Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 12/01/2022 20:50 (GMT+7)

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam phiên họp thứ 3

Tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Ủy viên Thư ký Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày báo cáo báo cáo kết quả tổng hợp, thẩm định hồ sơ, tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, thông qua tiêu chuẩn xét đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng,

các thành viên Thi đua - Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam đã thảo luận và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đều nhất trí cao với danh sách đề nghị khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2021.

Tại phiên họp, các thành viên Thi đua - Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam đã thảo luận và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi bỏ phiếu bình xét, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua Liên hiệp Hội Việt Nam; Chiến sỹ thi đua cấp Liên hiệp Hội Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam còn bình xét thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng chống covid-19.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đã đánh giá cao kết quả mà các cá nhân, đơn vị đạt được trong năm 2021. Và chủ tịch Liên Hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng yêu cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng, trong đó, cần nêu bật được thành tích, kết quả đã đạt được trong năm qua.

Đồng thời, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đề nghị các cá nhân, đơn vị được bình xét cần hoàn chỉnh hồ sơ để trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Xem Thêm

Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
Cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong cả nước, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã từng bước lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo...

Tin mới

Đắk Lắk: Liên hiệp hội tổng kết hoạt động năm 2021
Ngày 21/01/2022, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, bàn phương hướng hoạt động năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội và đại diện lãnh đạo 27 hội thành viên và đơn vị trực thuộc.
VUSTA phê duyệt Dự án Thế hệ Xanh
Dự án “Thế hệ Xanh - Xây dựng nhận thức và hành động của thanh thiếu niên vì năng lượng bền vững và khí hậu” có mục đích xây dựng nhận thức và hành động của thanh thiếu niên vì năng lượng bền vững và khí hậu.