Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 24/12/2020 19:00 (GMT+7)

Phiên họp nội bộ - Bầu Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã  khai mạc phiên họp nội bộ Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Tham dự phiên họp nội bộ có Đồng chí Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và  Môi trường của Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Hồng Diên Ủy ban Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng các đại biểu đại diện các đơn vị Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp Hội địa phương tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc tại phiên họp, đồng chí Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Trung ương đã tổ chức 7 hội nghị toàn thể, trong đó hội nghị lần thứ 6 được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm trước và thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

Đồng chí Minh nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch đã tổ chức 13 hội nghị để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch; đánh giá tình hình hoạt động, thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ công tác liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Những vấn đề quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam đều được thảo luận và thống nhất trong các kỳ họp Đoàn Chủ tịch. Các báo cáo, văn kiện của Liên hiệp Hội Việt Nam trình Hội đồng Trung ương hoặc các cấp có thẩm quyền đều được thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch đóng góp ý kiến.

Theo báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII, đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa và hàng năm trong nhiệm kỳ VII; quan tâm công tác củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tập hợp, vận động trí thức tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KH&CN, KT-XH; nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Sớm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương, Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ; phân công trách nhiệm cụ thể đối với các ủy viên Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch, tạo điều kiện để các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

 Đoàn Chủ tịch và trực tiếp là Thường trực Đoàn Chủ tịch đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở tìm hiểu và phổ biến, mở rộng các mô hình tốt, phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, thực hiện các đề án theo Thông báo kết luận số 353-TB/TW.

Thường trực Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đối tác khác; chủ động tham mưu trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Liên hiệp Hội Việt Nam như về đề án thành lập đảng đoàn, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, về diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức, về tôn vinh và khuyến khích các phong trào sáng tạo... đã tạo thêm điều kiện pháp lý thuận lợi và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương, các hội ngành thành viên và đơn vị trực thuộc.

Việc tổ chức tốt các Hội nghị Hội đồng Trung ương, hội nghị giao ban Liên hiệp hội tỉnh, thành phố tại các địa phương khác nhau đã tạo điều kiện cho các đại biểu giao lưu, nắm thêm tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời giúp các địa phương đăng cai nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Tuy nhiên, theo đồng chí Tân cho hay, mặc dù đã có nhiều kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch chưa thực sự tập trung nghiên cứu, xác định những nội dung hoạt động lớn, có tầm chiến lược xứng tầm với vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong việc chủ động tham mưu, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch cùng với những khó khăn, vướng mắc do các nguyên nhân khách quan mang lại như một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống từ Trung ương đến địa phương, dẫn tới còn nhiều đề án thể chế Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị chưa hoàn thành, mục tiêu đến năm 2020 Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh chưa đạt được; Liên hiệp Hội Việt Nam chưa phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, vận động đội ngũ trí thức KH&CN, chưa có nhiều đóng góp thực sự nổi bật vào quá trình phát triển đất nước.

Các đại biểu đã biểu quyết 100%

Tại phiên họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn chủ tịch và Thường trực Đoàn chủ tịch do đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết trình bày và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra khóa VII, phương hướng nhiệm vụ khóa VIII do đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày.

Ngoài ra, tại phiên họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo việc thực hiện Đề án nhân sự Đại hội khóa VIII và thảo luận, biểu quyết về phương án nhân sự Hội đồng Trung ương.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bầu ra 192 ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.  

Tin: HT

Xem Thêm

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Đắk Lắk: Nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện
Vừa qua, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đắk Lắk đã cử đoàn công tác đến làm việc với Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột, Thị ủy thị xã Buôn Hồ, Huyện ủy huyện Cư Mgar và Huyện ủy huyện Krông Pắk để khảo sát, nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
6 đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh P4G 2023
Tại Diễn đàn cấp cao Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Việt Nam đề xuất thúc đẩy 6 ưu tiên hợp tác đối tác, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của toàn cầu tại Phiên bế mạc tại thành phố Bogota, Colombia, ngày 23/9/2023.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.