Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 17/07/2023 15:42 (GMT+7)

Hội nghị giao ban công tác giữa Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác giữa Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Thao - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt nam; đồng chí Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; Đại diện Ban Tổ chức và chính sách Hội, Văn phòng Đảng ủy và các Ủy viên trong Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Thao - Bí thư Đảng ủy, PhóChủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trìhội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các đơn vị thành viên, tổ chức trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong phạm vi quản lý phát huy vai trò hạt nhân chính trị, vai trò của tổ chức, cá nhân trong hệ thống thực hiện công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Phạm Hữu Duệ - Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, Đảng đoàn, Đảng ủy đã thực hiện nghiêm các nội dung của Quy chế phối hợp, các bộ phận tham mưu, giúp việc đã chủ động trong công tác phối hợp, do đó kịp thời tham mưu, giúp Đảng đoàn, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Việc thực hiện Quy chế phối hợp đã giúp Đảng đoàn, Đảng ủy kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc phối hợp dựa trên tinh thần tôn trọng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đảm bảo quy định Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, Đảng ủy.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Đồng chí Phạm Hữu Duệ cho biết thêm, mặc dù đạt được nhiều kết quả nhưng việc thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn một số hạn chế như: Liên hiệp Hội địa phương còn thiếu sự thống nhất giữa các tỉnh, còn nhiều bất cập trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam còn có đơn vị, cá nhân chưa quán triệt và chấp hành nghiêm yêu cầu kỷ luật của Đảng; lực lượng cán bộ, chuyên viên để triển khai nghiên cứu chuyên sâu, làm tốt công tác tham mưu còn mỏng; giữa Đảng đoàn và Đảng uỷ chưa có nhiều cuộc thảo luận sâu mang tính chuyên đề để tìm giải pháp cho các vấn đề nổi cộm và sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Hữu Duệ - Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tạihội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như: Đảng đoàn, Đảng ủy cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp; Văn phòng Đảng đoàn và Văn phòng Đảng ủy tích cực, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phương thức thực hiện công tác phối hợp và sơ kết; kịp thời báo cáo Đảng đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp để xem xét, chỉ đạo; thường xuyên rà soát nội dung phối hợp và đưa vào chương trình công tác hằng năm, xác định việc phối hợp công tác là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên hiệu quả công việc chung.

tm-img-alt

Đồng chíPhạmNgọc Linh – PhóChủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị

tm-img-alt

Đồng chí Bùi Kim Tuyến – Trưởng banTV, PB&GĐXH,Liên hiệp Hội Việt Nam

tm-img-alt

Đại biểu đưa ra ý kiến tại hội nghị

Thay mặt Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, phương thức thực hiện công tác phối hợp và sơ kết của Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như các ý kiến phát biểu trọng tâm của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí Phan Xuân Dũng đề nghị Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổng hợp, tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo kết luận Hội nghị, đồng thời tiếp tục thực hiện đổi mới ở những kỳ giao ban sau.

tm-img-alt

Đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh, Đảng đoàn, Đảng ủy cần tiếp tục phổ biến, quán triệt đến các tổ chức trực thuộc, cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị về nội dung của Quy chế phối hợp. Đưa nội dung thực hiện Quy chế phối hợp vào chương trình công tác hằng năm để triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Hằng năm tổ chức đánh giá những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện quy chế phối hợp đạt hiệu quả.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Quang Thao - Bí thư Đảng ủy, PhóChủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu kết luận tại hội nghị

Xem Thêm

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị
Ngày 13/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Ngày 13/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với thành ủy thành phố Hải Phòng
Ngày 17/10, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy thành phố Hải Phòng về công tác trí thức trên địa bàn thành phố.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Khánh thành Ngôi nhà khăn quàng đỏ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Ngày 07/9, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Huyện đoàn Định Hoá tổ chức khánh thành Ngôi nhà khăn quàng đỏ trao tặng gia đình em Lưu Anh Thư, học sinh Trưởng Tiểu học Phú Tiến, huyện Định Hoá.

Tin mới

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.
Phú Thọ: Đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm
Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ.
Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.