Hội Điện lực Việt Nam
06/01/2015 9:47 SA 4005 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội Điện lực Việt Nam

Khoá VI, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Địa chỉ: Hội Điện lực Việt Nam, 235 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024-22185500; Fax: 024-37556095

Email: info.veea@gmail.com; anhlt@epu.edu.vn     

Website: http://veea.org.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Đặng Hùng

CT

0948.175.843

danghung1@gmail.com

2

Trần Quốc Anh

PCTTT

0962.226.356

tranquocanhevn@gmail.com

3

Trần Đình Long

PCT, TBKT

0903.438.481

gs.tdlong@gmail.com

4

Trương Huy Hoàng

PCT-TTK

0986.872.007

hoangth@epu.edu.vn

5

Ngô Sơn Hải

PCT

0966.551.968

hains@evn.com.vn

6

Nguyễn Mậu Chung

TBKT

0962.227.280

nguyenmauchungevn@gmail.com

7

Nguyễn Bỉnh Niệm

TB Tổ chức

0966.444.555

niemnb@gmail.com

8

Lê Thái Anh

CVP

0962.020.945

anhlt@epu.edu.vn

9

Nguyễn Thanh Mai

KTT

0963.256.399

ntmai175@gmail.com

10

Chu Văn Tiến

TB tư vấn KH&CN

Nhiệt điện Hội

0976.837.799

tiencv.hanoinco@gmail.com