-2022)

Xem Thêm

Kon Tum: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp
Chiều ngày 19/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hơp tác xã và UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích tiêu dùng mà còn thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương đã và đang góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ của tỉnh nhà phát triển với những bước tiến vượt bậc, trở thành một địa phương đi đầu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghệ, hiện đại và bền vững.
Phú Yên: Trao tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo
Ngày 5/8/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên cùng ông Huỳnh Quốc Doanh – TP. HCM phối hợp với Hội Khuyến học Tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Tin mới

Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
VUSTA thăm và làm việc tại Trụ sở Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Ngày 18/9/2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học năm 2023, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở của Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) tại thủ đô Bắc Kinh.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Vĩnh Long: 41 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo lần thứ XII
Ngày 16/9, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, năm học 2022 – 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XIII, năm 2023-2024.
Kon Tum: Ghi nhận từ Cuôc thi Sáng tạo lần thứ 15
Qua 15 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh đã thực sự là sân chơi trí tuệ của thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.