Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 03/01/2023 14:23 (GMT+7)

Bình Thuận Hội nghị tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 27/12/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Thuận (Liên hiệp hội Bình Thuận) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Liên hiệp hội.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh; lãnh đạo các Hội thành viên, Hội viên tập thể và đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội; các Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ IV của Liên hiệp hội; Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trí thức; các phòng ban Cơ quan Liên hiệp hội và các cơ quan báo đài đến dự và đưa tin Hội nghị.

tm-img-alt

Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì Hội nghị

Hội Nghị được nghe Liên hiệp hội trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm 2022 Liên hiệp hội Bình Thuận đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao, cụ thể một số nhiệm vụ như:

Đối với hoạt động tư vấn, phản biện: trong năm 2022 Liên hiệp hội đã tổ chức tư vấn, phản biện xã hội 05 đề án, dự án, chính sách, quy hoạch (gọi chung là đề án) đạt 125% kế hoạch được UBND tỉnh giao. Cụ thể các đề án Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2); Quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; Lập Khu bảo tồn biển Phú Quý, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc tại tỉnh Bình Thuận. Công tác tư vấn, phản biện ngày càng đi sâu về chất lượng; đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, yêu cầu và ngày càng thu hút được nhiều trí thức có trình độ, kinh nghiệm tham gia.

Đối vớiChương trình Hội thi sáng tạo kỹ thuật: Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh, các sở ngành và các địa phương tuyên truyền, phổ biến và triển khai rộng rãi phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X (2021-2022) đến các địa phương, tổ chức và cá nhân. Gửi Kỷ yếu Hội thi lần IX (2020-2021) đến các tác giả, nhóm tác giả đạt giả và Ban Tổ chức các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chương trình Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng: Chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai tuyên truyền, phổ biến và phát động rộng rãi Cuộc thi lần thứ 15 (2021-2022) trong toàn tỉnh. Đã tiếp nhận 212 mô hình, sản phẩm dự thi, đạt 212%KH; kết quả có 15 mô hình, sản phẩm đạt giải, gồm: 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích. Tổ chức Tổng kết Cuộc thi lần thứ 15 và phát động Cuộc thi lần thứ 16 rộng rãi trong tỉnh. Tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 18 đạt 01 giải khuyến khích.

tm-img-alt

Toàn cảnh Hội nghị

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ: Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ tiếp tục có nhiều  chuyển biến, đã cung cấp nhiều thông tin khoa học cho đội ngũ trí thức, hướng dẫn áp dụng các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống cho hội viên và nhân dân. Cụ thể như:

Công tác hội thảo khoa học: Chủ trì, phối hợp với các hội thành viên, hội viên tập thể và các đơn vị tổ chức có liên quan trong và ngoài tỉnh tổ chức 13 hội thảo khoa học đạt 130% kế hoạch, việc tổ chức hội thảo có nhiều cải tiến để nâng cao chất lượng, các chủ đề của hội thảo thực sự là những vấn đề đòi hỏi, bức xúc cần được quan tâm giải quyết của sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong  đó có nhiều hội thảo được các cơ quan người dân đánh giá cao như: hội thảo “giới thiệu một số giải pháp hố ga thu nước ngăn mùi chống côn trùng phù hợp, hiệu quả; Tiếp cận, xử lý và chăm sóc bệnh nhân giai đoạn hậu Covid-19; Giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn khép kín quy mô hộ gia đình;  Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận; Ứng dụng một số chế phẩm trong sản xuất nông nghiệp; Giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch tỉnh; Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Bàu Trắng; Mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng.

Công tác tập huấn: Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức 08 lớp tập huấn, thông tin, phổ biến các giải pháp công nghệ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đạt 160% kế hoạch được giao. Một sô nội dung được giới thiệu như Nâng cao kỹ năng cho học sinh thông qua mô hình thư viện truyền cảm hứng; Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong tạo chuỗi sản phẩm nấm, rau mầm, phân hữu cơ từ một nguồn nguyên liệu ban đầu; Kỹ thuật trồng rau an toàn; Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký và một số lưu ý khi tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Quy trình sản xuất thanh long hữu cơ và giải pháp kiểm soát dịch hại trong canh tác thanh long hữu cơ; Ứng dụng chế phẩm Trichoderma để ủ phân chuồng trong canh tác thanh long hữu cơ.

 Hoạt động thông tin: Đưa hơn 100 tin bài trên website của Liên hiệp Hội về hoạt động thông tin, phổ biến biến kiến thức, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để hội viên và các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, tham khảo áp dụng phục vụ đời sống và sản xuất. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phát hành các Tập san KHCN điện tử hàng quý.

