Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 06/03/2023 14:07 (GMT+7)

Đánh giá công tác thực thi chính sách pháp luật về phát triển năng lượng 2016-2021

Hội thảo “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021: Thực trạng và giải pháp”. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Lê Quang Huy; Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN & MT của Quốc hội Tạ Đình Thi đồng chủ trì, vừa được diễn ra sáng nay (6/3) tại Hà Nội.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo do Đoàn giám sát Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) tổ chức với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, chuyên gia đến từ LHHVN, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng đại diện một số Đoàn Đại biểu quốc hội tại các địa phương...

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết việc thực thi chính sách pháp luật phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021; đề xuất định hướng xây dựng, hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật và giải pháp phát triển năng lượng; tiếp tục hoàn thiện các đề cương và nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

tm-img-alt

Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng phát biểu

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng đã khẳng định, Việt Nam là một nước đang phát triển, tốc độ tăng trưởng cao, vì thế, nhu cầu sử dụng năng lượng, đặc biệt là điện năng ngày càng tăng cao. Tăng trưởng GDP giai đoạn 2016-2020 tăng 5,99%/năm dẫn đến nhu cầu năng lượng của giai đoạn này cũng tăng khoảng 10-11%. Do sự phát triển nhanh kèm theo sử dụng một lượng lớn năng lượng, vì thế phát thải khí nhà kính từ ngành năng lượng chiếm khoảng 63% tổng lượng phát thải của Việt Nam năm 2010 và dự ước sẽ chiếm khoảng 73% và 80% vào năm 2030 và 2045 tương ứng.

Cách đây gần 1 năm, các nhà khoa học của LHHVN cũng hăng say tư vấn, góp ý cho Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Gần đây nhất, LHHVN cũng phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến các tổ chức, nhà khoa học về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” để cung cấp thêm các ý kiến dựa trên luận cứ khoa học một cách khách quan, trung thực cho các đại biểu Quốc hội trong quá trình xây dựng Luật Đất đai.

Với tinh thần đó, tại hội thảo này, LHHVN tiếp tục phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021: Thực trạng và giải pháp”. Hy vọng rằng, với những ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có những tư liệu quý báu để kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật phát triển năng lượng Việt Nam bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế-xã hội đất nước - Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

tm-img-alt

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy phát biểu

Phát biểu tại hội thảo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy khẳng định: "Giai đoạn 2016-2021 ngành năng lượng đã bám sát chủ trương, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước và có bước phát triển nhanh chóng tương đối đồng bộ trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả đạt được của ngành năng lượng trong giai đoạn 2016-2021 là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 55 ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

"Tuy nhiên, ngành năng lượng còn một số tồn tại như: các nguồn cung năng lượng trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu; việc nhập khẩu năng lượng trong nước ngày càng lớn; một số chỉ tiêu an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi; cơ sở hạ tầng ngành năng lượng còn thiếu và chưa đồng bộ; trình độ công nghệ trong một số lĩnh vực của ngành năng lượng còn chậm chưa được nâng cao; thị trường năng lượng phát triển chưa bền vững…chính vì vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giám sát về chuyên đề này"- ông Lê Quang Huy nhấn mạnh

Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát trển năng lượng Việt Nam giai đoạn 2016-2021, với mục tiêu là đánh giá trung thực khách quan đầy đủ và toàn diện việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về năng lượng giai đoạn 2016-2021; Phát hiện những tồn tại hạn chế làm rõ những nguyên nhân để từ đó kịp thời đề xuất các phương án xử lý các khó khăn bất cập; rút ra các bài học kinh nghiệm về xây dựng và hoàn thiện các chính sách pháp luật về năng lượng trong giai đoạn tiếp theo; các kiến nghị đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng.

tm-img-alt

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi đã đề nghị các chuyên gia, đại biểu tập trung vào 7 nhóm vấn đề.

Tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi đã đề nghị các chuyên gia, đại biểu tập trung vào 7 nhóm vấn đề: Tình hình đầu tư phát triển, cung cầu và an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng; Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng; Chuyển dịch năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng dụng và biến đổi khí hậu; Khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng; Quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; phân nhiệm quản lý nhà nước, cơ cấu tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; Cơ chế đầu tư, kinh doanh phát triển thị trường năng lượng canh tranh, giá cả thị trường năng lượng, cơ chế dữ trữ, dự phòng năng lượng; Một số nội dung khác ( thực hiện các cam kết quốc tế; hợp tác quốc tế; xã hội; quốc phòng, an ninh liên quan đến phát triển năng lượng).

tm-img-alt

Đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào các vấn đề trọng tâm như: Đánh giá về khả năng cung cấp năng lượng (than, điện, dầu khí, năng lượng tái tạo) đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2025; Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; Chuyển dịch năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; Việc triển khai xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, sự liên kết giữa các thị trường của các phân ngành năng lượng; Khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng; Các dự án chậm tiến độ; Đánh giá tổng thể quy hoạch phát triển năng lượng, sự phối hợp, liên kết giữa các quy hoạch và đánh giá cụ thể đối với từng quy hoạch.

tm-img-alt

Đại biểu tham dự hội thảo

Các ý kiến cũng đánh giá tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trong từng lĩnh vực, phân ngành năng lượng: than, dầu khí, điện… Làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệ của cơ quan, cá nhân có liên quan. Đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể, phù hợp, khả thi để hoàn thiện chủ trương, chính sách pháp luật với mục tiêu giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc hiện nay; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về phát triển năng lượng...

tm-img-alt

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy phát biểu kết luận hội thảo

Kết luận hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy thay mặt Đoàn giám sát cảm ơn các chuyên gia, đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận nội dung thực trạng, thực thi hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển năng ượng trong thời gian qua và đề xuất giải pháp cụ thể giúp cho Đoàn giám sát có cơ sở thực tiễn để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội những đề xuất kiến nghị đúng, trúng vừa giúp tháo gỡ giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trước mắt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về phát triển năng lượng để hướng tới đến mục tiêu dài hạn hơn đảm bảo chuyển dịch năng lượng công bằng, an ninh năng lượng quốc gia.

Xem Thêm

Giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đô thị
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết tại hội thảo Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp, Đà Nẵng là thành phố có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, đến nay dân số của thành phố có khoảng 1,134 triệu người.
Bắc Giang: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh giai đoạn 2021-2025
Ngày 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang (Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo dự thảo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 105-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.
Sơn La: Đóng góp ý kiến 5 Dự thảo Luật
Trong các ngày 09-10/5 và 13/5/2024, Liên hiệp Hội tỉnh Sơn La đã tổ chức các Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến đối với 05 dự án Luật, gồm: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản Văn hoá (sửa đổi) và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Bà Phạm Thị Hà – Chủ tịch Liên hiệp Hội Chủ trì các hội thảo.
Công tác an toàn lao động còn hình thức
Nhiều vụ TNLĐ liên tiếp xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng con người, gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng buông lỏng quản lý, mất ATLĐ tại nhiều công ty.

Tin mới

Giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đô thị
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết tại hội thảo Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp, Đà Nẵng là thành phố có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, đến nay dân số của thành phố có khoảng 1,134 triệu người.
Hà Tĩnh: Hội viên Hội Điều dưỡng đoạt giải “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”
Nguyễn Thị Thanh Huyền (Điều dưỡng trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) và Lê Thị Bích Ngọc (Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh) Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua 1.000 thí sinh trong toàn quốc lọt vào top 20 tác giả có tác phẩm ấn tượng nhất và đạt giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”.
Việt Nam đoạt 3 Huy chương vàng tại Triển lãm Sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024
Được lựa chọn từ những công trình đoạt giải thưởng trong Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023, 5 công trình khoa học của Việt Nam đã được Quỹ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) trưng bày tại Triển lãm công nghệ và phát minh, sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024.
Vĩnh Long: Hướng dẫn nghiệp vụ, cơ chế chính sách về quyền sở hữu trí tuệ
Ngày 17,18-5, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long, Trường Cao Đẳng Nghề, Trường Cao Đẳng Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn "Hướng dẫn nghiệp vụ, cơ chế chính sách hỗ trợ về nghiên cứu, phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ".
Yên Bái: hội thảo đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp hội
Sáng 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các tổ chức Hội thành viên và Kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.