19:15 ICT Thứ bảy, 24/08/2019
Rss Feed
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020

Đăng lúc: 14:23 - 21/03/2011

TTXVN giới thiệu toàn văn Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Đăng lúc: 14:22 - 21/03/2011

TTXVN giới thiệu toàn văn Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đăng lúc: 14:20 - 21/03/2011

TTXVN giới thiệu toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 - 01 - 2011)

Liên hiệp hội Việt Nam đã tổ chức cho trí thức KH&CN cả nước góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Trong ảnh: Hội thảo tại Hà Nội

Những mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường đến năm 2020 - khả năng, triển vọng và những vấn đề đặt ra

Đăng lúc: 14:54 - 24/01/2011

Tổng hợp ý kiến đóng góp của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao bó hoa cho người kế nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư

Đăng lúc: 11:19 - 19/01/2011

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trúng cử Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng khoá XI. 5 đồng chí được bầu mới vào Bộ Chính trị bao gồm: Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc.

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small