Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 24/07/2023 16:08 (GMT+7)

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) có 59 chi bộ trực thuộc với tổng số 791 đảng viên.

Thời gian qua, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Đảng đoàn, lãnh đạo các hội ngành, lãnh đạo các tổ chức trực thuộc tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức

Đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tiễn. Một trong những nội dung kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng đó là kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của các loại hình chi bộ trực thuộc để qua đó nhằm giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bởi vì Đảng ủy luôn xác định sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của chi bộ là kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ, ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ…Qua kiểm tra cho thấy các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đã duy trì được chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt được bí thư hoặc chi ủy chi bộ chuẩn bị trước, nguyên tắc sinh hoạt được đảm bảo, nội bộ đoàn kết.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy có lúc, có chi bộ thực hiện chưa bảo đảm như: thực hiện quy trình sinh hoạt chi bộ chưa đầy đủ các bước theo quy định; vai trò lãnh đạo, điều hành, nêu gương của cấp ủy, bí thư chi bộ chưa thật sự rõ nét; chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung dẫn đến chất lượng sinh hoạt nghèo nàn, mang tính hình thức, nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn và thông báo tình hình; việc ghi chép biên bản họp chi bộ còn sơ sài; công tác quản lý, phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao nên chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế...

Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ chấn chỉnh, khắc phục và đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau kiểm tra, giám sát, tình hình sinh hoạt chi bộ ngày càng nghiêm túc, nền nếp hơn; nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú, từng bước khắc phục tính đơn điệu và hình thức trong sinh hoạt; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, năng lực tổ chức của chi ủy, bí thư chi bộ ngày càng được nâng lên, tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy, nội bộ đoàn kết; đảng viên được quản lý chặt chẽ hơn, ngày càng có ý thức trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Từ kết quả kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của các loại hình chi bộ, để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc kịp thời đáp ứng được nhiệm vụ sinh hoạt đảng trong tình hình hiện nay, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra một số giải pháp chủ yếu như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác lãnh đạo phụ thuộc nhiều vào trình độ, năng lực, uy tín của chi ủy mà trước hết là vai trò của đồng chí bí thư, người đứng đầu cấp ủy. Do vậy việc lựa chọn đội ngũ chi ủy viên, đặc biệt là bí thư chi bộ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi vì người đứng đầu chi bộ điều hành linh hoạt, giải quyết các phần việc gọn gàng, đúng quy định, khơi gợi được nhiều ý kiến cá nhân, thảo luận kỹ lưỡng, kết luận chuẩn xác là những nhân tố quyết định thành công tốt đẹp của một cuộc sinh hoạt chi bộ.

tm-img-alt

Trần Hồng Ánh – Chánh văn phòng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam

Trong sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và sát với tình hình thực tế. Cấp ủy, chi bộ phải chuẩn bị kỹ chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, nhất là dự thảo báo cáo, phương hướng và nghị quyết chi bộ. Nội dung báo cáo trước chi bộ phải rõ ràng, ngắn gọn để dành nhiều thời gian cho phần thảo luận. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, xem đây là giải pháp quan trọng, hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trong điều hành chi bộ phải phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến đảng viên kể cả các ý kiến thuộc về thiểu số, gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình. Nguyên tắc quan trọng nhất trong tổ chức, sinh hoạt đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc phát biểu ý kiến tại cuộc họp chi bộ vừa quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của đảng viên, nghị quyết của phiên họp, cũng như các quyết định của chi bộ sẽ đúng đắn nhất khi chúng ta phát huy được quyền dân chủ của đảng viên.

Thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú. Hàng năm chi bộ phải thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên của chi bộ phải được giao công việc cụ thể, phù hợp. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải cụ thể, rõ ràng bằng kế hoạch phân công và phải cụ thể trong biên bản họp chi bộ. Hàng tháng đảng viên phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao với chi bộ hoặc tổ đảng để làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm đúng thực chất.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ trực thuộc ở đơn vị phụ trách.

Nhằm tăng cường công tác giám sát trong những năm tiếp theo, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc với phương châm ngừa, tự kiểm tra, giám sát.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo kế hoạch, coi trọng giám sát phòng ngừa, cảnh báo, giám sát việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Xem Thêm

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị
Ngày 13/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Ngày 13/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với thành ủy thành phố Hải Phòng
Ngày 17/10, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy thành phố Hải Phòng về công tác trí thức trên địa bàn thành phố.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Khánh thành Ngôi nhà khăn quàng đỏ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Ngày 07/9, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Huyện đoàn Định Hoá tổ chức khánh thành Ngôi nhà khăn quàng đỏ trao tặng gia đình em Lưu Anh Thư, học sinh Trưởng Tiểu học Phú Tiến, huyện Định Hoá.

Tin mới

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.
Phú Thọ: Đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm
Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ.
Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.