Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 03/06/2022 14:09 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam là nơi tập hợp ý kiến của cán bộ cơ quan trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2020 hoạt động theo quy định của Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, có vai trò giám sát thực thi chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tại đơn vị; tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ nhân viên cơ quan. Đồng thời, chủ động đề xuất các hình thức tổ chức nhằm thực thi các nội dung cơ về dân chủ ở cơ sở của cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Bà Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam

Bà Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, năm 2020 là năm cả nước bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid, cũng là năm Liên hiệp Hội Việt Nam diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng bộ, Đại hội thi đua yêu nước, Cafeo lần thứ 38, Đại hội lần thứ VIII Liên hiệp Hội Việt Nam. Với những khó khăn và nhiệm vụ rất quan trọng, Ban Thanh tra nhân dân nhận thấy, về cơ bản, cơ quan đã thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến Liên hiệp Hội Việt Nam.

Điển hình là cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham gia tích cực trong việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng dự thảo Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW. Kết luận số 93-KL/TW được Ban Bí thư ban hành ngày 20/11/2020 là văn bản quan trọng định hướng hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới.

Mặc dù dịch Covid-19 khiến nhiều hoạt động bị đình trệ, nhưng ngay trong thời gian giãn cách xã hội, lãnh đạo cơ quan vẫn đảm bảo hoạt động của cơ quan được duy trì thường xuyên. Văn phòng và các Ban chuyên môn đã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc Đoàn Chủ tịch đảm bảo Đại hội Đảng bộ, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư, Cafeo 38 và Đại hội lần VIII Liên hiệp hội Việt Nam được tổ chức thành công theo đúng quy định.

Trên cơ sở kế hoạch kinh phí năm 2020 được giao cho các đơn vị, Ban Thanh tra nhân dân nhận thấy: việc thực hiện kế hoạch và kinh phí về cơ bản thực hiện đúng mục đích, đúng định mức chi đối với các khoản chi từ NSNN. Ban Thanh tra nhân dân không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính của Cơ quan.

Về quản lý các tài sản thiết bị máy móc: Việc quản lý tài sản, máy móc, thiết bị được giao cho cán bộ của Văn phòng quản lý, định kỳ thống kê và kiểm tra theo đúng quy định. Cơ quan đã kịp thời bổ sung, thay thế một số máy tính, máy in cho các bộ phận bằng nguồn chi từ ngân sách, trang bị máy tính xách tay cho cấp Trưởng, Phó Ban, Chánh, Phó Văn phòng để đảm bảo nâng cao hiệu quả làm việc của lãnh đạo Ban. Việc bổ sung tài sản đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của nhà nước.

Trong năm 2020, cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện tương đối tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Cụ thể là: Thực hiện việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ đủ tiêu chuẩn; Hoàn thành việc cử cán bộ trong diện quy hoạch và cán bộ lãnh đạo cấp Ban tham gia các lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị cao cấp; cử cán bộ học bồi dưỡng cán bộ quản lý; Hoàn thành việc đánh giá cán bộ, bổ nhiệm lại 03 vị trí lãnh đạo cấp Ban; thành lập hội đồng và xét tuyển 03 chuyên viên vào biên chế của cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam. Công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan được tổ chức nghiêm túc. Năm 2020, ngoài việc khen thưởng định kỳ, Hội đồng thi đua khen thưởng đã kịp đề xuất khen thưởng đối với các cán bộ, nhân viên có thành tích cao trong quá trình tổ chức Cafeo 38 và Đại hội lần thứ VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Công đoàn cơ quan đảm bảo đời sống tinh thần cho công đoàn viên: tổ chức việc khám sức khỏe định kỳ, tổ chức nghỉ dưỡng, đề xuất may đồng phục cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đặc biệt, Ban chấp hành công đoàn đã đã kịp thời huy động sự tham gia của đoàn viên công đoàn ứng phó với dịch Covid-19, hỗ trợ công đoàn viên khẩu trang y tế và các sản phẩm phòng dịch, đảm bảo công đoàn viên yên tâm công tác.

Bà Tuyến cho biết thêm, về cơ bản, Ban thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã làm tốt công tác động viên cán bộ nhân viên, nên không có đợn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn một số hạn chế, đó là: Các cán bộ tham gia đều là kiêm nhiệm nên việc họp để trao đổi công việc của Ban Thanh tra Nhân dân vẫn còn quá ít, chưa thường xuyên… Chính vì vậy, trong thời gian tới, Ban Thanh tra Nhân dân sẽ chủ động làm việc tích cực để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021 này, Ban Thanh tra Nhân dân tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động: tổ chức nâng bậc lương trước thời hạn đối với người lao động, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và an ninh quốc phòng đối với lãnh đạo cấp Ban; xin bổ sung chỉ tiêu thi chuyên viên lên chuyên viên chính đối với các trường hợp đến thời hạn.

Và bà Tuyến cũng đề nghị Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành công đoàn tạo điều kiện hơn nữa để Ban Thanh tra nhân dân có điều kiện làm tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao.

HT.

Xem Thêm

Đoàn kết, phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Ngày 26/1, tại tru sở VUSTA, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và tổng kết hoạt động của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký VUSTA; Đồng chí Lê Công Lương – Phó Tổng Thư ký, Bí thư Chi bộ Cơ quan VUSTA; Đồng chí Trần Xuân Việt –Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VUSTA cùng chủ trì hội nghị.
Gặp mặt cán bộ hưu trí Xuân Giáp Thìn 2024
Ngày 25/1, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tế cho cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo, viên chức và nhân viên của Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ, những người đã cống hiến phần lớn tuổi trẻ, sự nghiệp của mình cho sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Phát huy vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tình hình mới
Ngày 22/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 8 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch LHHVN; Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký LHHVN đồng chủ trì hội nghị.

Tin mới

Phú Yên: Liên hiệp Hội tham gia phản biện độc lập Đề án ngành nuôi trồng thủy sản
Theo đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội Phú Yên) về việc đề nghị Liên hiệp Hội Phú Yên được tham gia phản biện độc lập Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Cục Xuất bản và Vụ Báo chí - XB (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm việc với NXB Tri thức
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tri thức. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức.
Bình Định: Tổ chức 02 Hội thảo Tư vấn phản biện về lĩnh vực giao thông
Ngày 20/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tư vấn phản biện về phương án đề xuất đầu tư dự án “Nút giao thông khác mức tại khu vực ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư” và dự án “Tuyến đường nối từ Lê Thanh Nghị về Cảng Quy Nhơn”.
Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long