Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Phát điện từ ống khói
Hệ thống khai thác nhiệt ống khói thành điện năng, sử dụng 2 tuabin. Dòng đỏ là hơi, dòng xanh là dịch lỏng Chìa khóa trong hệ thống tận dụng nhiệt này là nó sử dụng hơi propane chứ không phải hơi nước để quay tuabin và làm chạy máy...