Hoạt động xét chọn, tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ”: Với cơ quan thường trực, trong năm 2022 Liên hiệp hội tiếp tục tuyên truyền kế hoạch xét chọn, tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần III năm 2022; theo dõi, hướng dẫn các trí thức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiến hành lập và hoàn chỉnh hồ sơ tham gia xét chọn. Qua hai năm tổ chức, đã tiếp nhận được hồ sơ của 12 trí thức đăng ký tham gia xét chọn. Kết quả có 07 hồ sơ của 07 cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được Hội đồng xét chọn đề nghị UBND tỉnh quyết định Tôn vinh lần thứ III, năm 2022; đã tổ chức thành công lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2022.

Lãnh đạo hoạt động Câu lạc bộ trí thức:  đã phối hợp với Liên hiệp hội tổ chức tốt buổi gặp mặt giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức trong tỉnh đầu năm 2022; giới thiệu nhiều trí thức tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học, phản biện xã hội do Liên hiệp hội và các sở ngành tổ chức; đã tổ chức 03 kỳ sinh hoạt chuyên đề, đạt 150% kế hoạch; Tổ chức thành công Đại hội Câu lạc bộ trí thức nhiệm kỳ IV (2022-2027); Theo dõi và cập nhật số lượng hội viên xác nhận tiếp tục tham gia Câu lạc bộ; trong năm vận động kết nạp thêm 11 hội viên mới. Hiện nay, tổng số hội viên là 98 người; Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ trí thức đã cố gắng trong việc duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức các buổi tọa đàm và triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của trí thức và xu hướng phát triển của tỉnh nhà.

Tham gia các hoạt động, hội thảo khoa học, chuyên ngành cấp khu vực/toàn quốc do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức: Tham gia và triển khai đầy đủ các hoạt động do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức: Thực hiện khảo sát tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và công tác tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật của Liên hiệp hội Việt Nam; góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010; tham dự hội nghị giao ban Liên hiệp hội khu vực Tây Nguyên; hội nghị nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư tại các tỉnh phía Nam; Hội nghị quán triệt Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao phối hợp Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức; Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022; Các Hội thảo chuyên đề do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Thuận, Quảng Ngãi; Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua năm 2022; thực hiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và tổng kết công tác kiểm tra của Liên hiệp hội tỉnh năm 2022, kế hoạch công tác kiểm tra năm 2023 cho Liên hiệp hội Việt Nam.

Ngoài ra, hoạt độngkhoa học công nghệ của các hội thành viên, hội viên tập thể ở các khối y tế; khối giáo dục và đào tạo; khối nông nghiệp; khối luật gia, tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng; khối công nghiệp, xúc tiến thương mại, du lịch; khối thông tin đại chúng và thông tin khoa học công nghệ hoạt động rất sôi nổi, trong đó nhiều đề tài cấp tỉnh, cấp cơ sở được triển khai, công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao mạnh mẽ.

Bên cạnh đó hoạt động các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội hoạt động sôi nổi, mang lại nhiều kết quả: Trong năm, các trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội đã vận động các nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ và các nguồn tài trợ khác với gần 09 tỷ đồng triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại các huyện trên địa bàn tỉnh góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cụ thể: hỗ trợ vốn và kỹ thuật giúp 3.504 hộ nghèo, khó khăn phát triển kinh tế; tạo việc làm ổn định cho 44 người nghèo; thực hiện các mô hình ngân hàng nuôi dê, nuôi heo nái cho các hộ gia đình; tổ chức dạy cho 30 trẻ khó học, khuyết tật; tổ chức 42 lớp tập huấn về y tế, nông nghiệp với khoảng 1.680 lượt người tham dự; hỗ trợ hàng tháng cho 21 học sinh nghèo; hỗ trợ 1.814 suất học bổng cho các em học sinh nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ xây dựng 31 nhà tình thương; tổ chức các hoạt động phát triển sản xuất; tổ chức 44 lớp dưỡng sinh từ cấp 1 đến cấp 6 với trên 1121 học viên, 23 lớp tịnh dưỡng với 425 học viên tham gia để nâng cao sức khỏe, đề phòng bệnh tật.

