Yên Bái: tập huấn công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội
30/12/2019 9:04 SA 438 lượt xem
Cỡ chữ +-

Sáng 27/12 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo, tập huấn công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2019.

Tiến sĩ Lê Công Lương - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam truyền đạt kinh nghiệm về hoạt động tư vấn phản biện

Tại hội thảo, gần 30 đại biểu là đại diện các Hội thành viên của Liên hiệp Hội tỉnh, thành viên Hội đồng tư vấn phản biện, dân chủ pháp luật, Hội đồng tư vấn dân tộc tôn giáo tỉnh đã được nghe tiến sĩ Lê Công Lương - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam truyền đạt về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, hình thức, mức độ, trình tự... của công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhằm cung cấp cho các cơ quan, tổ chức có thêm cơ sở, luận cứ khoa học độc lập, khách quan trong việc đề xuất, xây dựng, thẩm định, phê duyệt các chủ trương, chính sách thực hiện trên địa bàn.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham gia về những hạn chế và khó khăn, hình thức, cách thức và các giải pháp trong việc tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại địa phương

Thông qua hội thảo, tập huấn đã giúp các thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái nâng cao năng lực, kỹ năng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Từ đó, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của từng lĩnh vực tham mưu; phân tích, đánh giá giúp tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, chính sách, dự án, công trình trọng điểm... của địa phương.

T.H