Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 08/07/2024 09:34 (GMT+7)

LHH Bắc Ninh chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra

Trong nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh (Liên hiệp Hội) luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác kiểm tra; bám sát sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Công tác kiểm tra, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được đưa vào cuộc sống; giúp mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên trong hệ thống Hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội trong giai đoạn hiện nay, Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác kiểm tra toàn khóa, chương trình công kiểm tra hàng năm; Vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành dọc cấp trên chỉ đạo. Theo bà Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội Bắc Ninh, công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Liên hiệp Hội.

tm-img-alt

Vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền, học tập, quán triệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học & kỹ thuật Việt Nam đến đối tượng ủy viên BCH, các tổ chức Hội thành viên, cán bộ, hội viên trong hệ thống; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh được triển khai kịp thời; hình thức triển khai phong phú, đa dạng trực tiếp và trực tuyến phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các Hội thành viên còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên để phổ biến, lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, người dân. . Qua thống kê, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi truyền, học tập đã thu hút trên 400.000 lượt cán bộ, hội viên tham dự, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Liên hiệp Hội. Thông qua các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết giúp cán bộ, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động chuyên môn, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra của Đảng, việc thực hiện Điều lệ Hội để hoạt động kiểm tra giám sát đạt hiệu quả cao nhất.

Thực tiễn cho thấy, nếu công tác kiểm tra, giám sát được nâng tầm và phát huy hiệu quả thì năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Hội cũng được đề cao, giữ vững. Đi đôi với công tác triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề như: Hội đã phối hợp với Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức thành công hội thảo “Phát huy vai trò của khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”. Vận động cán bộ, đảng viên tham gia viết bài tại các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Thân thế, cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Cừ; Cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng Võ Nguyên Giáp; Biển đảo Việt Nam; tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và 40 năm công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982,… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhằm phục vụ tốt công tác lãnh đạo của Đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vi phạm kỷ luật phát ngôn hay những biểu hiện lệch lạc được thực hiện nghiêm túc, nề nếp.

Tuy nhiên, theo bà Dung cho biết, hiện nay công tác kiểm tra của còn một hạn chế như Liên hiệp hội tỉnh Bắc Ninh có 18 Hội thành viên, không có Hội hoạt động cấp dưới trực thuộc. Do vậy khi thực hiện công tác kiểm tra trực tiếp của Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội không được toàn diện, đặc biệt là công tác tài chính và nhân sự.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra trong hệ thống Hội chưa được quan tâm đúng mức, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ; cán bộ tham gia Ban Kiểm tra đều kiêm nhiệm nên khó khăn trong việc trưng tập khi thành lập đoàn kiểm tra do đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công tác kiểm tra. Kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm tra của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên hạn hẹp nên công tác kiểm tra thường gắn với kiểm tra hoạt động Hội hoặc thông qua định kỳ báo cáo 6 tháng, 1 năm.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, bà Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội Bắc Ninh cho rằng cần có sự hỗ trợ, định hướng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra các tỉnh, thành phố để cán bộ làm công tác kiểm tra nắm chắc nguyên tắc kiểm tra, giám sát tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; Tăng cường phối kết hợp với các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra để xây dựng, bổ sung, hoàn thiện những cơ chế, chính sách kiểm tra của Hội các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, sớm ban hành để Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố làm căn cứ xây dựng chương trình công tác cho phù hợp. Đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa hàng đầu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra.

Xem Thêm

VNCOLD và những đóng góp trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước
Trong nhiều năm qua, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong các hoạt động tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, an ninh nguồn nước và an toàn đập, TS Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước cho biết.
Quảng Trị: Triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V
Sáng ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tiền Giang: Liên hiệp Hội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
Ngày 12/7/2024, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.
Thanh Hoá: Kiểm tra dự án quản lý rừng ngập mặn
Ngày 11/7/2024, Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Thường vụ, cơ quan Liên hiệp hội đến thăm và kiểm tra kết quả thực hiện dự án “Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam”.
Liên hiệp Hội Bình Định đẩy mạnh các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn cũng như công tác củng cố tổ chức, thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Trang tin Vusta.vn đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội về những kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội trong nửa đầu năm 2024.
Vĩnh Long: Liên hiệp Hội sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm
Chiều 5/7/2024, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng - kỳ họp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và thảo luận kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024.
Phú Thọ: Trao đổi, thông tin những nét mới của mỗi Liên hiệp hội
Từ ngày 28 - 30/6, đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) do đồng chí Hồ Đình Lưỡng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội làm trưởng đoàn đã làm việc tại một số Liên hiệp hội Hải Dương và Liên hiệp Hội Quảng Ninh.

Tin mới

VNCOLD và những đóng góp trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước
Trong nhiều năm qua, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong các hoạt động tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, an ninh nguồn nước và an toàn đập, TS Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước cho biết.
Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam hội nhập thực tiễn nghiệp vụ tại Thái Nguyên
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2024, trong 2 ngày 16,17/ 7, Chi hội nhà báo tạp chí Việt Nam hội nhập (là Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) đã thực hiện chuyến đi thực tế tại 2 huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và Khu di tích đặc biệt cấp quốc gia An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên).
Quảng Trị: Triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V
Sáng ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW của Ban Bí thư
Chiều ngày 16/7 tại Hà Nội, Liện hiệp hội Việt Nam (Vusta), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW, ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.
Trà Vinh: 8 giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ là lực lượng trí thức tham gia vào các hoạt động khoa học, công nghệ, là nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có năng lực nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ, giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với xu hướng phát triển.
Phú Thọ: Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề trong tỉnh
Ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về: Giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề làm bánh truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần phát triển du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Tiền Giang: Liên hiệp Hội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
Ngày 12/7/2024, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.
Đắk Lắk: Góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 12/7/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý về Dự thảo Tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. TS. Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng.
Phú Thọ: Tìm giải pháp cho phong trào xây dựng xã hội học tập suốt đời
Ngày 15/7, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học và Trường Đại học Hùng Vương tổ chức tọa đàm: “Giải pháp tích cực đẩy mạnh phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh”.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức từ Trung ương tới địa phương
Đây là nhiệm vụ do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì thực hiện nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Thanh Hoá: Kiểm tra dự án quản lý rừng ngập mặn
Ngày 11/7/2024, Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Thường vụ, cơ quan Liên hiệp hội đến thăm và kiểm tra kết quả thực hiện dự án “Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam”.