Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 22/12/2020 17:13 (GMT+7)

Công tác phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với ban, bộ, ngành Trung ương trong hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ 2015 - 2020

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (18-5-1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự, phát biểu và giao nhiệm vụ quan trọng về truyền thông, phổ biến kiến thức cho các nhà khoa học “Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các cô, các chú”.

Có thể thấy, ngay từ giữa thế kỷ trước, với tầm nhìn của người lãnh tụ vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi phổ cập khoa học, kỹ thuật cho toàn dân là nhiệm vụ quan trọng gắn với chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, gắn với Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam và sau này là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức chính trị - xã hội, đại diện tiếng nói của giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

 Trong giai đoạn 2015-2020, thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ ban ngành trung ương, Mặt trận tổ quốc thực hiện việc tập hợp đội ngũ trí thức các nhà khoa học trong hệ thống, triển khai nhiều hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN). Trong công tác báo chí, xuất bản, thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, tháng 8/2019, Liên hiệp Hội Việt Nam nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành Đề án Quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng 01 cơ quan báo chí của Liên Hiệp Hội Việt Nam là tiếng nói của trí thức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức KH&CN, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Khen thưởng các cá nhân và cơ quan báo chí tháng 6/2018

Liên hiệp Hội Việt Nam chỉ đạo Nhà xuất bản Tri thức của Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với các nhà khoa học xây dựng và xuất bản Tủ sách tinh hoa tri thức thế giới, trung bình mỗi năm nhà xuất bản, xuất bản 180 đầu sách (với gần 400.000 bản in), trong đó có 100 đầu sách là do NXB hoàn toàn đầu tư và 80 đầu sách là liên kết xuất bản cung cấp cho bạn đọc từ kiến thức đơn giản đến những tri thức có giá trị, hàm lượng chất xám cao.

Liên hiệp Hội Việt Nam cũng thường xuyên chỉ đạo sản xuất, xuất bản các bản tin phổ biến kiến thức thường thức (định kỳ 1 số/tháng) và phổ biến kiến thức theo chuyên đề (4 chuyên đề/năm). Trong giai đoạn 2015-2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã xuất bản khoảng 70 bản tin phổ biến kiến thức thường thức và 16 bản tin theo chuyên đề. Các bản tin này được đăng tải dưới phiên bản điện tử trên trang vusta.vn và là tài liệu thường xuyên, cập nhật cung cấp thông tin cho bạn đọc và là tài liệu tham khảo hữu ích các liên hiệp hội tỉnh/thành phố trong việc thực hiện hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức tại địa phương. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng, hiệu quả trang tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội Việt Nam tại địa chỉ: http: www.vusta.vn.

Tập huấn kỹ năng viết tin/ bài trên websitewww.vusta.vn2016

Ngoài hình thức truyền thông qua báo chí, xuất bản, trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hơn 20 chương trình Thời sự cuối tuần trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam, hàng chục chương trình talk show trên truyền hình về vai trò của đội ngũ trí thức, các đóng góp của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đối với sự phát triển của xã hội trong thời đại mới.

Cũng trong giai đoạn 2015 – 2020, cơ quan trung ương Liên hiệp hội Việt Nam và các Hội thành viên đã tổ chức hàng ngàn hội thảo (trong đó có nhiều hội thảo quốc tế) và tập huấn/đào tạo cho hàng triệu lượt người là hội viên, người dân về các kiến thức liên quan trong ngành, nghề, lĩnh vực chuyên môn của mình; tổ chức các triển lãm, hội thi, giải thưởng nhằm tuyên truyền chính sách khoa học và công nghệ, nuôi dưỡng tài năng trẻ, đẩy mạnh phong trào yêu khoa học, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến cải thiện kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đẩy mạnh công tác xuất bản, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã xuất bản hàng ngàn đầu sách cầm tay chỉ việc về KH&CN với khoảng chục ngàn bản in, là tài liệu phổ biến kiến thức hữu hiệu cho các hội viên và nhân dân.

Tập huấn kỹ năng Truyền thông & phổ biến kiến thức các tỉnh phía Nam tháng 10/2019

Về điều phối hoạt động chung, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng chương trình/kế hoạch/đề án Phổ biến kiến thức theo lộ trình 5 năm, hàng năm, tổ chức gần 100 hoạt động mỗi năm. Cụ thể là, phối hợp các hội thành viên đã tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức cho 2.685 lượt người, tập huấn kỹ thuật cho 2.175 lượt người, xuất bản 9 ấn phẩm phổ biến kiến thức với 7.750 bản in, nội dung tập trung vào các lĩnh vực được xã hội và người dân quan tâm hiện nay như phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Thực hiện chỉ trị 42 - CT/TW của Bộ chính trị, Liên hiệp Hội Việt Nam huy động sự tham gia, tập hợp ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các hội thành viên xây dựng dự thảo Luật Phổ biến kiến thức. Năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam đã hoàn thành những nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Phổ biến kiến thức, đã tổ chức nhiều hội thảo xin ý kiến cơ quan quản lý, chuyên gia, được các bộ ngành đánh giá cao và chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa để trình cơ quan xây dựng Luật.

Trong giai đoạn 2015 -2020, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều hoạt động phối hợp với các bộ, ngành nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến kiến thức trong toàn hệ thống. Một số hoạt động phối hợp nổi bật như sau:

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thường niên về hoạt động phổ biến kiến thức;

- Năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam ký và Bộ KH&CN ký Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2016-2020, một trong những nội dung quan trọng là “Đẩy mạnh triển khai Điều 48, Luật KH&CN 2013 quy định về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN”;

- Tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo (ký năm 2008), trong đó có hoạt động phối hợp tổ chức các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc ở các môn học Toán, Lý, Hóa, Cơ, Tin và Giải thưởng Loa Thành.

- Năm 2018, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện Thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trong đó Thủ tướng chỉ đạo “Về xây dựng Chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN đến năm 2020.

Hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN là sứ mệnh quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội. Giai đoạn 2015-2020, hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức đã có nhiều bước tiến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp để khắc phụ các khó khăn, hạn chế trong hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức.

Trong nhiệm kỳ tới (2021- 2025), Liên hiệp Hội Việt Nam cần tập trung các vấn đề sau:

Cần hoàn thiện bộ máy về cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công tác truyền thông và phổ biến kiến thức.

Xây dựng mạng lưới truyền thông và phổ biến kiến thức đa ngành, đa nghề, liên kết chặt chẽ các thành viên trong hệ thống nhằm phát huy nội lực và sức mạnh tập thể, nhân rộng các mô hình điển hình

Tăng cường vai trò cầu nối, kết nối, chỉ đạo, định hướng của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với các tổ chức thành viên trong hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN

Tăng cường mối quan hệ liên kết với các cơ quan thông tấn, báo chí để giới thiệu hình ảnh, kết quả hoạt động, làm cho ngày nhiều người biết đến uy tín của Liên hiệp Hội Việt Nam và phối hợp trong hoạt động

Tập trung và nỗ lực hơn nữa trong việc phối hợp với các Ban, ngành trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Luật phổ biến kiến thức

Phối hợp với các Ban, ngành trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tham gia tích cực trong việc triển khai Đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa do Chính phủ phê duyệt.

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh – Trưởng ban Ban TT&PBKT

Xem Thêm

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Đắk Lắk: Nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện
Vừa qua, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đắk Lắk đã cử đoàn công tác đến làm việc với Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột, Thị ủy thị xã Buôn Hồ, Huyện ủy huyện Cư Mgar và Huyện ủy huyện Krông Pắk để khảo sát, nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.