Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 18/11/2023 10:06 (GMT+7)

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 17/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự; đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch; đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Mai Thanh Long, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đồng chí Hà Lan Anh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Nam Định.

tm-img-alt

Đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định báo cáo tại Hội nghị

Tỉnh ủy Nam Định đã có 02 báo cáo quan trọng, báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định thành lập từ năm 2005, trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đội ngũ trí thức của tỉnh có sự phát triển, lớn mạnh về số lượng và chất lượng, hiện nay Liên hiệp hội tỉnh đã có 15 thành viên với trên 35.000 hội viên, ở nhóm đầu các Liên hiệp hội địa phương có đông số lượng hội viên trong cả nước; mạng lưới cơ sở phát triển khá rộng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo tỉnh Nam Định các thời kỳ và hiện nay luôn xác định trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng, là “tài nguyên” quý. Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách thuận lợi để trí thức tỉnh nhà hoạt động, phát triển; giao nhiệm vụ phù hợp gắn với yêu cầu về sự năng động, tính chủ động và trách nhiệm của Liên hiệp Hội tỉnh.

Trong những năm qua, Liên hiệp hội tỉnh đã nỗ lực cố gắng, huy động sự tham gia của đội ngũ trí thức trong tỉnh, kết nối các hội thành viên thực hiện các hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội; truyền thông và phổ biến kiến thức; nghiên cứu, ứng dụng khoa học; khuyến khích sáng tạo; tôn vinh trí thức, các Giải thưởng “Sáng tạo Khoa học Công nghệ”, Hội thi “Sáng tạo Kỹ thuật”, Cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng”.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đồng chí trong đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã đánh giá cao các nỗ lực, cố gắng của Liên hiệp hội tỉnh Nam Định trong thời gian qua, nhưng đồng thời cũng cho rằng, Liên hiệp hội tỉnh Nam Định cần được bố trí biên chế nhân sự chuyên trách, bố trí trụ sở, kinh phí và phương tiện làm việc để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp hội tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nỗ lực khắc phục hạn chế khó khăn với quyết tâm cao. Liên hiệp hội tỉnh cần thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với trí thức tỉnh trong và ngoài nước, tập hợp và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tâm huyết cũng như những kế sách của trí thức khoa học và công nghệ. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ trí thức về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước. Nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, đồng thời khẩn trương rà soát, phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh kiến nghị đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của Liên hiệp hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong đoàn công tác, đặc biệt trong việc xem xét cho ý kiến về việc thành lập Đảng đoàn Liên hiệp hội tỉnh, kiện toàn tổ chức nhân sự, phương tiện làm việc theo hướng tinh gọn và đảm bảo điều kiện cho Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng kiến nghị Đảng đoàn Liên hiệp hội Việt Nam tiếp tục quan tâm triển khai các chương trình, dự án về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ Liên hiệp hội tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhất là các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh.

tm-img-alt

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Nam Định đạt được thời gian qua, nhất là đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục quan tâm, trong thời gian tới sớm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội tỉnh, thành lập Đảng đoàn, tiếp tục chỉ đạo, có nhiều hình thức giúp nâng cao vai trò, vị trí Liên hiệp Hội tỉnh như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tăng cưởng việc giao thực hiên các nhiệm vụ về tư vấn, phản biện, truyền thông, phổ biến kiến thức, tôn vinh trí thức, các hoạt động khoa học, công nghệ. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, với trách nhiệm của mình, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Liên hiệp Hội Nam Định bằng các hoạt động thiết thực, đồng thời có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Xem Thêm

Công đoàn VUSTA hướng về Điện Biên
Chiến thắng Điện Biên Phủ là một “Dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Mảnh đất cuối trời Tây Bắc – nơi ghi dấu ấn của chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là nơi là người dân cả nước những ngày này luôn hướng về với niềm tự hào và tri ân sâu sắc.
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
Bí thư TW Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa: Hoạt động của LHHVN ngày càng đổi mới, ổn định và phát triển
Phát biểu tại buổi làm việc với LHHVN, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã khẳng định những thành quả, nỗ lực của LHHVN trên chặng đường hơn 40 năm hình thành và phát triển, đồng thời nhận định hoạt động của LHHVN có nhiều đổi mới, ổn định, phát triển hơn.
Thanh niên LHHVN: Tự hào sức trẻ, xung kích vì cộng đồng
Không chỉ là trách nhiệm với cồng đồng, xã hội, những chuyến đi thiện nguyện vì cộng đồng sẽ trở thành những hồi ức đẹp, dấu son đánh dấu tuổi trẻ, sức trẻ và khát khao cống hiến của các thế hệ thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).

Tin mới

Lâm Đồng: Thăm, tặng quà các nhà khoa học trong tỉnh
Ngày 14/5, Liên hiệp Hội tỉnh (Liên hiệp Hội) và Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đi thăm các tổ chức khoa học và công nghệ thành viên và các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển phát triển khoa học công nghệ của tỉnh nhân kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.
TSKH Phan Xuân Dũng: Sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân là điểm tựa để đội ngũ trí thức KH&CN cống hiến
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA là một trí thức dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp KH&CN, với nhiều dấu ấn đậm nét cho sự phát triển KH&CN nước nhà. Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, TSKH Phan Xuân Dũng đã có những chia sẻ cùng trang tin Vusta.vn về cuộc đời cống hiến cho KH&CN, những mong mỏi với đội ngũ trí thức KH&CN và sự phát triển của KH&CN nước nhà trong bối cảnh mới.
Khai thác những cơ hội mới trong việc ứng dụng công nghệ vào y tế
Trong hai ngày 09-10/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Diễn đàn quốc tế Y dược thông minh Việt Nam - Smart Health VietNam 2024 đã được tổ chức với chủ đề "Công nghệ chuyển đổi số ngành y tế". Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh đã tham dự và có phát biểu tổng kết tại diễn đàn toàn thể sự kiện.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng: Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua thách thức và có những phát triển bứt phá
Ngày 15-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (1959-2024). Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng đã tham dự và có bài phát biểu tham luận tại buổi lễ. Vusta.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng.
Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng tham dự lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Sáng 15/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam (18/5), kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN (1959-2024), lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 với chủ đề "KHCN và đổi mới sáng tạo – Nâng tầm vị thế quốc gia".
Sơn La: Đóng góp ý kiến 5 Dự thảo Luật
Trong các ngày 09-10/5 và 13/5/2024, Liên hiệp Hội tỉnh Sơn La đã tổ chức các Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến đối với 05 dự án Luật, gồm: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản Văn hoá (sửa đổi) và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Bà Phạm Thị Hà – Chủ tịch Liên hiệp Hội Chủ trì các hội thảo.
Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng; Cần tin tưởng, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức để họ cống hiến
“Hà Nội cần tiếp tục tin tưởng hơn nữa, trao cho đội ngũ trí thức các điều kiện, đặc biệt là cơ chế chính sách để họ đủ dũng khí, dám nói, dãm nghĩ, dám làm, dám hành động hơn nữa, điều này sẽ góp phần để đất nước, thủ đô phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và sẽ đạt tầm cao mới…” đây là phát biểu của Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng tại hội nghị.