Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 18/11/2023 10:06 (GMT+7)

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 17/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự; đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch; đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Mai Thanh Long, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đồng chí Hà Lan Anh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Nam Định.

tm-img-alt

Đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định báo cáo tại Hội nghị

Tỉnh ủy Nam Định đã có 02 báo cáo quan trọng, báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định thành lập từ năm 2005, trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đội ngũ trí thức của tỉnh có sự phát triển, lớn mạnh về số lượng và chất lượng, hiện nay Liên hiệp hội tỉnh đã có 15 thành viên với trên 35.000 hội viên, ở nhóm đầu các Liên hiệp hội địa phương có đông số lượng hội viên trong cả nước; mạng lưới cơ sở phát triển khá rộng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo tỉnh Nam Định các thời kỳ và hiện nay luôn xác định trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng, là “tài nguyên” quý. Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách thuận lợi để trí thức tỉnh nhà hoạt động, phát triển; giao nhiệm vụ phù hợp gắn với yêu cầu về sự năng động, tính chủ động và trách nhiệm của Liên hiệp Hội tỉnh.

Trong những năm qua, Liên hiệp hội tỉnh đã nỗ lực cố gắng, huy động sự tham gia của đội ngũ trí thức trong tỉnh, kết nối các hội thành viên thực hiện các hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội; truyền thông và phổ biến kiến thức; nghiên cứu, ứng dụng khoa học; khuyến khích sáng tạo; tôn vinh trí thức, các Giải thưởng “Sáng tạo Khoa học Công nghệ”, Hội thi “Sáng tạo Kỹ thuật”, Cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng”.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đồng chí trong đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã đánh giá cao các nỗ lực, cố gắng của Liên hiệp hội tỉnh Nam Định trong thời gian qua, nhưng đồng thời cũng cho rằng, Liên hiệp hội tỉnh Nam Định cần được bố trí biên chế nhân sự chuyên trách, bố trí trụ sở, kinh phí và phương tiện làm việc để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp hội tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nỗ lực khắc phục hạn chế khó khăn với quyết tâm cao. Liên hiệp hội tỉnh cần thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với trí thức tỉnh trong và ngoài nước, tập hợp và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tâm huyết cũng như những kế sách của trí thức khoa học và công nghệ. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ trí thức về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước. Nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, đồng thời khẩn trương rà soát, phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh kiến nghị đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của Liên hiệp hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong đoàn công tác, đặc biệt trong việc xem xét cho ý kiến về việc thành lập Đảng đoàn Liên hiệp hội tỉnh, kiện toàn tổ chức nhân sự, phương tiện làm việc theo hướng tinh gọn và đảm bảo điều kiện cho Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng kiến nghị Đảng đoàn Liên hiệp hội Việt Nam tiếp tục quan tâm triển khai các chương trình, dự án về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ Liên hiệp hội tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhất là các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh.

tm-img-alt

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Nam Định đạt được thời gian qua, nhất là đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục quan tâm, trong thời gian tới sớm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội tỉnh, thành lập Đảng đoàn, tiếp tục chỉ đạo, có nhiều hình thức giúp nâng cao vai trò, vị trí Liên hiệp Hội tỉnh như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tăng cưởng việc giao thực hiên các nhiệm vụ về tư vấn, phản biện, truyền thông, phổ biến kiến thức, tôn vinh trí thức, các hoạt động khoa học, công nghệ. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, với trách nhiệm của mình, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Liên hiệp Hội Nam Định bằng các hoạt động thiết thực, đồng thời có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Xem Thêm

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị
Ngày 13/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Ngày 13/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với thành ủy thành phố Hải Phòng
Ngày 17/10, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy thành phố Hải Phòng về công tác trí thức trên địa bàn thành phố.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Khánh thành Ngôi nhà khăn quàng đỏ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Ngày 07/9, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Huyện đoàn Định Hoá tổ chức khánh thành Ngôi nhà khăn quàng đỏ trao tặng gia đình em Lưu Anh Thư, học sinh Trưởng Tiểu học Phú Tiến, huyện Định Hoá.

Tin mới

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.
Phú Thọ: Đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm
Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ.
Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.