Hội Điện lực VN
06/01/2015 9:47 SA 3537 lượt xem
Cỡ chữ +-

Nhiệm kỳ Đại hội: Khoá V, Nhiệm kỳ 2011 - 2016

Địa chỉ: Hội Điện lực Việt Nam, số 235 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04-22185500   Fax: 04-37556095.

Website: http://veea.org.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Hùng

Chủ tịch

01698398692

2

Trần Quốc Anh

Phó Chủ tịch

09622226356

3

Trần Đình Long

Phó Chủ tịch

0903438481

4

Lê Nhân Vĩnh

Trưởng ban Tổ chức

0903250114

5

Nguyễn Mậu Chung

Trưởng ban kiểm tra

0962227280

6

Lê Thái Anh

Chánh Văn phòng

0962020945

7

Nguyễn Thanh Mai

Kế toán trưởng

0963256399