Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 09/08/2022 14:44 (GMT+7)

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ V

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

tm-img-alt

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ2017-2022

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2022, các Đoàn viên đều tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên phát động, có nhiều sáng kiến, nhiều đóng góp trong công tác đoàn thể cũng như công tác chuyên môn, từ đó xây dựng được tinh thần đoàn kết, môi trường làm việc năng động cho các đoàn viên.

Các đoàn viên đều có ý thức trong việc trau dồi, tu dưỡng phẩm chất chính trị và tư tưởng cách mạng, giữ đúng phẩm chất, tác phong người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh. Các đoàn viên đều tham gia và thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, không có đoàn viên bị phê bình hay kỷ luật.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; cử cán bộ, đoàn viên tham gia các đợt học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cuộc sinh hoạt chuyên đề do Đảng uỷ Khối, Đoàn Khối và Đảng bộ Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức. Các đoàn viên trong Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực hưởng ứng và tham gia các đợt học tập, thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng chí Huyền cho biết.

Theo báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Lê Thị Thuỷ, Phó Bí Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, sự quan tâm của Ban Thường vụ Đoàn Khối, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên có điểm nhấn và chiều sâu; nội dung và hình thức hoạt động không chỉ được nâng lên về tần suất, về số lượng, mà còn cả về chất lượng và quy mô của các nhiệm vụ. Việc huy động sự tham gia của các Chi đoàn đã thực sự được quan tâm, chú trọng và đạt hiệu quả nhất định. Qua các hoạt động, Đoàn thanh niên Liên hiệp hội Việt Nam đã thể hiện được vai trò tập hợp, đoàn kết các đoàn viên, thanh niên trong cơ quan thực hiện tốt các phong trào thanh niên, công tác đoàn thể và công việc chuyên môn của đơn vị góp phần xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Tuy nhiên, theo đồng chí Thủy, bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên còn tồn tại một số hạn chế: Số lượng đoàn viên của Đoàn Liên hiệp hội Việt Nam không nhiều, các chi đoàn phân tán, không tập trung nên khó huy động các đoàn viên trong những hoạt động tập trung. Số lượng đoàn viên lớn tuổi nhiều, nhiều đoàn viên giữ các vị trí lãnh đạo cấp phòng, ban, viện nên còn bị hạn chế về thời gian dành cho công tác đoàn.

Liên hiệp hội Việt Nam là một tổ chức khá đặc thù, các đơn vị trực thuộc đều là đơn vị tự quản, tự chịu trách nhiệm nên khá độc lập với cơ quan trung ương, gây khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên;  Không có cán bộ đoàn chính nhiệm nên ít thời gian cho các hoạt động đoàn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tuy đã được chú trọng, đổi mới về hình thức và nội dung nhưng chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên có lúc còn thiếu kịp thời. Công tác tuyên truyền đôi lúc còn chưa đảm bảo tính thời sự.

Nội dung sinh hoạt của các chi đoàn còn chưa đa dạng, phong phú, chất lượng sinh hoạt chi đoàn còn hạn chế; việc triển khai sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề còn ít được chú trọng và quan tâm.

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng mới chỉ tập trung vào việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, chưa phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên là đoàn viên.

Và theo đồng chí Thủy phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, đó là nâng cao chất lượng đoàn viên, đổi mới phong cách theo hướng năng động hơn, nhanh nhạy hơn, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng cao về công tác thanh niên trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn, tăng cường sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề; xây dựng, tổ chức các chương trình, hoạt động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đẩy mạnh các phong trào đoàn viên, thanh niên thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thi đua lao động sáng tạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Liên hiệp Hội Việt Nam; Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên.

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đánh giá cao kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chính Minh Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Và đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban chấp hành Đoàn cần cụ thể hơn nữa các mục tiêu đề ra và tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Đoàn, cũng như của Liên hiệp Hội Việt Nam. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; nhất là hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chủ trương về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, định hướng cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tích cực học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay đắc lực, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước nói chung và cho Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng.

Đoàn thanh niên cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ và đặc trưng của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó góp phần giáo dục đoàn viên thanh niên, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố, mở rộng tổ chức Đoàn trước hết là các chi đoàn từ các tổ chức trong hệ thống; tập hợp đoàn viên, thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ V, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội các cơ quan Trung ương lần thứ IV và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.  Cũng tại Đại hội, nhiều đoàn viên đã đưa ra các ý đóng góp để Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tặng hoa  chúc mừng

Tại Đại hội, với tinh thần nhất trí cao các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có 5 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam.

Xem Thêm

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa
Sáng ngày 15/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ V – Khóa VIII
Ngày 22/8/2022, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ V, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2022
Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2022. Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.
Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022
Ngày 28/7, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đến dự có các đồng chí: Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký LHHVN.
Đoàn Thanh niên VUSTA phối hợp tổ chức tri ân, tưởng nhớ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Thái Nguyên
Sáng ngày 21 tháng 7 Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty Thép Việt Nam cùng phối hợp tổ chức chương trình “Về nguồn" nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) tại Thái Nguyên.

Tin mới

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...
Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.