Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Giới thiệu Liên đoàn các tổ chức kỹ sư nữ ASEAN
Tháng 6 năm 2012, từ thành công của Hội nghị “Phụ nữ trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ” và Hội nghị giữa kỳ Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AFEO), cả hai sự kiện có sự tham dự của nữ kỹ sư từ các...