Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Địa chỉ: tổ 40, khu Lăng Cẩm, phường Gia Cẩm, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3814.347

Email: lhhphutho@gmail.com

Website: www.trithucdatto.vn

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

Hồ Đình Lưỡng

CT

2

Hoàng Tiến Dũng

PCT-TTK

0913.282590

02103.818.620

hoangtiendung1969@gmail.com

3

Nguyễn Anh Tuấn

PCT

0945.262620

0210.3898799

tuannguyen_shttpt@yahoo.com.vn

4

Khổng Mạnh Tiến

PCT-TBKT

0919.271868

0210.3898568

khongmanhtien@gmail.com

5

Nguyễn Thị Loan

CVP

0944.923888

0210.3898567

loan2008pusta@gmail.com

6

Hà Ngọc Anh

TB KH&CN

0978.744286

0210.3817412

anhkhcnpt@gmail.com

7

Đinh Ngọc Tuân

TB TVPB&GĐXH

0917.340782

02103.898.347

tuan8268@gmail.com

Tin mới