Ngoài ra, Liên hiệp hội tỉnh quan tâm đẩy mạnh hoạt động công tác tổ chức Liên hiệp hội: Thường trực Liên hiệp Hội tiếp tục quan tâm đến công tác củng cố và phát triển tổ chức, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình về tổ chức và hoạt động của các Hội thành viên, Hội viên tập thể, nhất là các Hội có khó khăn. Trong năm đã liên hệ nắm tình hình hoạt động của 15/26 Hội thành viên và hướng dẫn, đôn đốc một số hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (Hội Điều dưỡng đã tổ chức Đại hội); kết nạp thêm 01 hội viên tập thể là Viện Khoa học Công nghệ Titan Việt Nam. Hiện nay, Liên hiệp Hội có 40 tổ chức hội thành viên (26 hội thành viên, 14 hội viên tập thể) và 03 đơn vị trực thuộc với tổng số 18.749 hội viên; Triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh như thực hiện tổng hợp những ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị của đội ngũ trí thức với Lãnh đạo tỉnh và tổ chức thành công buổi gặp mặt giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức đầu năm 2022;  Xây dựng các Kế hoạch: triển khai thực hiện chương trình công tác của Liên hiệp hội năm 2022; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Tại hội nghị các đại biểu có một số ý kiến, trong đó chủ yếu đề nghị Liên hiệp hội khắc phục những khó khăn, phát huy kết quả đạt được tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Liên hiệp hội trong thời gian tới, trong đó tập trung các nhiệm vụ tư vấn, phản biện; tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn...

tm-img-alt

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Cũng tại Hội nghị Liên hiệp hội đã trao bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam cho 03 tập thể và 06 cá nhân; Liên hiệp hội tỉnh khen thưởng cho 05 tập thể  và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Liên hiệp hội.

Hội nghị cũng đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023 với 06 nhiệm vụ và 06 giải pháp trọng tâm như: Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, hội viên; Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội và phát triển hội viên mới; theo dõi và phối hợp với các cơ quan liên quan để thúc đẩy các Hội đã hết nhiệm kỳ tiến hành Đại hội theo quy định; Thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Liên hiệp hội trong năm 2023; Đẩy mạnh hợp tác về phát triển khoa học công nghệ giữa Liên hiệp hội và Sở Khoa học và Công nghệ; Nhiệm vụ của các trung tâm  tiếp tục sử dụng nguồn vốn hiện có, tranh thủ tốt các nguồn tài trợ để thực hiện hoàn thành các chương trình, dự án hỗ trợ cộng đồng đã đề ra./.

Xem Thêm

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, làm việc với Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam
Sáng ngày 18/7/2024, tại Hà Nội, TSKH Phan Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam (VASA). Tham gia đoàn có ông Lê Thanh Tùng – Trưởng ban Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, VUSTA.
VNCOLD và những đóng góp trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước
Trong nhiều năm qua, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong các hoạt động tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, an ninh nguồn nước và an toàn đập, TS Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước cho biết.
Quảng Trị: Triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V
Sáng ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tiền Giang: Liên hiệp Hội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
Ngày 12/7/2024, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.
Thanh Hoá: Kiểm tra dự án quản lý rừng ngập mặn
Ngày 11/7/2024, Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Thường vụ, cơ quan Liên hiệp hội đến thăm và kiểm tra kết quả thực hiện dự án “Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam”.
Liên hiệp Hội Bình Định đẩy mạnh các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn cũng như công tác củng cố tổ chức, thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Trang tin Vusta.vn đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội về những kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội trong nửa đầu năm 2024.
Vĩnh Long: Liên hiệp Hội sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm
Chiều 5/7/2024, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng - kỳ họp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và thảo luận kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024.

Tin mới

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, làm việc với Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam
Sáng ngày 18/7/2024, tại Hà Nội, TSKH Phan Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam (VASA). Tham gia đoàn có ông Lê Thanh Tùng – Trưởng ban Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, VUSTA.
VNCOLD và những đóng góp trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước
Trong nhiều năm qua, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong các hoạt động tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, an ninh nguồn nước và an toàn đập, TS Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước cho biết.
Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam hội nhập thực tiễn nghiệp vụ tại Thái Nguyên
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2024, trong 2 ngày 16,17/ 7, Chi hội nhà báo tạp chí Việt Nam hội nhập (là Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) đã thực hiện chuyến đi thực tế tại 2 huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và Khu di tích đặc biệt cấp quốc gia An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên).
Quảng Trị: Triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V
Sáng ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW của Ban Bí thư
Chiều ngày 16/7 tại Hà Nội, Liện hiệp hội Việt Nam (Vusta), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW, ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.
Trà Vinh: 8 giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ là lực lượng trí thức tham gia vào các hoạt động khoa học, công nghệ, là nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có năng lực nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ, giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với xu hướng phát triển.
Phú Thọ: Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề trong tỉnh
Ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về: Giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề làm bánh truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần phát triển du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Tiền Giang: Liên hiệp Hội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
Ngày 12/7/2024, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.
Đắk Lắk: Góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 12/7/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý về Dự thảo Tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. TS. Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng.