Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 24/12/2020 19:00 (GMT+7)

Phiên họp nội bộ - Bầu Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã  khai mạc phiên họp nội bộ Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Tham dự phiên họp nội bộ có Đồng chí Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và  Môi trường của Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Hồng Diên Ủy ban Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng các đại biểu đại diện các đơn vị Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp Hội địa phương tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc tại phiên họp, đồng chí Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Trung ương đã tổ chức 7 hội nghị toàn thể, trong đó hội nghị lần thứ 6 được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm trước và thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

Đồng chí Minh nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch đã tổ chức 13 hội nghị để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch; đánh giá tình hình hoạt động, thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ công tác liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Những vấn đề quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam đều được thảo luận và thống nhất trong các kỳ họp Đoàn Chủ tịch. Các báo cáo, văn kiện của Liên hiệp Hội Việt Nam trình Hội đồng Trung ương hoặc các cấp có thẩm quyền đều được thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch đóng góp ý kiến.

Theo báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII, đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa và hàng năm trong nhiệm kỳ VII; quan tâm công tác củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tập hợp, vận động trí thức tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KH&CN, KT-XH; nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Sớm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương, Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ; phân công trách nhiệm cụ thể đối với các ủy viên Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch, tạo điều kiện để các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

 Đoàn Chủ tịch và trực tiếp là Thường trực Đoàn Chủ tịch đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở tìm hiểu và phổ biến, mở rộng các mô hình tốt, phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, thực hiện các đề án theo Thông báo kết luận số 353-TB/TW.

Thường trực Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đối tác khác; chủ động tham mưu trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Liên hiệp Hội Việt Nam như về đề án thành lập đảng đoàn, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, về diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức, về tôn vinh và khuyến khích các phong trào sáng tạo... đã tạo thêm điều kiện pháp lý thuận lợi và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương, các hội ngành thành viên và đơn vị trực thuộc.

Việc tổ chức tốt các Hội nghị Hội đồng Trung ương, hội nghị giao ban Liên hiệp hội tỉnh, thành phố tại các địa phương khác nhau đã tạo điều kiện cho các đại biểu giao lưu, nắm thêm tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời giúp các địa phương đăng cai nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Tuy nhiên, theo đồng chí Tân cho hay, mặc dù đã có nhiều kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch chưa thực sự tập trung nghiên cứu, xác định những nội dung hoạt động lớn, có tầm chiến lược xứng tầm với vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong việc chủ động tham mưu, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch cùng với những khó khăn, vướng mắc do các nguyên nhân khách quan mang lại như một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống từ Trung ương đến địa phương, dẫn tới còn nhiều đề án thể chế Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị chưa hoàn thành, mục tiêu đến năm 2020 Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh chưa đạt được; Liên hiệp Hội Việt Nam chưa phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, vận động đội ngũ trí thức KH&CN, chưa có nhiều đóng góp thực sự nổi bật vào quá trình phát triển đất nước.

Các đại biểu đã biểu quyết 100%

Tại phiên họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn chủ tịch và Thường trực Đoàn chủ tịch do đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết trình bày và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra khóa VII, phương hướng nhiệm vụ khóa VIII do đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày.

Ngoài ra, tại phiên họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo việc thực hiện Đề án nhân sự Đại hội khóa VIII và thảo luận, biểu quyết về phương án nhân sự Hội đồng Trung ương.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bầu ra 192 ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.  

Tin: HT

Xem Thêm

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
Sáng 15/2, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức, Qũy hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (Vifotec), Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.
​An Giang: Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết Liên hiệp hội và Hội Luật gia
Ngày 7/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội Luật gia tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.