Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 17/08/2023 19:06 (GMT+7)

Liên hiệp Hội các tỉnh, thành đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ

Với sự đi lên của xã hội hiện đại, khoa học công nghệ được coi như bước chuyển mình tiên phong, nhằm mang đến cho cuộc sống những giá trị vượt trội. Các giải pháp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trực tiếp đóng góp to lớn cho hoạt động sản xuất và thực tiễn đời sống.

Trong thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) nhiều tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức, tích cực triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh, là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Điển hình như Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương, theo chia sẻ của ông Lai Xuân Thành, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương cho biết, nhiều năm qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở, tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở đến các Hội thành viên và các Trung tâm trực thuộc. Hội đồng Khoa học cấp cơ sở năm 2022-2023 của Liên hiệp Hội đã nhận được 07 đề tài từ các Hội thành viên chuyên ngành đăng ký tham gia.

Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình bảo vệ môi trường năm 2022 với chuyên đề “Túi nilon - hiểm họa của môi trường và sức khỏe con người”; phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (định kỳ tổ chức 02 năm/ 01 lần) và Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng (định kỳ tổ chức 01 năm/ 01 lần) đã tạo động lực đưa phong trào lao động sáng tạo vào nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

tm-img-alt

Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Cũng theo ông Thành: “Để nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, trong năm 2023, Liên hiệp Hội đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, bồi đắp lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, tinh thần cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chủ động đề xuất, tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển tỉnh nhà nhất là về khoa học và công nghệ.

Đối với hoạt động phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tại địa phương, Bà Dương Thị Thu Hiền – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh cho biết, trong những năm qua, Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội thi Sáng tạo KH&KT, thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hội thi Sáng tạo KH&KT được tổ chức định kỳ 2 năm/ 1 lần, nhiều năm qua có rất nhiều đề tài/giải pháp tham gia dự thi và đạt giải. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh được đánh giá ngày càng phát triển, mang tính ứng dụng cao, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ 2016 đến nay, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, các hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh đã triển khai 407 đề tài/dự án (09 đề tài/dự án cấp tỉnh, 01 cấp cơ sở và 397 cấp hội, trường, trung tâm, trong đó có 326 đề tài, dự án đã được ứng dụng); chuyển giao 46 mô hình thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, nông nghiệp, môi trường (02 mô hình cấp trung ương, 43 mô hình cấp cơ sở và 01 mô hình cấp trường).

tm-img-alt

Nghiệm thu các thiết bị bảo vệ môi trường do Liên hiệp Hội Tây Ninh hỗ trợ, lắp đặt

Hai mô hình cấp trung ương (do Trung tâm Khuyến nông thực hiện) là: “Mô hình sản xuất sắn thương phẩm từ nguồn giống sạch bệnh”, “Mô hình sản xuất lúa SRI”. Một số đề tài dự án cấp tỉnh tiêu biểu có thể kể đến như: “Đánh giá khả năng sản xuất của con lai giữa bò lai Sind với một số giống bò thịt cao sản trong điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh”, “Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C vào KitArduino góp phần nâng cao năng lực các sinh viên ngành Công nghệ thông tin” (Hội Tin học); “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch nhằm duy trì chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản cho mãng cầu ta Tây Ninh”, “Ứng dụng công nghệ tạo viên không nhiệt để sản xuất phân bón NPK kết hợp Silica từ tro trấu tại tỉnh Tây Ninh” (Trung tâm Khoa học và Công nghệ) …

Kết quả ứng dụng các đề tài, dự án, mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập của các trường; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao trình độ áp dụng tiến bộ KH&KT của nông dân vào sản xuất nông nghiệp, góp phần làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Còn theo chia sẻ của ông Hà Văn Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long, hoạt động khoa học công nghệ hàng năm luôn được Liên hiệp Hội tỉnh đẩy mạnh. Điển hình đó là nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài Khoa học công nghệ cấp tỉnh “Lịch sử Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1973-2018”; Phối hợp Trường Cao đẳng Vĩnh Long tổ chức cho giảng viên, HSSV tham quan, học tập, trao đổi nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ qua các sản phẩm dự thi vòng tỉnh Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ XI (2021-2022) tại Thư viện Trường Cao đẳng Vĩnh Long; Hỗ trợ Trung tâm Sáng tạo và Kết nối cộng đồng tiếp nhận và triển khai dự án Ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời phục vụ thắp sáng đường giao thông nông thôn;

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Long còn Phối hợp với Hội Cựu giáo chức, Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trường Cao Đẳng Vĩnh Long tổ chức Hội thảo tư vấn với chủ đề “Phương pháp hỗ trợ tâm lý và điều kiện học tập cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng COVID - 19”; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Cửu Long tổ chức tập huấn “Triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022”; Phối hợp với Trung tâm sáng tạo và Kết nối cộng đồng triển khai thực hiện dự án đơn vị (GREEN-IN với tên dự án “Nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm điện cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Hòa Phú và Thanh Đức của huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long”; Tư vấn, hỗ trợ các hội thành viên, các tổ chức, cá nhân về xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN…

tm-img-alt

Liên hiệp Hội Vĩnh Long tổ chức chấm sản phẩm Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ XI (2021-2022)

Xem Thêm

​An Giang: Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết Liên hiệp hội và Hội Luật gia
Ngày 7/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội Luật gia tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.
Phú Yên: Hội Khuyến học chú trọng xây dựng mô hình học tập
Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên đã, đang tích cực cùng hệ thống chính trị triển khai có hiệu quả về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030.
Bình Thuận: Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2023
Sáng ngày 25/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Tham dự có lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và tập thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
Sáng 15/2, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức, Qũy hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (Vifotec), Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.
​An Giang: Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết Liên hiệp hội và Hội Luật gia
Ngày 7/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội Luật gia tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.